Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:37

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM – DẤU PHẨY I MỤC TIÊU: - Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo từ tình cảm gia đình, biết dùng số từ tìm để điền vào chỗ trống câu ; nói 2,3 câu hoạt động mẹ vẽ tranh -Biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lí câu * THGDBVMT: Giáo dục tình cảm u thương , gắn bó với gia đình II ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết nội dung 1,2 - Tranh minh họa tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 1- Kiểm tra cũ : -Gọi học sinh lên bảng trả lời : + Nêu từ ngữ đồ vật gia đình tác dụng đồ vật + Tìm từ ngữ việc làm em để giúp đỡ ông bà - Nhận xét , ghi điểm học sinh 2- Bài - học sinh lên bảng trả lời 2.1- Giới thiệu : từ ngữ tình cảm gia đình- dấu phẩy 2.2- Hướng dẫn làm BT Bài : ( miệng ) - Gọi học sinh nêu yêu cầu +Ghép tiếng sau thành từ có hai - học sinh nêu yêu cầu tiếng : yêu , thương , q , mến, kính, tình cảm gia đình - Học sinh trao đổi theo nhóm cặp - Cho học sinh ghép tiếng để tạo thành từ tình cảm gia đình - Học sinh làm việc theo nhóm cặp - Yêu thương , thươngyêu, yêu mến, mếm - Giáo viên nhận xét, chữa Bài 2: ( miệng ) yêu, yêu kính, kính yêu, yêu quý, quý yêu, thương mến , mến thương , quý mến, kính mến - Cho học sinh nêu yêu cầu - Cho học sinh chọn từ để điền vào chỗ trống - học sinh nêu yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào VBT - Học sinh chọn từ để điền vào chỗ trống - HS thực theo Y/C GV + Cháu kính yêu ( yêu quý / thương yêu/ yêu thương …) ơng bà + Con u q ( kính yêu , thương yêu ) cha mẹ - Giáo viên nhận xét, chữa + Em yêu mến ( yêu quý / thương yêu , yêu thương … anh chị * THGDBVMT: Trong gia đình, cần làm để thể tình cảm yêu - HS trả lời thương , gắn bó với gia đình? Bài : ( miệng ) -Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh quan sát tranh , gợi ý học sinh đặt câu kể với tranh , có dùng từ hoạt động + Người mẹ làm ? - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh quan sát tranh - Học sinh đặt câu kể với tranh , có dùng từ hoạt động - … ôm em bé ngủ xem tập bạn gái + Bạn gái làm ? + Em bé làm ? + Thái độ người tranh ? - … khoe với mẹ tập đạt điểm 10 - Em bé ngủ lòng bàn tay mẹ - Bạn gái vui mẹ cười khen bạn gái - Học sinh tiếp nối đặt câu nói theo - Giáo viên nhận xét, chữa tranh - Học sinh đọc lại Bài ( viết ) - Cho học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc yêu cầu ( đọc liền mạch , không nghỉ ý) - Giáo viên ghi bảng câu a + Chăn quần áo xếp gọn gàng - học sinh thử đặt dấu phẩy - Giáo viên nhận xét , sửa - Cả lớp nhận xét + Chăn màn, quần áo từ đồ vật , nằm kề - Chăn màn, quần áo xếp gọn gàng câu , ta dùng dấu phẩy tách từ - Học sinh lên bảng làm , lớp làm vào - Ghi câu b - Giường tủ, bàn ghế kê ngắn - Giáo viên nhận xét - Gọi 2,3 học sinh đọc lại câu văn điền - 2,3 học sinh đọc lại câu văn điền dấu phẩy dấu phẩy 3- Củng cố- dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau .. .2. 1- Giới thiệu : từ ngữ tình cảm gia đình- dấu phẩy 2. 2- Hướng dẫn làm BT Bài : ( miệng ) - Gọi học sinh nêu yêu cầu +Ghép tiếng sau thành từ có hai - học sinh nêu yêu cầu tiếng : yêu... bảng làm , lớp làm vào - Ghi câu b - Giường tủ, bàn ghế kê ngắn - Giáo viên nhận xét - Gọi 2, 3 học sinh đọc lại câu văn điền - 2, 3 học sinh đọc lại câu văn điền dấu phẩy dấu phẩy 3- Củng cố-... - học sinh thử đặt dấu phẩy - Giáo viên nhận xét , sửa - Cả lớp nhận xét + Chăn màn, quần áo từ đồ vật , nằm kề - Chăn màn, quần áo xếp gọn gàng câu , ta dùng dấu phẩy tách từ - Học sinh lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay