Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:34

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ HOA K I YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Viết đúng, viết đẹp chữ K hoa (cỡ chữ vừa, cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng : Kề (cỡ chữ vừa, cỡ nhỏ) Kề vai sát cánh (3 lần) II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên : Mẫu chữ K hoa Bảng phụ : Kề , Kề vai sát cánh 2.Học sinh : Vở Tập viết, bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: Chữ K hoa *Mục tiêu: Biết viết chữ K hoa, cụm từ ứng dụng cỡ vừa nhỏ -Cao li -Chữ K hoa cao li ? -Chữ K gồm3 nét -Chữ K hoa gồm có nét ? -3- em nhắc lại -Vừa nói vừa tơ khung chữ : Chữ K hoa viết nét : nét đầu giống nét nét chữ I, đặt bút đường kẻ 5, viết nét móc xi -Cả lớp viết khơng phải, đến khoảng thân chữ lượn vào tạo -Viết vào bảng K-K vòng xoắn nhỏ viết tiếp nét móc ngược phải, dừng -Đọc : K bút đường kẻ -Quan sát mẫu cho biết điểm đặt bút ? -Giáo viên viết mẫu (vừa viết vừa nói) -Yêu cầu HS viết chữ K vào bảng *Hoạt động 2: Viết cụm từ ứng dụng *Mục tiêu: Biết độ cao, nối nét , khoảng cách chữ, tiếng -Trò chơi “ Trúc xanh” -2-3 em đọc : Kề vai sát cánh -Quan sát -Bảng : K – Kề -Kề vai sát cánh theo em hiểu ? -Độ cao chữ cụm từ “Kề vai sát cánh” ? -Cách đặt dấu ? *Hoạt động 3: Viết *Mục tiêu: Biết viết K – Kề theo cỡ vừa nhỏ, cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết -Chú ý chỉnh sửa cho em Kết luận: -Khen ngợi em có tiến Giáo dục tư -Viết tưởng -Nhận xét tiết học -Viết nhà -Xem lại ... HS viết chữ K vào bảng *Hoạt động 2: Viết cụm từ ứng dụng *Mục tiêu: Biết độ cao, nối nét , khoảng cách chữ, tiếng -Trò chơi “ Trúc xanh” -2- 3 em đọc : K vai sát cánh -Quan sát -Bảng : K – K ... đến khoảng thân chữ lượn vào tạo -Viết vào bảng K- K vòng xoắn nhỏ viết tiếp nét móc ngược phải, dừng -Đọc : K bút đường k -Quan sát mẫu cho biết điểm đặt bút ? -Giáo viên viết mẫu (vừa viết. .. -Bảng : K – K -K vai sát cánh theo em hiểu ? -Độ cao chữ cụm từ K vai sát cánh” ? -Cách đặt dấu ? *Hoạt động 3: Viết *Mục tiêu: Biết viết K – K theo cỡ vừa nhỏ, cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ *Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay