Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ SỰ TÍCH CÂY SỮA A-Mục đích yêu cầu: -Nghe, viết xác, trình bày đọan truyện “Sự tích sữa” -Làm tập phân biệt ng/ngh, ac/at B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn nội dung tập C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Cho HS viết: gà,thác ghềnh, ghi nhớ Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Bài tả hơm em nghe viết đoạn “Sự tích sữa”  Ghi 2-Hướng dẫn nghe viết: -GV đọc mẫu đoạn viết +Từ cành lá, đài hoa xuất ntn? +Quả xuất sao? HS đọc lại Trổ bé tí,… Lớn nhanh, da căng mịn +Bài tả có câu? câu -Hướng dẫn tập viết chữ khó: Đài hoa, trổ ra, nở trắng, xuất hiện, căng mịn, thơm,… Bảng -GV đọc câu  hết -Hướng dẫn HS đổi chấm -Chấm bài: 5-7 Viết vào Chấm lỗi 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 1/52: Bài yêu cầu gì? Điền ngh/ngh Hướng dẫn HS làm: người, ghé, nghĩ, ngon Bảng -BT 2/52: Hướng dẫn HS làm: Làm Làm bảng Nhận xét b) cát, các, nhác, nhát Tự chấm III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết lại: dòng sữa, trào -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Viết bảng ...3-Hướng dẫn làm tập: -BT 1/ 52: Bài yêu cầu gì? Điền ngh/ngh Hướng dẫn HS làm: người, ghé, nghĩ, ngon Bảng -BT 2/ 52: Hướng dẫn HS làm: Làm Làm bảng Nhận xét b) cát, các,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay