Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:34

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA K – KỀ VAI SÁT CÁNH I Mục tiêu 1Kiến thức: Rèn kỹ viết chữ - Viết K (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định 2Kỹ năng:Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: Chữ mẫu K Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Kiểm tra viết - Yêu cầu viết: G - HS viết bảng - Hãy nhắc lại câu ứng dụng - HS nêu câu ứng dụng - Viết : Góp sức chung tay - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - GV nhận xét, cho điểm Bài Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích yêu cầu - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ K  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: K - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ K - li - Chữ K cao li? - đường kẻ ngang - Gồm đường kẻ ngang? - nét - Viết nét? - GV vào chữ K miêu tả: + Gồm nét: nét đầu giống nét chữ I, nét kết hợp nét móc xi phải móc ngược phải nối liền - HS quan sát tạo vòng xoắn nhỏ thân chữ - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết - HS quan sát - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết: + Nét giống chữ I + Nét 3: Đặt bút đường kẽ viết nét móc xi phải, đến khoảng thân chữ lượn vào tạo vòng xoắn viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút đường kẽ 2 HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Kề vai sát cánh Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - HS đọc câu - K, h : 2,5 li - t :1,5 li - Cách đặt dấu chữ - s :1,25 li - e, a, i, n : li - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Dấu huyền(\) ê - GV viết mẫu chữ: Kề lưu ý nối nét K - Dấu sắc (/) a ê, dấu huyền - Khoảng chữ o HS viết bảng * Viết: : Kề - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết - HS viết bảng  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn thận - Vở Tập viết  Phương pháp: Luyện tập  ĐDDH: Bảng phụ * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung - HS viết Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho dãy thi đua viết chữ đẹp - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hồn thành nốt viết - Chuẩn bị: L – Lá lành đùm rách - Mỗi đội HS thi đua viết chữ đẹp bảng lớp ... GV viết mẫu chữ: K lưu ý nối nét K - Dấu sắc (/) a ê, dấu huyền - Khoảng chữ o HS viết bảng * Viết: : K - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 3: Viết - HS viết bảng  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, ... Hướng dẫn viết chữ hoa  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ K  Phương pháp: Trực quan  ĐDDH: Chữ mẫu: K - HS quan sát Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ K - li - Chữ K cao li? - đường k ngang... phải, dừng bút đường k 2 HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay