Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:31

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC MẸ A-Mục đích yêu cầu: -Đọc trơn toàn Ngắt nhịp câu thơ lục bát -Biết đọc kéo dài từ ngữ gợi tả âm thanh: ời, kẽo cà -Hiểu nghĩa từ Hiểu hình ảnh so sánh “Mẹ gió con…” -Cảm nhận nỗi vất vả tình thương bao la mẹ dành cho -Thuộc thơ -HS yếu: Đọc trơn ngắt nghỉ chỗ B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: Sự tích vú sữa Nhận xét – Ghi điểm Đọc trả lời câu hỏi II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Hôm em học thơ “Mẹ” nhà thơ Trần Quốc Minh Qua thơ này, em thấy mẹ dành tất tình yêu thương cho nào?  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu toàn -Hướng dẫn HS đọc dòng thơ đến hết -Hướng dẫn HS đọc từ khó: lặng rồi, nắng oi, lời ru, chẳng bằng, giấc tròn… -Gọi HS đọc đoạn Nghe Nối tiếp Cá nhân, đồng Nối tiếp  Từ mới: ve, nắng oi, giấc tròn Nhóm -Hướng dẫn HS đọc theo nhóm Nối tiếp Nhận xét -Thi đọc nhóm -Hướng dẫn HS đọc tồn Đồng -Hình ảnh cho biết đêm hè oi bức? Tiếng ve lặng ve mệt… -Mẹ làm để ngủ ngon? Đưa võng, hát ru, quạt mát 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Người mẹ so sánh với hình ảnh nào? 4-Hướng dẫn học thuộc lòng thơ: GV xóa dần lại chữ đầu III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Bài thơ giúp em hiểu mẹ ntn? -Em thích hình ảnh bài?Vì sao? -Về nhà học thuộc lòng thơ-Nhận xét Ngơi sao, gió Học thuộc lòng HS trả lời ... oi, giấc tròn Nhóm -Hướng dẫn HS đọc theo nhóm Nối tiếp Nhận xét -Thi đọc nhóm -Hướng dẫn HS đọc tồn Đồng -Hình ảnh cho biết đêm hè oi bức? Tiếng ve lặng ve mệt… -Mẹ làm để ngủ ngon? Đưa võng, hát... 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Người mẹ so sánh với hình ảnh nào? 4-Hướng dẫn học thuộc lòng thơ: GV xóa dần lại chữ đầu III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Bài thơ giúp em hiểu mẹ ntn? -Em thích hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay