Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: SỰ TÍCH CÂY SỮA I Mục tiêu 1Kiến thức:Nghe viết lại xác đoạn: Từ cành lá… sữa mẹ tập đọc Sự tích sữa 2Kỹ năng:Làm tập tả phân biệt tr/ch, at/ac Củng cố quy tắc tả với ng/ ngh 3Thái độ:Ham thích viết chữ đẹp Viết nhanh, xác II Chuẩn bị - GV: Bảng ghi tập tả - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cây xồi ông em - Gọi HS lên bảng đọc cho HS viết - Nghe GV đọc viết lại từ: từ HS mắc lỗi, dễ lẫn, cần phân xồi, lên thác xuống ghềnh, gạo biệt tiết tả trước Yêu cầu trắng, ghi lòng, nhà sạch, xanh, lớp viết bảng viết vào thương người thể thương giấy nháp thân… - Nhận xét cho điểm HS 3 Bài Giới thiệu: (1’)Trong tả này, em nghe đọc viết lại đoạn tập đọc Sự tích sữa Sau đó, làm tập tả phân biệt ng/ngh; tr/ch; at/ac Phát triển hoạt động (27’) Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Mục tiêu: Chép lại xác đoạn văn Sự tích sữa Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp ị ĐDDH: Bảng phụ, từ a) Ghi nhớ nội dung đoạn viết - GV đọc đoạn văn cần viết - Đoạn văn nói gì? - HS đọc lại Cả lớp theo dõi - Cây lạ kể ntn? - Đoạn văn nói lạ vườn - Từ cành lá, đài hoa bé tí b) Hướng dẫn nhận xét, trình bày trổ ra… - Yêu cầu HS tìm đọc câu văn có dấu phẩy - Thực yêu cầu GV - Dấu phẩy viết đâu câu văn? c) Hướng dẫn viết từ khó - Dấu phẩy viết chỗ ngắt câu, ngắt - Yêu cầu HS đọc từ khó, dễ lẫn ý viết VD: + Đọc từ ngữ có âm đầu l, n, tr, ch, r, d, g (MB) - Đọc từ: lá, trổ ra, nở trắng, rung, + Đọc từ ngữ có âm cuối n, t, c da căng mịn, dòng sữa trắng, trào có hỏi, ngã (MT, MN) ra… - Yêu cầu HS viết từ vừa đọc - Đọc từ: trổ ra, nở trắng, quả, sữa Theo dõi chỉnh sữa lỗi cho HS trắng d) Viết tả - GV đọc thong thả, cụm từ đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng lần cho HS viết e) Sốt lỗi - Nghe viết tả - GV đọc lại tồn tả, dừng lại phân tích cách viết chữ khó dễ lẫn cho HS sốt lỗi g) Chấm - Thu chấm số v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Mục tiêu: Làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi - Sốt lỗi, chữa lại lỗi sai bút chì lề vở, ghi tổng số lỗi ị ĐDDH: Bảng phụ, bút a) Cách tiến hành - GV gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - HS đọc yêu cầu - Chữa rút qui tắc tả - HS làm bảng lớp Cả lớp b) Lời giải - Bài 2: người cha, nghé, suy nghĩ, ngon miệng - Bài 3: + trai, chai, trồng cây, chồng bát + bãi cát, con, lười nhác, nhút nhát Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết tiết học - Dặn dò HS ghi nhớ qui tắc tả với ng/ ngh trường hợp tả cần phân biệt học Chuẩn bị: Mẹ làm vào Vở tập ... thiệu: (1’)Trong tả này, em nghe đọc viết lại đoạn tập đọc Sự tích vú sữa Sau đó, làm tập tả phân biệt ng/ngh; tr/ch; at/ac Phát triển hoạt động (27 ’) Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Mục tiêu:... lỗi cho HS trắng d) Viết tả - GV đọc thong thả, cụm từ đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng lần cho HS viết e) Sốt lỗi - Nghe viết tả - GV đọc lại tồn tả, dừng lại phân tích cách viết chữ khó... đoạn văn Sự tích vú sữa Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp ị ĐDDH: Bảng phụ, từ a) Ghi nhớ nội dung đoạn viết - GV đọc đoạn văn cần viết - Đoạn văn nói gì? - HS đọc lại Cả lớp theo dõi - Cây lạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay