Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (NV) SỰ TÍCH CÂY SỮA I.Mục tiêu: - Nghe viết xác, trình bày hình thức đoạn văn xi Sự tích sữa - Làm tập phân biệt ng/ngh - Chú ý sửa lỗi dấu hỏi, ngã vần anh- ân cho HS yếu Khánh, Lâm, Hợp - HS có ý thức luyện viết đúng, đẹp II.Đồ dùng dạy học:Chép sẵn chép,bảng con, BTTV, phấn, bút,… III.Các hoạt động dạy học ND,KT- TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: ( phút) T đọc :Con gà, thác nghềnh, ghi nhớ -HS viết bảng 3dãy từ 2.Bài T nhận xét chung Dẫn dắt ghi tên học -Nhắc lại tên học *HĐ 1:HD viết tả (7 phút) T y/c đọc đoạn viết -2HS đọc lại -Trên xuất nào? -Lớn nhanh, da căng mịn, xanh ong ánh, chín -Bài tả có câu? - câu -Những câu văn có dấu phẩy ? đọc? -Câu 1, 2,4 - T h/d viết từ khó - T gạch chân - T t/c nhận xét, sửa sai - HS nhận xét - HS nêu- đọc-phân tích- viết bảng con: đài hoa, trổ hoa, nở trắng, xuất hiện,… *HĐ 2: H viết (1720 phút) *HĐ 3: HD làm tập ( 5-6 phút) Củng cốdặn dò(1 phút) - T h/d cách TB - Nhắc nhở tư ngồi viết - T đọc cho HS viết - Viết vào -T đọc dò - HS sốt lỗi ( lần) -T chấm – 10 bài, nhận xét - HS lắng nghe Bài 2: - 2HS đọc yêu cầu đề Khi viết ng? Khi viết ngh? - Viết ngh có : i , e, ê Bài 3b - 2HS đọc yêu cầu tập - Còn lại ngun âm khác viết ng - Làm vào - Nêu miệng -Nhận xét tiết học -Dặnvề nhà luyện viết vào nhà - Hoàn thành tập vào ... lỗi ( lần) -T chấm – 10 bài, nhận xét - HS lắng nghe Bài 2: - 2HS đọc yêu cầu đề Khi viết ng? Khi viết ngh? - Viết ngh có : i , e, ê Bài 3b - 2HS đọc yêu cầu tập - Còn lại nguyên âm khác viết...*HĐ 2: H viết (1 720 phút) *HĐ 3: HD làm tập ( 5-6 phút) Củng cốdặn dò(1 phút) - T h/d cách TB - Nhắc nhở tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay