Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: SỰ TÍCH CÂY SỮA PHÂN BIỆT NG/ NGH, TR/ CH, AT/ AC I YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Nghe viết xác, trình bày đoạn truyện “Sự tích sữa” -Làm tập phân biệt ng/ ngh, tr/ ch ac/ at II CHUẨN BỊ - Giáo viên : Bài viết : Sự tích sữa Bảng lớp viết quy tắc tả BT2,3 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: : Nghe viết *Mục tiêu: Nghe viết xác trình bày , chữ viết đẹp rõ ràng đoạn truyện “Sự tích sữa” *Cách tiến hành: Cả lớp a/ Ghi nhớ nội dung -Theo dõi, đọc thầm -Giáo viên đọc mẫu lần -1 em giỏi đọc lại Hỏi đáp: -Trổ bé tí, nở trắng mây -Từ cành đài hoa xuất -Lớn nhanh, da căng mịn, xanh ? óng ánh chín -Quả xuất ? -Có câu b/ Hướng dẫn trình bày -1 em đọc -Đoạn trích có câu ? -Những câu có dấu phẩy ? Em đọc lại câu ? -HS phát từ khó, nêu : trổ ra, -Gọi em đọc đoạn trích nở trắng, óng ánh , căng mịn, dòng c/ Hướng dẫn viết từ khó sữa -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích -Viết bảng con.Nghe đọc viết -Đọc từ khó cho HS viết bảng lại d/ Viết tả: Giáo viên đọc (Mỗi câu, cụm -Sửa lổi từ đọc lần) -Đọc lại Hướng dẫn sửa Chấm *Hoạt động 2: Làm tập *Mục tiêu:Làm tập phân biệt ng/ ngh, -Điền vào chỗ trống ng/ ngh tr/ ch, at/ ac -2 em lên bảng làm Lớp làm Bài 2: Yêu cầu ? -2 em nhắc lại quy tắc : ngh+ e, ê, -Trực quan: bảng phụ cho em lên làm i ; ng + a, o, ô, u, -Chữa bài: người cha, nghé, suy nghĩ, ngon -Chia nhóm làm (tiếp sức) miệng Kết luận: -Viết tả ? -Giáo dục tính cẩn thận, viết chữ đẹp -Nhận xét tiết học -Xem lại bài, chuẩn bị cho sau.Xem lại quy tắc tả ... trích nở trắng, óng ánh , căng mịn, dòng c/ Hướng dẫn viết từ khó sữa -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích -Viết bảng con .Nghe đọc viết -Đọc từ khó cho HS viết bảng lại d/ Viết tả: Giáo viên đọc (Mỗi... Hướng dẫn sửa Chấm *Hoạt động 2: Làm tập *Mục tiêu:Làm tập phân biệt ng/ ngh, -Điền vào chỗ trống ng/ ngh tr/ ch, at/ ac -2 em lên bảng làm Lớp làm Bài 2: Yêu cầu ? -2 em nhắc lại quy tắc : ngh+... bảng phụ cho em lên làm i ; ng + a, o, ô, u, -Chữa bài: người cha, nghé, suy nghĩ, ngon -Chia nhóm làm (tiếp sức) miệng Kết luận: -Viết tả ? -Giáo dục tính cẩn thận, viết chữ đẹp -Nhận xét tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay