Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM DẤU PHẨY I.Mục tiêu: - Mở rộng hệ thống hố vốn từ tình cảm gia đình Biết dấu phẩy ngăn cách phận giống câu - Luyện kỹ mở rộng vốn từ liên quan đến tình cảm gia đình Điền dấu - Giáo dục HS biết q trọng tình cảm gia đình II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ BT3 Bảng phụ ghi nội dung BT1,2,4 H: Xem trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3 phút) - Nêu tác dụng số đồ vật gia đình H: Trả lời miệng H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1 phút) G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn làm tập Bài 1: Ghép tiếng sau thành H: Nêu yêu cầu tập (1H) từ có tiếng: yêu, thương, quí, G: Giúp học sinh nắm u cầu tập mến, kính H: Trao đổi nhóm đơi hồn thành - u mến, q mến, u thương, tập thương u, - Đại diện nhóm trình bày kết H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá Bài 2: Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành câu hồn chỉnh: a)Cháu ơng bà H: Nêu yêu cầu tập (1H) b) Con cha mẹ G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập c) Em anh chị H: Làm vào VBT H: Nối tiếp đọc kết trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 3: Nhìn tranh nói 2,3 câu hoạt động mẹ G: Chốt nội dung H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập Bài 4: Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ câu sau? a)Chăn màn, quần áo xếp gọn gàng H: Quan sát tranh H: Nói hoạt động mẹ H+G: Nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa H: Nêu yêu cầu tập (1H) b) Giường, tủ, bàn ghế kê ngắn G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Trao đổi nhóm đơi hồn thành phần b - HD học sinh làm mẫu phần a H+G: Nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa G: Lơgíc kiến thức học - Nhận xét học H: Về ôn lại ... sung, đánh giá Bài 2: Chọn từ ngữ điền vào chỗ trống để tạo thành câu hồn chỉnh: a)Cháu ơng bà H: Nêu u cầu tập (1H) b) Con cha mẹ G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập c) Em anh chị H: Làm vào VBT... H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 3: Nhìn tranh nói 2, 3 câu hoạt động mẹ G: Chốt nội dung H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập Bài 4: Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ câu sau? a)Chăn... sinh làm mẫu phần a H+G: Nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa G: Lơgíc kiến thức học - Nhận xét học H: Về ôn lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay