Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:34

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT: CHỮ HOA K I MỤC TIÊU: Rèn kỹ viết chữ: - Biết viết chữ K hoa theo cỡ vừa nhỏ - Biết viết ứng dụng cụm từ: Kề vai sát cánh viết mẫu nét, nối chữ quy định II CHUẨN BỊ: - Mẫu chữ viết hoa K - Bảng phụ viết câu ứng dụng dòng kẻ li III CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Viết bảng chữ: L - Cả lớp viết bảng chữ: H - Nhắc lại cụm từ: Hai sương - HS đọc nắng - Nhận xét tiết học B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu - Cả lớp viết: Hai Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Chữ có độ cao li ? - Cao li - Gồm nét - Gồm nét đầu giống nét nét chữ L Nét nét kết hợp nét bản, móc xi phải móc ngược phải nối - Cách viết ? - Nét nét viết chữ L - Nét đặt bút đường kẻ viết tiếp nét móc xi phải đến khoảng thân chữ lượn vào tạo vòng xoắn - GV viết mẫu nhắc lại, quy trình viết Hướng dẫn viết bảng - HS viết bảng Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: a Giới thiệu cụm từ ứng dụng - HS đọc: Kề vai sát cánh - Cụm từ muốn nói lên điều ? - Chỉ đồn kết bên để gánh vác việc b Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Những chữ cao 2, li - Chữ k, h - Chữ cao 1,5 li ? - Chữ t - Chữ cao 1,25 li ? - Chữ s - Chữ lại cao li ? - Cao li - Cách đặt dấu chữ ? - Dấu huyền đặt ê chữ "kề", dấu sắc đặt chữ a chữ "sát" chữ "cánh" 3 Hướng dẫn viết chữ: Kề - HS tập viết chữ "Kề" vào bảng - GV nhận xét HS viết bảng HS viết tập viết vào vở: - HS viết - dòng chữ k cỡ nhỏ - dòng chữ k cỡ vừa - GV theo dõi HS viết Chấm, chữa bài: - GV chấm số nhận xét Củng cố - dặn dò: - Về nhà luyện viết - Nhận xét chung tiết học - dòng chữ kề cỡ nhỏ ... 1 ,25 li ? - Chữ s - Chữ lại cao li ? - Cao li - Cách đặt dấu chữ ? - Dấu huyền đặt ê chữ "k ", dấu sắc đặt chữ a chữ "sát" chữ "cánh" 3 Hướng dẫn viết chữ: K - HS tập viết chữ "K " vào bảng... xét HS viết bảng HS viết tập viết vào vở: - HS viết - dòng chữ k cỡ nhỏ - dòng chữ k cỡ vừa - GV theo dõi HS viết Chấm, chữa bài: - GV chấm số nhận xét Củng cố - dặn dò: - Về nhà luyện viết -... đọc: K vai sát cánh - Cụm từ muốn nói lên điều ? - Chỉ đoàn k t bên để gánh vác việc b Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - Những chữ cao 2, li - Chữ k, h - Chữ cao 1,5 li ? - Chữ t - Chữ cao 1 ,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay