Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:47

Giáo án Tiếng Việt KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH CÂY SỮA A-Mục đích yêu cầu: -Biết kể lại đoạn câu chuyện lời Dựa vào ý tóm tắt kể lại đoạn câu chuyện -Biết kể lại đoạn cuối chuyện theo mong muốn riêng -Có khả tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn B-Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Kể lại chuyện “Bà cháu” Nối tiếp kể (3 HS) Nhận xét Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện em dựa vào tranh tập đọc kể lại đoạn câu chuyện “Sự tích sữa”  Ghi 2-Hướng dẫn kể chuyện: -Gọi HS đọc yêu cầu -Gọi HS kể mẫu -GV gợi ý: Cậu bé người ntn? Cậu với ai? Vì cậu lại bỏ nhà đi? Người mẹ làm gì? -Gọi nhiều HS kể -Kể lại phần câu chuyện theo tóm tắt ý -Hướng dẫn HS kể theo nhóm -Bình chọn HS kể tốt Cá nhân HS kể HS kể Nhận xét Nối tiếp -Kể đoạn theo mong muốn Đại diện kể Em mong muốn câu chuyện kết thúc ntn? Đại diện HS trả lời Mẹ cậu bé biến từ cây, hai mẹ sống với suốt đời -GV gợi ý mong muốn kết thúc em kể thành đọan Nhiều HS kể Nối tiếp kể -Yêu cầu HS kể lại đoạn câu chuyện III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Câu chuyện khuyên em điều gì? -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị sau - Nhận xét Phải biết lời mẹ ... thúc em kể thành đọan Nhiều HS kể Nối tiếp kể -Yêu cầu HS kể lại đoạn câu chuyện III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Câu chuyện khuyên em điều gì? -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe -... -Kể đoạn theo mong muốn Đại diện kể Em mong muốn câu chuyện kết thúc ntn? Đại diện HS trả lời Mẹ cậu bé biến từ cây, hai mẹ sống với suốt đời -GV gợi ý mong muốn kết thúc em kể thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay