Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH - DẤY PHẨY I Mục tiêu: - Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo từ tình cảm gia đình, biết dùng số từ tìm để điền vào chổ trống câu(BT1, 2); nói 2, câu hoạt động mẹ vẽ tranh - Biết đặt dấu phẩy ngăn cách phận giống câu ( BT4- chọn số câu) II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III Các hoạt động dạy học ND,KTTG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: (5 phút) - Nêu từ ngữ đồ vật gia đình? - Nối tiếp nêu - Nhận xét cho điểm - Nhận xét - đánh giá - Dẫn dắt ghi tên -Nhắc lại tên học Bài 1: Ghép tiếng sau thành … MT: Nắm từ ngữ tình cảm gia đình - Vài Hs nêu việc làm để giúp đỡ gia đình 2.Bài *HĐ 1: GTB (2phút) *HĐ 2: HD làm BT ( 28-30 Bài tập yêu cầu gì? -2HS đọc yêu cầu đề - Ghép thành từ có hai tiếng nói phút) - Chia nhóm nêu yêu cầu nhóm hoạt động tình cảm gia đình - Nhận xét kết nhóm -Nhận xét, bổ sung cho nhóm -T chốt: Các từ em vừa tìm từ nói tình cảm gia đình - Các nhóm thi đua - HS đọc lại từ Bài 2:Điền từ vào chỗ trống MT: Biết sử dụng dấu phẩy - Em chọn từ điền vào cho hợp lí? - 2HS đọc yêu cầu đề -T t/c trò chơi “ Tiếp sức” để huy đông kết -HS đội tham gia chơi -Các từ vừa điền BT2 từ nói gì? Bài 3:Nhìn tranh, nói 2-3 câu hoạt động mẹ - Treo tranh nêu gợi ý tranh - Mẹ làm gì? - Bạn nhỏ làm gì? - Thái độ người gia đình nào? - Gọi HS nói Bài 4: Nêu câu a - Những đồ vật đựơc xếp gọn gàng? - Vậy ta ghi dấu phẩy vào đâu? - Làm vào tập -HS nhận xét kết quả- đọc lại - Nói tình cảm gia đình - Đọc u cầu tập - Quan sát tranh - Mẹ ôm bé xem bạn - Đưa cho mẹ xem điểm 10 - Mọi người vui vẻ - - HS (K- G) nói - Nhìn tranh nói theo nhóm - - HS lên bảng nói - Nhận xét - - Hs đọc yêu cầu đề - Chăn màn, quần áo - Chăn màn, quần áo … - Em cần tỏ thái độ - 2HS đọc lại người gia đình? 3.Củng cố -Dặn dò (1phút) - Dặn HS - Nêu - Về hoàn thành tập nhà ... dụng dấu phẩy - Em chọn từ điền vào cho hợp lí? - 2HS đọc yêu cầu đề -T t/c trò chơi “ Tiếp sức” để huy đông kết -HS đội tham gia chơi -Các từ vừa điền BT2 từ nói gì? Bài 3:Nhìn tranh, nói 2- 3 câu. .. nhóm hoạt động tình cảm gia đình - Nhận xét kết nhóm -Nhận xét, bổ sung cho nhóm -T chốt: Các từ em vừa tìm từ nói tình cảm gia đình - Các nhóm thi đua - HS đọc lại từ Bài 2: Điền từ vào chỗ trống... gia đình nào? - Gọi HS nói Bài 4: Nêu câu a - Những đồ vật đựơc xếp gọn gàng? - Vậy ta ghi dấu phẩy vào đâu? - Làm vào tập -HS nhận xét kết quả- đọc lại - Nói tình cảm gia đình - Đọc u cầu tập -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay