Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): SỰ TÍCH CÂY SỮA I MỤC TIÊU: -Nghe viết xác CT , trình bày đoạn hình thức đoạn văn xuôi - Làm BT2, BT (3) a - Rèn kĩ viết đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng lớp viết tắt tả với ng/ ngh - Bảng phụ viết nội dung tập 2,3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1- Kiểm tra cũ : Cây xồi ơng em -Học sinh viết : gà, thác ghềnh, ghi nhớ, - học sinh lên bảng viết , lớp viết sẽ, xanh, vương vãi bảng -Nhận xét ghi điểm 2- Bài - 2.1- Giới thiệu : Sự tích sữa 2.2-Hướng dẫn nghe viết : +Giáo viên đọc đoạn viết từ “ Các cành lá… sữa mẹ “ - 1-2 học sinh đọc lại đoạn viết a- Giúp học sinh nắm nội dung viết + Từ cành , đài hoa xuất ? - Trổ bé tí, nở trắng mây + Quả xuất ? - Lớn nhanh , da căng mịn, óng ánh b- Hướng dẫn nhận xét : chín +Bài tả có câu ? + Những câu văn có dấu phẩy? Em đọc lại câu - Có câu - Học sinh đọc : - Từ cành … mây - Hoa tàn … chín - Phân tích từ khó - Mơi cậu … sữa mẹ -Cho học sinh viết bảng từ khó : cành lá, đài hoa, nổ , nở trắng, xuất hiện, căng mịn, óng ánh, dòng sữa, trào ra, thơm - Học sinh viết bảng từ khó c- Viết vào - Giáo viên đọc cho học sinh nghe -Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Hướng dẫn học sinh chấm chữa - Học sinh viết vào -Giáo viên chấm 5-7 nhận xét cách - Học sinh đổi tự chấm chữa trình bày nội dung viết học sinh 3-Hướng dẫn làm tập Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT - học sinh đọc yêu cầu Người cha, nghé, suy nghĩ, ngon miệng - Giáo viên nhận xét chữa sai -Gọi học sinh nhắc lại quy tắc tả - học sinh nhắc lại quy tắc viết ngh : i,e,ê ; ng : a,o,ô,u,ư Bài 3: Giáo viên chọn phần a -Học sinh tự làm 4.Củng cố- dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học Khen ngợi học sinh viết chữ đẹp trình bày cẩn thận - 1học sinh đọc yêu cầu Bãi cát ; con; lười nhác; nhút nhát ... căng mịn, óng ánh b- Hướng dẫn nhận xét : chín +Bài tả có câu ? + Những câu văn có dấu phẩy? Em đọc lại câu - Có câu - Học sinh đọc : - Từ cành … mây - Hoa tàn … chín - Phân tích từ khó - Môi... hoa, nổ , nở trắng, xuất hiện, căng mịn, óng ánh, dòng sữa, trào ra, thơm - Học sinh viết bảng từ khó c- Viết vào - Giáo viên đọc cho học sinh nghe -Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Hướng... cha, nghé, suy nghĩ, ngon miệng - Giáo viên nhận xét chữa sai -Gọi học sinh nhắc lại quy tắc tả - học sinh nhắc lại quy tắc viết ngh : i,e,ê ; ng : a,o,ô,u,ư Bài 3: Giáo viên chọn phần a -Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay