Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

Giáo án Tiếng Việt LUYỆN TỪ CÂU TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH DẤU PHẨY A- Mục đích u cầu: -Mở rộng vốn từ tình cảm gia đình -Biết đặt dấu phẩy ngăn phận giống câu -HS yếu: Mở rộng vốn từ tình cảm gia đình B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT C- Các hoạt động dạy học: I- Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: -Nêu từ ngữ đồ vật gia đình tác dụng đồ vật đó? HS trả lời Nhận xét -Tìm từ ngữ việc làm em để giúp đỡ ông bà? -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài mới: 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu  Ghi 2-Hướng dẫn làm BT: -BT1/52: Hướng dẫn HS làm: Làm Lên bảng nối HS ghi vào Hướng dẫn HS nối Hướng dẫn HS ghi tiếp: thương yêu, yêu thương, yêu mến, mến yêu, yêu kính, kín hyêu, yêu quý, quý yêu, thương mến, mến thương, quý mến, kính mến Làm vở, làm bảng Nhận xét BT 2/52: Hướng dẫn HS làm Tự chấm +Cháu kính u ơng bà +Con yêu quý cha mẹ Cá nhân +Em yêu mến anh chị nhóm -BT 3/53: Gọi HS đọc yêu cầu ĐD làm Nhận xét Tuyên dương Hướng dẫn HS làm: Chăn màn, quần áo xếp gọn gàng Giường tủ, bàn ghế kê ngắn Giày dép, mũ nón để chỗ III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Tìm số từ nói tình cảm gia đình? -Về nhà xem lại – Nhận xét HS tìm ... bàn ghế kê ngắn Giày dép, mũ nón để chỗ III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Tìm số từ nói tình cảm gia đình? -Về nhà xem lại – Nhận xét HS tìm ...BT 2/ 52: Hướng dẫn HS làm Tự chấm +Cháu kính u ơng bà +Con u q cha mẹ Cá nhân +Em yêu mến anh chị nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay