Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

106 13 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:35

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng TrịNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH THỦY NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ỌC YÊN LOAN, QUẢNG TRỊ ĐẠ IH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 8340101 ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR PGS.TS PHAN VĂN HÒA HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào, giúp đỡ cho việc hồn thành luận văn cảm ơn Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Quảng Trị, tháng năm 2018 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Người cam đoan i NGUYỄN THANH THỦY KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm công tác thực tiễn nỗ lực, cố gắng thân Đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau đại học, lãnh đạo Khoa, Phòng chức quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế; Lãnh đạo quý Thầy, Cô giáo Phân hiệu Đại học Huế Quảng Trị tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Phan Văn Hòa người trực tiếp hướng dẫn khoa học dày công giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán nhân viên Công ty ỌC TNHH Yên Loan khách hàng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khích lệ tơi IH suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi ĐẠ hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành quý thầy, quý giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! ƯỜ NG Tác giả luận văn TR NGUYỄN THANH THỦY ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Thủy Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Phan Văn Hoà Tên đề tài: "Nâng cao lực cạnh trạnh Cơng ty TNHH n Loan, Quảng Trị" Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Là doanh nghiệp thương mại kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng lâu năm thị trường tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Yên Loan phải đương đầu với áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp tỉnh doanh nghiệp tỉnh lân cận khu vực Trong thị trường cạnh tranh thế, muốn trì tốc độ tăng trưởng giữ vững thương ỌC hiệu nhà phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu tỉnh thời gian vừa qua, Công ty TNHH Yên Loan cần phải có biện pháp cấp bách để nâng cao lực cạnh tranh thị trường vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị IH Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị” làm luận văn thạc sĩ ĐẠ Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp thu thập số liệu thông tin thứ cấptập trung từ Công ty TNHH Yên Loan; số liệu sơ cấp thu thập từ điều tra 60 khách hàng NG theo bảng hỏi thiết kế sẵn Các phương pháp tổng hợp phân tích sử dụng chủ yếu phương pháp thống kê mô tả, phân tổ thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ƯỜ Kết nghiên cứu đóng góp luận văn: Từ việc hệ thống hóa cở sở lý luận thực tiễn lực cạnh tranh doanh nghiệp, luận văn phân tích làm rõ thực trạng lực cạnh tranh TR Công ty TNHH Yên Loan giai đoạn 2013-2017, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian đến iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính ĐTCT Đối thủ cạnh tranh EFE Ma trận yếu tố bên GDP Tổng sản phẩm quốc nội IFE Ma trận yếu tố bên KD Kinh doanh KH Khách hàng LN Lợi nhuận NLCT Năng lực cạnh tranh SP Sản phẩm SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức TNHH Trách nhiệm hữu hạn VLXD Vật liệu xây dựng WTO Tổ chức thương mại giới TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ DN iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .ix DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ x PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung ỌC 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu IH 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ĐẠ 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích 4.3 Công cụ xử lý liệu NG Nội dung nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH ƯỜ TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Một số khái niệm TR 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh v 1.1.2 Vai trò cạnh tranh lực cạnh tranh 12 KIN HT ẾH UẾ 1.2 Khái niệm cần thiết nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 16 1.2.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh 17 1.2.3.1 Chiến lược kinh doanh marketing 17 1.2.3.2 Nhân lực trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp 19 1.2.3.3 Năng lực tài trang bị máy móc thiết bị cơng nghệ doanh nghiệp 19 1.2.3.4 Uy tín, thương hiệu, thị trường thị phần doanh nghiệp 20 1.3 Đặc điểm kinh doanh ngành vật liệu xây dựng 22 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây dựng 23 ỌC 1.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 24 1.4.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 26 IH 1.4.2.1 Môi trường vĩ mô 26 1.4.2.2 Môi trường vi mô 27 ĐẠ 1.5 Các cơng cụ phân tích lực cạnh tranh 30 1.5.1 Ma trận yếu tố bên (EFE) 30 1.5.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 NG 1.5.3 Ma trận yếu tố nội (IFE) 31 1.5.4 Ma trận điểm mạnh - điểm yếu, hội - nguy (SWOT) 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ƯỜ TNHH YÊN LOAN, QUẢNG TRỊ 34 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 TR 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Các loại hình sản phẩm, dịch vụ cơng ty 36 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 36 vi 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị 40 KIN HT ẾH UẾ 2.2.1 Chiến lược kinh doanh marketing Công ty 40 2.2.2 Chiến lược marketing doanh nghiệp 42 2.2.3 Năng lực nhân cấu tổ chức máy quản lý 46 2.2.4 Năng lực tài 47 2.2.6 Tình hình thị trường 49 2.2.7 Trình độ thiết bị, công nghệ 50 2.2.8 Khả liên kết hợp tác với doanh nghiệp khác 51 2.2.9 Phân tích hoạt động chuỗi giá trị 51 2.2.10 Các đối thủ cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan thị trường tỉnh Quảng Trị 54 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh khách hàng điều tra 57 2.3.1 Đặc điểm chung khách hàng điều tra 57 ỌC 2.3.2 Đánh giá khách hàng khả cạnh tranh Công ty Yên Loan 58 2.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan 60 IH 2.4.1 Kết 60 2.4.2 Hạn chế 61 ĐẠ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 61 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH YÊN LOAN, QUẢNG TRỊ 63 NG 3.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức (ma trận SWOT) Công ty TNHH Yên Loan 63 3.1.1 Cơ hội (O) 63 ƯỜ 3.1.2 Thách thức (T) 65 3.1.3 Điểm mạnh (S) 65 3.1.4 Điểm yếu (W) 66 TR 3.1.5 Các chiến lược kết hợp nhằm tận dụng hội, hạn chế thử thách, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu công ty 67 3.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh công ty 68 vii 3.3 Hệ thống giải pháp nâng cao NLCT C.ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị 69 KIN HT ẾH UẾ 3.3.1 Nâng cao NLCT công ty thông qua nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 69 3.3.2 Nâng cao NLCT công ty thông qua chiến lược Marketing 70 3.3.3 Giải pháp nâng cao NLCT sở đảm bảo nguồn lực tài 75 3.3.4 Giải pháp nâng cao NLCT sở đảm bảo nguồn nhân lực 76 3.3.5 Giải pháp nâng cao NLCT sở tăng cường nguồn lực vật chất 78 3.3.6 Giải pháp nâng cao NLCT sở tăng cường liên doanh liên kết 79 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Kiến nghị quyền địa phương 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ỌC BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG IH BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng Thang đo đánh giá lực cạnh tranh khách hàng điều tra Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Yên Loan giai đoạn 2013-2017 38 Bảng 2.2: Tình hình chi phí lợi nhuận Cơng ty TNHH n Loan giai đoạn 2013-2017 39 Bảng 2.3: Tình hình loại sản phẩm kinh doanh Công ty TNHH Yên Loan giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.4: Tình hình phát triển đại lý, cửa hàng cấp Công ty TNHH Yên Loan địa bàn Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 2.5: Số lượng chương trình quảng bá, khuyến mãi, xúc tiến bán hàng ỌC Công ty TNHH Yên Loan địa bàn Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017 45 Tình hình nhân lực Cơng ty TNHH Yên Loan giai đoạn 2015-2017 IH Bảng 2.6: 46 Bảng cân đối kế toán Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị giai ĐẠ Bảng 2.7: đoạn 2013-2017 48 Bảng 2.8: Bảng hệ số tốn Cơng ty TNHH n Loan, Quảng Trị giai Bảng 2.9: NG đoạn 2013-2017 49 Tình hình loại xe phục vụ vận tải hàng hóa Công ty Yên Loan ƯỜ giai đoạn 2013-2017 51 Bảng 2.10 Thông tin chung đối tượng điều tra 57 Bảng 2.11 Đánh giá khách hàng điều tra khả cạnh tranh TR Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị 58 Bảng 3.1 Ma trận SWOT công ty 63 ix KIN HT ẾH UẾ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trước xu hướng hội nhập kinh tế giới, ngành KD trang thiết bị nội thất VLXD nước ta ngày mốt phát triển cạnh tranh gay gắt theo phát triển mạnh kinh tế đất nước Thực tế cho thấy nhiều năm qua, ngành KD trang thiết bị nội thất VLXD có đóng góp tích cực vào phát triển đất nước, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương người dân Tuy nhiên, xu hội nhập kinh tế khu vực giới, đặt biệt năm gần năm đến, cạnh tranh ngành KD trang thiết bị nội thất VLXD tiếp tục diễn ngày mạnh mẽ Công ty TNHH Yên Loan kinh doanh trang thiết bị nội thất VLXD đứng trước nhiều hội to lớn để mở rộng thị trường, phát triển phải đối mặt với với ỌC thách thức to lớn Để giúp Công ty giữ vững phát triển mình, qua nghiên cứu đề tài cho thấy lực cạnh tranh cơng ty cao, uy tín thương IH địa phương khu vực lớn, khả cung cấp sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, sách sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến hợp lý, lực ĐẠ nhân lực, tài chính, sở vật chất đảm bảo, chiến lược kinh doanh hợp lý giúp công ty làm ăn tốt thời gian qua phát triển thời gian đến Tuy nhiên lực cạnh tranh cơng ty nhiều hạn chế, đặc biệt NG lực nhân lực xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý, tài chính,… cơng ty muốn mở rộng quy mô, phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn Để tăng ƯỜ lực cạnh tranh công ty, qua nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty thời gian tới Trước hết Công ty cần xác định hội để nắm bắt, thách thức để có chiến lược tránh né, phát TR huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu nhằm bước tăng cường lực cạnh tranh công ty đưa công ty phát triển hướng bền vững 81 Kiến nghị quyền địa phương KIN HT ẾH UẾ Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện pháp lý, môi trường kinh doanh để công ty phát triển chủ trương, định hướng mà Đảng Nhà nước đề Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, có chế độ hợp lý tạo điều kiện hỗ trợ kinh doanh phát triển sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cứng mặt kinh doanh, giao thông vận tải, điện nước, khả áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến, chủ trương để quan hành tạo hội điều kiện để công ty phát triển thực tốt nghĩa vụ thuế Các thơng tin sách, định hướng phát triển hay ưu đãi, hỗ trợ nhà nước cần tạo mơi trường bình đẳng, khuyến khích bảo vệ cạnh tranh lành mạnh Nhà nước cần có thêm biện pháp ngăn ngừa xử lý hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt thực tốt cơng tác quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái, làm ảnh hưởng đến hoạt động ỌC cơng ty Cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ số thủ tục rườm rà gây thời IH gian gây khó khăn cho doanh nghiệp Trong điều kiện Việt Nam nghiên cứu áp dụng phủ điện tử thủ tục hành cần giảm tải nhiều ĐẠ Trong xu hướng mở rộng thị trường công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng, đại lý showroom nơi khác việc cần thiết Do vậy, thủ tục nhà nước cần đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty NG Chính quyền địa phương cần có sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trình vay vốn để tiến hành sản xuất kinh doanh sách thu hút nguồn vốn kinh doanh Các dịch vụ toán ngân hàng cần ƯỜ cải thiện nữa, tạo thuận lợi cho trình tốn doanh nghiệp, cơng ty với đơn vị cung cấp công ty khách hàng để hoạt động kinh doanh hiệu Hoạt động bán hàng Cơng ty chủ yếu tốn TR thơng qua ngân hàng Nguồn tiền tốn mà Công ty thu từ đơn hàng quan trọng Thu tiền sớm đảm bảo vốn Cơng ty khơng bị ứ đọng, Cơng ty có hội sử dụng khoản tiền sớm vào q trình sản xuất kinh doanh, 82 khơng làm phát sinh khoản nợ khó đòi làm ảnh hưởng đến doanh thu KIN HT ẾH UẾ Công ty Chính quyền địa phương cần kết hợp với quan chức doanh nghiệp phát giải vấn đề tiêu cực kinh doanh, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh Như tạo cơng TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC kinh doanh, đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ doanh nghiệp 83 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Yên Loan, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2017 Công ty TNHH Yên Loan, Báo cáo phân tích thị trường năm 2016 Bạch Thụ Cường (2002), Bàn cạnh tranh tồn cầu, Nxb Thơng tin, Hà Nội Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, Nhà xuất Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh Dự án VIE 01/025 (2004), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội Đào Duy Hân (2007), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam tiến trình thực cam kết WTO”, Tạp chí Phát triển KT, tháng ỌC Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2011), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Nhà xuất Từ điển Bách khoa, Hà Nội Bùi Văn Huyền (2008), “Năng lực cạnh tranh: yếu tố định thành công IH doanh nghiệp nước hội nhập kinh tế quốc tế”, Viện Quản lý kinh tế, Học viện CTQG, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Hồ Chí Minh ĐẠ Michael E Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội 10 Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Kế Tuấn, Nguyễn Xuân Thắng (2006), Nâng cao khả NG kinh doanh doanh nghiệp tiến trình hội nhập KT quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Thanh Liêm, ThS Nguyễn Thị Mỹ Hương (2007), Quản trị Tài chính, ƯỜ Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 PA Samuelson & W Nordhaus (2011), Kinh tế học, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Nguyễn Hồng Thái (2005), “Nhân tố ảnh hưởng khả cạnh tranh doanh TR nghiệp”, tạp chí Giao Thơng Vận Tải 14 Vũ Văn Phúc (2012), NLCT DN Việt Nam - Sau năm gia nhập WTO, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 84 15 Michael E Porter (2009), Chiến lược CT, Nxb trẻ TP Hồ Chí Minh KIN HT ẾH UẾ 16 Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, Nhà xuất Lao động 17 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Một số vấn đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 317 18 Nguyễn Hữu Thắng (2007), Nâng cao NLCT DN Việt Nam xu hội nhập KT quốc tế nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược, cấu, CT giá trị gia tăng, định vị phát triển DN, Nxb Tổng hợp TP.HCM 20 Aldington report (1985), House of commons Select Commititee on Oversea Trade, London: HMSO 21 Buckley (1988), Measures of International Competitiveness: A Critical Survey Journal of Marketing Management, 4(2):175-200, January 1988 research, Construction Management TR ƯỜ NG ĐẠ IH 1000 · September 2007 ỌC 22 Henricsson (2007), Competitiveness in construction: A critical review of 85 and Economics 25(9):989- Kính thưa quý vị! KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY Tơi học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thực đề tài luận văn thạc sĩ: “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị” Nhằm thu thập thông tin lực cạnh tranh Công ty thời gian qua phục vụ cho đề tài nghiên cứu, kính mong quý vị vui lòng dành thời gian trả lời vấn đề Tôi xin cam kết ý kiến đóng góp quý vị trân trọng sử dụng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng vào mục đích khác Xin trân trọng cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG ỌC Họ tên: (có thể không ghi) Địa liên hệ: Giới tính:  Nam  Nữ Sinh năm/ tuổi: IH Trình độ văn hóa: Lớp II Đánh giá Anh/ Chị lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan ĐẠ Anh/ Chị cho biết ý kiến đánh giá Anh/ Chị vấn đề sau cách khoanh tròn vào số mà Anh/ Chị cho phù hợp vấn đề sau: NG Mức độ đánh giá: 1= Hồn tồn khơng đồng ý; 2= Khơng đồng ý; 3= Trung dung (vừa không đồng ý, vừa đồng ý); 4= Đồng ý; 5= Hoàn toàn đồng ý Các tiêu chí NLCTKD VLXD Mức đánh giá ƯỜ TT Nhân CB NV cơng ty có tác phong thái độ ứng xử tốt CB NV cơng ty có nhiều kinh nghiệm quan hệ khách hàng CB NV cơng ty có kiến thức hiểu biết sản phẩm tốt CB NV kỹ thuật thi công, lắp đặt, sửa chữa tốt TR 86 CB NV giải vấn đề tốt, nhanh kịp thời KIN HT ẾH UẾ Sản phẩm, giá 10 Sản phẩm KD công ty phong phú, đa dạng, nhiều loại 11 Sản phẩm có chất lượng tốt, nhiều thương hiệu uy tín 12 Sản phẩm kinh doanh đầy đủ, đồng 13 Giá hợp lý, linh hoạt, phù hợp nhiều đối tượng KH 14 Giá sản phẩm công ty cạnh tranh tốt thị trường Quảng bá, phân phối, khuyến mãi, bảo hành Công ty quảng bá rộng rãi thị trường 16 Cơng ty có hệ thống đại lý bao phủ, hợp lý, thuận lợi 17 Các đại lý công ty uy tín, đảm bảo chất lượng, giá 18 Cơng ty có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá 19 Chính sách bảo hành, đổi trả SP cơng ty tốt, hợp lý Uy tín, thương hiệu ỌC 15 Cơng ty kinh doanh lâu có nhiều kinh nghiệm 21 Cơng ty có thương hiệu uy tín thị trường 22 Mua sản phẩm công ty đảm bảo độ tin cậy 23 Công ty giải tốt yêu cầu, thắc mắc KH 24 Cơng ty có mối quan hệ rộng, làm ăn uy tín, lâu dài 5 ĐẠ IH 20 Đánh giá chung Năng lực thị trường, cạnh tranh công ty cao NG 25 ƯỜ 26 Theo Anh/ Chị, đâu điểm yếu công ty thời gian qua gì? TR 27 Theo Anh/ Chị, cơng ty cần giải vấn đề cạnh tranh tốt thị trường? Xin cám ơn hợp tác quý vị! 87 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Frequencies Gioi Tuoi Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Valid 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean ,60 36,37 11,62 3,97 3,75 4,12 4,38 3,92 4,03 4,27 4,48 4,02 4,13 4,47 4,52 3,88 4,15 4,40 4,27 4,38 4,13 4,42 4,32 4,27 Minimum 20 2 Maximum 62 12 5 5 5 Sum 36 2182 697 3 ỌC N Lop 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 RƯ ỜN G ĐẠ IH 238 225 247 263 235 242 256 269 241 248 268 271 233 249 264 256 263 248 265 259 256 88 requency Table Frequency Valid Percent 24 40,0 36 60,0 Total 60 100,0 Tuoi Frequency 1,7 24 3,3 25 5,0 26 1,7 27 1,7 28 6,7 29 30 32 33 34 Valid Cumulative Percent Percent 40,0 40,0 60,0 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 3,3 5,0 5,0 10,0 1,7 11,7 1,7 13,3 6,7 20,0 3,3 3,3 23,3 8,3 8,3 31,7 6,7 6,7 38,3 1,7 1,7 40,0 ỌC 20 IH Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Gioi 1,7 1,7 41,7 8,3 8,3 50,0 10,0 10,0 60,0 3,3 3,3 63,3 1,7 1,7 65,0 6,7 6,7 71,7 3,3 3,3 75,0 5,0 5,0 80,0 3,3 3,3 83,3 5,0 5,0 88,3 1,7 1,7 90,0 48 1,7 1,7 91,7 50 1,7 1,7 93,3 56 1,7 1,7 95,0 57 1,7 1,7 96,7 60 1,7 1,7 98,3 62 1,7 1,7 100,0 60 100,0 100,0 35 ĐẠ 36 37 38 40 42 43 45 TR ƯỜ 46 NG 41 Total 89 Lop Valid Percent 1,7 5,0 10 3,3 11 3,3 12 52 86,7 Total 60 100,0 Q5 Frequency 19 31,7 24 40,0 17 28,3 Total 60 100,0 Q6 1,7 1,7 5,0 6,7 3,3 10,0 3,3 13,3 86,7 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 31,7 31,7 40,0 71,7 28,3 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 5,0 5,0 5,0 19 31,7 31,7 36,7 28 46,7 46,7 83,3 10 16,7 16,7 100,0 60 100,0 100,0 NG Total Q7 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 3,3 3,3 3,3 10 16,7 16,7 20,0 27 45,0 45,0 65,0 21 35,0 35,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 TR ƯỜ Valid Percent ĐẠ Valid Percent IH Frequency Percent ỌC Valid Percent Cumulative KIN HT ẾH UẾ Frequency Valid 90 Frequency Valid Percent 1 1,7 1,7 31 51,7 27 45,0 Total 60 100,0 Q9 Frequency 6,7 13 21,7 27 45,0 16 26,7 Total 60 100,0 IH Q10 Frequency Valid ƯỜ NG Total Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 3,3 51,7 55,0 45,0 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 6,7 6,7 21,7 28,3 45,0 73,3 26,7 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,3 13 21,7 21,7 25,0 25 41,7 41,7 66,7 20 33,3 33,3 100,0 60 100,0 100,0 Q11 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 10,0 10,0 11,7 29 48,3 48,3 60,0 24 40,0 40,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 TR Valid Percent ĐẠ Valid ỌC Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Q8 91 Q12 Valid Percent 6,7 23 38,3 33 55,0 Total 60 100,0 Q13 Frequency Valid Percent 17 28,3 25 41,7 18 30,0 Total 60 100,0 Frequency 10 Percent 6,7 6,7 38,3 45,0 55,0 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 28,3 28,3 41,7 70,0 30,0 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 16,7 16,7 18,3 28 46,7 46,7 65,0 21 35,0 35,0 100,0 Total 60 100,0 100,0 IH Percent ĐẠ Valid Percent ỌC Q14 Cumulative KIN HT ẾH UẾ Frequency Valid Q15 Valid NG Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 3,3 3,3 5,0 25 41,7 41,7 46,7 32 53,3 53,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 TR ƯỜ 92 Frequency Valid Percent 3 5,0 23 38,3 34 56,7 Total 60 100,0 Q17 Frequency 1,7 22 36,7 20 33,3 17 28,3 Total 60 100,0 Q18 Cumulative Percent Percent 5,0 5,0 38,3 43,3 56,7 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 36,7 38,3 33,3 71,7 28,3 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 12 20,0 20,0 20,0 27 45,0 45,0 65,0 21 35,0 35,0 100,0 60 100,0 100,0 Total ĐẠ Valid Percent IH Frequency Valid ỌC Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Q16 NG Q19 Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 1,7 8,3 8,3 10,0 22 36,7 36,7 46,7 32 53,3 53,3 100,0 Total 60 100,0 100,0 TR ƯỜ 93 Frequency Valid Percent 1 1,7 10,0 28 46,7 25 41,7 Total 60 100,0 Q21 Frequency 1,7 11,7 20 33,3 32 Total 60 Frequency Percent 1,7 1,7 10,0 11,7 46,7 58,3 41,7 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 11,7 13,3 33,3 46,7 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 53,3 100,0 100,0 Percent 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,3 10 16,7 20,0 16,7 25 41,7 41,7 61,7 23 38,3 38,3 100,0 60 100,0 100,0 NG Q23 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 1 1,7 1,7 1,7 10,0 10,0 11,7 TR ƯỜ Total Valid Percent ĐẠ Valid Cumulative 53,3 IH Q22 Valid ỌC Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Q20 19 31,7 31,7 43,3 34 56,7 56,7 100,0 Total 60 100,0 100,0 94 Frequency Valid Percent 1 1,7 6,7 29 48,3 26 43,3 Total 60 100,0 Q25 Frequency 6,7 36 60,0 20 Total 60 Cumulative Percent Percent 1,7 1,7 6,7 8,3 48,3 56,7 43,3 100,0 100,0 Valid Cumulative Percent Percent 6,7 6,7 60,0 66,7 ỌC Valid 33,3 33,3 100,0 100,0 TR ƯỜ NG ĐẠ IH Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Q24 95 100,0 ... nâng cao lực cạnh tranh thị trường vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Trị IH Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yên Loan, Quảng Trị làm luận văn. .. tiễn lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương II: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị ỌC Chương III: Định hướng, mục tiêu, giải pháp nâng cao lực cạnh tranh TR ƯỜ NG ĐẠ IH Công ty. .. lực cạnh tranh Công ty TNHH Yên - Phạm vi không gian: Công ty TNHH Yên Loan, Quảng Trị - Phạm vi thời gian: Phân tích lực cạnh trạnh Công ty TNHH Yên Loan qua năm (2013-2017) đề xuất giải pháp nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yên Loan, Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay