Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 18:47

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN SỰ TÍCH CÂY SỮA I – MỤC TIÊU 1, Rèn kĩ nói: - Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện( đoạn1) lời - Biết dựa theo ý tóm tắt, kể lại phần truyện - Biết kể đoạn kết truyện theo mong muốn( tưởng tượng) riêng 2, Rèn kĩ nghe: Có khả tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ SGK, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi 2,3 Học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện “ Bà cháu” B, Bài mới: 1, Giới thiệu bài: giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn kể chuyện a)Kể lại đoạn lời kể Giúp học sinh nắm yêu cầu kể chuyện Gọi 2,3 học sinh kể đoạn lời kể Giáo viên nhận xét dẫn thêm cách kể b)Kể phần câu chuyện dựa theo ý tóm tắt Chia nhóm cho học sinh kể( em kể ý) Gọi đại diện nhóm kể Cả lớp giáo viên nhận xét c)Kể đoạn kết câu chuyện theo mong muốn giáo viên nêu yêu cầu Học sinh tập kể theo nhóm sau kể trước lớp 3, Củng cố dặn dò Khen học sinh kể hay, học sinh nêu nhận xét xác lời kể bạn Dặn nhà tập kể lại cho người khác nghe ...Gọi 2, 3 học sinh kể đoạn lời kể Giáo viên nhận xét dẫn thêm cách kể b )Kể phần câu chuyện dựa theo ý tóm tắt Chia nhóm cho học sinh kể( em kể ý) Gọi đại diện nhóm kể Cả lớp giáo viên nhận xét c )Kể. .. kết câu chuyện theo mong muốn giáo viên nêu yêu cầu Học sinh tập kể theo nhóm sau kể trước lớp 3, Củng cố dặn dò Khen học sinh kể hay, học sinh nêu nhận xét xác lời kể bạn Dặn nhà tập kể lại cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay