Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA K I Mục tiêu: Rèn kỹ viết chữ : - Biết viết chữ hoa K (1 dòng cỡ chữ vừa dòng cỡ chữ nhỏ) - Biết viết chữ “ Kề” ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ,câu ứng dụng “Kề vai sát cánh ” (3 lần) - Giáo dục HS cẩn thận, nắn nót viết giữ đẹp II Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ K, bảng phụ Vở tập viết, bút III Các hoạt động dạy học: ND KT- TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.Bài cũ: (2phút) - Kiểm tra đồ dùng học tập - HS kiểm tra theo tổ báo cáo HS GV nhận xét chung 2.Bài mới: - Dẫn dắt - ghi tên học - Nhắc lại tên học *HĐ1:HD viết chữ hoa K - Đa chữ mẫu giới thiệu - Quan sát nhận xét - Chữ K hoa cao li? - li - Gồm nét? +MT:Nắm - nét - GV chốt lại cho HS cách viết chữ hoa - HS lắng nghe - Viết mẫu HD cách viết - Theo dõi (7 phút) *HĐ 2: Viết từ ứng dụng HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Viết bảng 1- lần - Nhận xét chung - Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Em hiểu cụm từ có - - HS đọc, lớp đọc - Chỉ đoàn kết bên để kề +MT:Giúp HS viết cụm từ ứng dụng ( - 10phút) nghĩa nào? vai gánh vác việc - Đưa cụm từ ứng dụng yêu cầu phân tích - Quan sát phân tích - HD HS cách viết chữ : Kề - Quan sát theo dõi - HS TL, nhận xét - Viết bảng - lần *HĐ3:Viết vào (12phút) - GV sửa sai cho HS - Nhận xét, sửa sai - HD nhắc HS tư ngồi viết - Viết vào - Chấm số HS *HĐ4: Chấm số (4phút) - Nhận xét chung 3.Củng cốdặn dò: (2phút) - Dặn HS - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Về nhà viết nhà ... viết cụm từ ứng dụng ( - 10phút) nghĩa nào? vai gánh vác việc - Đưa cụm từ ứng dụng yêu cầu phân tích - Quan sát phân tích - HD HS cách viết chữ : K - Quan sát theo dõi - HS TL, nhận xét - Viết. .. bảng - lần *HĐ3 :Viết vào (12phút) - GV sửa sai cho HS - Nhận xét, sửa sai - HD nhắc HS tư ngồi viết - Viết vào - Chấm số HS *HĐ4: Chấm số (4phút) - Nhận xét chung 3.Củng cốdặn dò: (2phút) - Dặn... - Nhận xét chung 3.Củng cốdặn dò: (2phút) - Dặn HS - Nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Về nhà viết nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay