Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:34

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT CHỮ HOA K I – MỤC TIÊU - Rèn kĩ viết chữ - Biết viết chữ K hoa theo cỡ vừa nhỏ - Viết đúng, sạch, đẹp cụm từ ứng dụng: Kề vai sát cánh II - ĐỒ DÙNG Mẫu chữ, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A) Bài cũ Hs lớp viết vào nháp chữ I, Hs viết lại cụm từ ứng dụng viết tuần 11 Cả lớp viết chữ Ích B) Bài : 1)Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2)Hướng dẫn viết chữ hoa a) Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét chữ k Hướng dẫn học sinh nắm cấu tạo chữ Hướng dẫn cách viết Giáo viên viết mẫu chữ k vừa viết vừa nhắc lại cách viết b) Hướng dẫn học sinh luyện viết chữ K 3) Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng a)Giới thiệu cụm từ ứng dụng Hs đọc cụm từ ứng dụng: Kề vai sát cánh Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: đoàn kết bên để gánh vác việc b)Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ c)Hướng dẫn học sinh viết chữ Kề vào nháp Học sinh viết vào tập viết: Giáo viên nêu yêu cầu viết Học sinh viết theo yêu cầu d, Chấm, Chữa bài: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà hoàn thành phần luyện viết tập viết ... học sinh viết chữ K vào nháp Học sinh viết vào tập viết: Giáo viên nêu yêu cầu viết Học sinh viết theo yêu cầu d, Chấm, Chữa bài: Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Củng cố dặn dò: Giáo viên nhận.. .Giáo viên viết mẫu chữ k vừa viết vừa nhắc lại cách viết b) Hướng dẫn học sinh luyện viết chữ K 3) Hướng dẫn học sinh viết cụm từ ứng dụng a)Giới thiệu cụm... dụng: K vai sát cánh Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: đoàn k t bên để gánh vác việc b)Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: Về độ cao, khoảng cách chữ, chữ c)Hướng dẫn học sinh viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập viết Chữ hoa K

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay