Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

Giáo án Tiếng việt Môn: Luyện từ & câu Bài: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM - DẤU PHẨY I YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo từ tình cảm gia đình, biết dùng số từ tìm để điền vào chổ trống câu (BT1,2); nói 2,3 câu hoạt động mẹ vẽ tranh (BT3) - Biết đặt dấu phẩy vào chổ hợp lí câu (2 câu BT4) + GDMT: Qua làm tập, giáo dục HS tình cảm u thương gắn bó với gia đình II CHUẨN BỊ - 1.Giáo viên : Tranh minh họa viết sẵn tập 1, câu 2, tranh III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: Làm tập *Mục tiêu: Mở rộng hệ thống hóa cho học sinh vốn từ liên qua đến tình cảm, biết vận dụng để đặt dấu phẩy *Cách tiến hành: -1 em đọc : Ghép tiếng : yêu, thương, quý, mến, kính thành Bài 1:u cầu ? từ có hai tiếng -GV gợi ý cho HS ghép theo sơ đồ -2 em làm bảng Lớp làm -GV hướng dẫn sửa nháp Bài 2: Yêu cầu ? -1 em đọc lại.3-4 em đọc lại kết -Chọn nhiều từ tình cảm gia đình vừa tìm tập để điền vào chỗ trống câu a, b, c -Hướng dẫn sửa (SGV/ tr 228) + GDMT: GV giảng thêm : Cháu mến yêu ông bà , mến yêu dùng để thể tình cảm với bạn bè, người tuổi hơn, khơng hợp với người lớn tuổi đáng kính trọng ơng bà Bài 3: Tranh -Quan sát -HS đặt câu, Nhiều em nối tiếp -Hướng dẫn học sinh đặt câu kể nội dung đặt câu Bạn gái đưa cho mẹ tranh có dùng từ hoạt động xem ghi điểm 10 đỏ -Gợi ý : Người mẹ làm ? chói Một tay mẹ ơm em bé vào -Bạn gái làm ? Em bé làm ? lòng, tay mẹ cầm + GDMT: Hỏi: -Thái độ người bạn tranh ? Vẻ mặt người -Cả hai mẹ vui.Nhận ? xét - Nhấn mạnh: Đó tình cảm u thương -Đọc thầm gắn bó, biết quan tâm đến -4 em lên bảng làm người gia đình mà em cần phải có -HS sửa Bài 4:(viết) GV đọc yêu cầu -2-3 em đọc lại câu điền -Trực quan : Băng giấy -Nhận xét dấu phẩy Cả lớp làm BT Kết luận: -Tìm từ tình cảm gia đình ? -Nhận xét tiết học Học bài, làm -1 em trả lời ...Bài 1:u cầu ? từ có hai tiếng -GV gợi ý cho HS ghép theo sơ đồ -2 em làm bảng Lớp làm -GV hướng dẫn sửa nháp Bài 2: Yêu cầu ? -1 em đọc lại.3-4 em đọc lại kết -Chọn nhiều từ tình cảm gia đình... điền vào chỗ trống câu a, b, c -Hướng dẫn sửa (SGV/ tr 22 8) + GDMT: GV giảng thêm : Cháu mến yêu ông bà , mến yêu dùng để thể tình cảm với bạn bè, người tuổi hơn, khơng hợp với người lớn tuổi đáng... đặt câu, Nhiều em nối tiếp -Hướng dẫn học sinh đặt câu kể nội dung đặt câu Bạn gái đưa cho mẹ tranh có dùng từ hoạt động xem ghi điểm 10 đỏ -Gợi ý : Người mẹ làm ? chói Một tay mẹ ơm em bé vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay