Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:40

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT SỰ TÍCH CÂY SỮA I – MỤC TIÊU Nghe viết xác trình bày đoạn truyện Làm tập phân biệt ng/ ngh ; ch/ tr ; ac/at II - ĐỒ DÙNG Bảng lớp viết quy tắc tả bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi Hs lên bảng Cả lớp viết vào nháp: gà,thác ghềnh, ghi nhớ, sẽ, xanh B, Bài mới; 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn nghe viết a, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: Giáo viên đọc đoạn viết SGK lần, hai học sinh đọc lại Hỏi nội dung: + Từ cành lá, đài hoa xuất nào?(trổ bé tí ,nở trằng mây) + Quả xuất sao?(Lớn nhanh ,da căng mịn…) +Hướng dẫn học sinh nhận xét: Bài tả có câu?(có câu) + Những câu văn có dấu phẩy? Em đọc câu đó? - Hướng dẫn học sinh luyện viết: cành lá, đài hoa, trổ ra, nở trắng, căng mịn, trào ra, dòng sữa b, Giáo viên cho học sinh viết vào c, Chấm chữa Học sinh đọc lại sốt lỗi tả Giáo viên chấm 5,7 nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: Hs đọc yêu cầu Cả lớp làm vào giấy nháp Gọi học sinh đọc kết Giáo viên nhận xét Gọi hai học sinh nhắc lại quy tắc tả ng/ ngh - Bài 3a: Tương tự 4, Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học -Dặn nhà xem lại ... sốt lỗi tả Giáo viên chấm 5,7 nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: Hs đọc yêu cầu Cả lớp làm vào giấy nháp Gọi học sinh đọc kết Giáo viên nhận xét Gọi hai học sinh nhắc lại quy tắc tả ng/... nhận xét: Bài tả có câu?(có câu) + Những câu văn có dấu phẩy? Em đọc câu đó? - Hướng dẫn học sinh luyện viết: cành lá, đài hoa, trổ ra, nở trắng, căng mịn, trào ra, dòng sữa b, Giáo viên cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Nghe viết: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt NGNGH, TRCH, ATAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay