Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: LUYỆN TỪ Tiết: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM, DẤU PHẨY I Mục tiêu 1Kiến thức: - Mở rộng vốn từ tình cảm gia đình cho HS 2Kỹ năng: Biết cách đặt câu theo mẫu: Ai (cái gì, gì) làm gì? - Biết cách đặt dấu phẩy ngăn cách phận làm chủ ngữ câu - Nhìn tranh nói hoạt động người tranh 3Thái độ: u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: SGK Bảng phụ ghi nội dung tập 2, 4, tranh minh hoạ tập - HS: Vở tập III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Từ ngữ đồ dùng vật gia đình - Gọi HS lên bảng yêu cầu nêu tên số đồ - HS nêu Bạn nhận xét dùng gia đình tác dụng chúng Nêu việc mà bạn nhỏ làm giúp ông? (bài tập – Luyện từ câu, tuần 11) - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục tiêu học ghi tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập  Mục tiêu: Mở rộng vốn từ tình cảm gia đình cho HS  Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải  ĐDDH: SGK, tranh Bài 1: - Gọi HS đọc đề - Ghép tiếng sau thành từ có tiếng: Yêu, mến, - Yêu cầu HS đọc mẫu thương, qúi, kính - Yêu cầu HS suy nghĩ đọc to từ - Yêu mến, q mến tìm Khi GV đọc, HS ghi - Nối tiếp đọc từ ghép nhanh lên bảng - Yêu cầu lớp đọc từ vừa ghép - Mỗi HS cần nói từ được - Đọc lời giải: yêu thương, thương yêu, yêu mến, mến yêu, kính yêu, kính mến, yêu quý, quý yêu, thương mến, mến thương, quí mến Bài 2: - Đọc đề - Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc đề - Cháu kính yêu (yêu quý, quý - Tổ chức cho HS làm câu, câu mến, …) ông bà Con yêu quý cho nhiều HS phát biểu Nhận xét chỉnh (yêu thương, thương yêu, …) sửa em dùng từ chưa hay bố mẹ Em mến yêu (yêu mến, sai so với chuẩn văn hố Tiếng Việt thương yêu, …) anh chị - Yêu cầu HS làm vào tập - Làm vào Vở tập sau số HS đọc làm Bài 3: - Treo tranh minh hoạ yêu cầu HS đọc - Nhìn tranh, nói đến câu hoạt động mẹ đề - Nhiều HS nói VD: Mẹ bế - Hướng dẫn: Quan sát kĩ tranh xem mẹ làm việc gì, em bé làm gì, bé gái làm nói lên hoạt động người em bé Em bé ngủ lòng mẹ Mẹ vừa bế em vừa xem kiểm tra gái Con gái khoe với mẹ kiểm tra điểm 10 Mẹ vui mẹ khen gái giỏi Bài 3: - Gọi HS đọc đề câu văn - Một HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi - Làm Chăn màn, quần áo Bài 4: xếp gọn gàng - Đọc lại câu văn ý a, yêu cầu HS làm Nếu HS chưa làm GV thử đặt dấu phẩy nhiều chỗ khác câu rút đáp án - Kết luận: Chăn màn, quần áo phận giống câu Giữa giống ta phải đặt dấu phẩy - Yêu cầu HS lên bảng làm tiếp ý b Cả lớp làm vào Vở tập - Chữa chấm điểm Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS tìm thêm từ ngữ tình cảm, luyện tập thêm mẫu câu: Ai (cái gì, gì) gì? - Chuẩn bị: - Gường tủ, bàn ghế kê ngắn - Giày dép, mũ nón để chỗ ... – Luyện từ câu, tuần 11) - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục tiêu học ghi tên lên bảng Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm tập  Mục tiêu: Mở rộng vốn từ tình. .. đọc đề câu văn - Một HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi - Làm Chăn màn, quần áo Bài 4: xếp gọn gàng - Đọc lại câu văn ý a, yêu cầu HS làm Nếu HS chưa làm GV thử đặt dấu phẩy nhiều chỗ khác câu rút... làm câu, câu mến, …) ông bà Con yêu quý cho nhiều HS phát biểu Nhận xét chỉnh (yêu thương, thương yêu, …) sửa em dùng từ chưa hay bố mẹ Em mến yêu (yêu mến, sai so với chuẩn văn hố Tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay