Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT) SỰ TÍCH CÂY SỮA PHÂN BIỆT NG/NGH; TR/CH I.Mục đích u cầu: - Chép lại xác, trình bày đoạn tả: Sự tích sữa Làm tập phân biệt ng/ngh; tr/ch - Trình bày viết đẹp, viết tốc độ - Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ II.Đồ dùng dạy – học: G: Bảng phụ viết qui tắc tả ng/ngh Phiếu viết nội dung BT2 H: Bảng con.Vở ô li, III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: Cách thức tiến hành 3P - Viết: gà, thác gềnh, ghi nhớ H: Viết bảng H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 1P G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn ngheviết: 23P a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị G: Đọc (1 lần) - Đọc + Tìm hiểu nội dung H: Đọc + TLCH tìm hiểu ND đoạn viết - Nhận xét tượng tả G: HD học sinh nhận xét tượng tả cần lưu ý H: Phát biểu, cách trình bày, tiếng cần viết hoa, từ khó, ) - Luyện viết tiếng khó: cành lá, đài hoa, trổ ra, H: Viết bảng (cả lớp) G: Quan sát nhận xét uốn nắn H: Nêu cách trình bày (1H) G: Nhắc lại cách viết b-Viết tả: G: Đọc tồn viết cho HS nghe - Đọc câu cho HS viết H: Viết vào (cả lớp) G: Đi bàn quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm G: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm điểm nhận xét số (7 bài) 3,Hướng dẫn làm tập 10P Bài 1: Điền ng ngh H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập - ng thường với: a, ă, â, o, ô, ơ, u H: Nhắc lại qui tắc tả - ngh thường với: i, e, ê G: Chia nhóm phát phiếu giao việc H: Thảo luận nhóm (4N) H: Đại diện nhóm lên dán phiếu, báo cáo kết (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 2: Điền vào chỗ trống tr/ch H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm vào phiếu HT H+G: Nhận xét, đánh giá 4,Củng cố – dặn dò: 3P G: Lơgíc kiến thức học, - Nhận xét học, H: Về viết lại nhà hoàn chỉnh tập ... lại qui tắc tả - ngh thường với: i, e, ê G: Chia nhóm phát phiếu giao việc H: Thảo luận nhóm (4N) H: Đại diện nhóm lên dán phiếu, báo cáo kết (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 2: Điền vào... bày, tiếng cần viết hoa, từ khó, ) - Luyện viết tiếng khó: cành lá, đài hoa, trổ ra, H: Viết bảng (cả lớp) G: Quan sát nhận xét uốn nắn H: Nêu cách trình bày (1H) G: Nhắc lại cách viết b-Viết tả: ... tả: G: Đọc tồn viết cho HS nghe - Đọc câu cho HS viết H: Viết vào (cả lớp) G: Đi bàn quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm G: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay