Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:31

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: MẸ I Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn - Đọc từ: Lặng rồi, nắng oi, mẹ ru, lời ru, sao, chẳng bằng, đêm nay, suốt đời… (MB) ve, mệt, kẽo cà, tiếng võng, mẹ quạt, ngồi kia, chẳng bằng, thức, ngủ, của… (MT, MN) - Ngắt nhịp thơ lục bát 2Kỹ năng: Hiểu nghĩa từ ngữ: Nắng oi, giấc tròn - Hiểu hình ảnh so sánh: Chẳng bằng…, mẹ gió suốt đời - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: thơ nói lên vất vả cực nhọc mẹ ni tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho 3Thái độ: u thích học mơn Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghép sẵn câu thơ cần luyện ngắt giọng; thơ để học thuộc lòng - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cũ (3’) Điện thoại Hoạt động Trò - Hát - Gọi HS lên bảng đọc theo vai - HS 1: Nói lại việc điện thoại trả lời câu hỏi Tường làm nghe chuông nội dung điện thoại - HS 2: Cách nói chuyện điện thoại có giống khác với cách nói chuyện bình thường? - HS 3: Em có nên nghe người khác nói chuyện điện thoại khơng? Vì sao? - GV nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) Trong tập này, em đọc tìm hiểu thơ Mẹ nhà thơ Trần Quốc Minh Qua thơ em thêm hiểu vất vả mẹ tình cảm bao la mẹ dành cho Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó Biết nghỉ theo nhịp Hiểu nghĩa từ khó  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: SGK, bảng cài: từ khó, câu a) Đọc mẫu: - GV đọc mẫu lần Chú ý giọng đọc - HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi đọc thầm theo chậm rãi, tình cảm ngắt giọng theo nhịp – câu câu thơ chữ, riêng câu thơ thứ ngắt nhịp – Các câu thơ chữ ngắt nhịp – riêng câu thơ thứ ngắt nhịp – b) Đọc câu luyện phát âm - GV cho HS đọc từ cần luyện phát âm ghi bảng phụ Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho em - Đọc từ cần luyện phát âm (đã giới thiệu phần mục tiêu) - Yêu cầu HS đọc câu thơ c) Hướng dẫn ngắt giọng - Đọc nối tiếp Mỗi HS đọc câu - Nêu cách ngắt nhịp thơ - Cho HS luyện ngắt câu 7, - Đọc: Những sao/ thức ngồi Chẳng mẹ/ thức - Yêu cầu gạch chân từ cần nhấn giọng (các từ gợi tả) chúng - Gạch chân: Lặng, mệt, nắng oi, ời, kẽo cà, ngồi, ru, đưa, thức, ngọt, gió, suốt d) Đọc đời - Yêu cầu đọc trước lớp Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS -  HS đọc - Chia nhóm luyện đọc nhóm e) Thi đọc - Thực hành đọc nhóm g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục tiêu: Hiểu nội dung, ý nghĩa  Phương pháp: Đàm thoại  ĐDDH: Tranh, SGK - Hình ảnh cho em biết đêm hè - Lặng tiếng ve Con oi bức? ve mệt hè nắng oi (Những ve im lặng mệt mỏi trời nắng oi) - Mẹ làm để ngủ ngon giấc? - Mẹ ngồi đưa võng, mẹ quạt mát cho - Mẹ so sánh với - Người mẹ so sánh với “thức” bầu hình ảnh nào? trời, với gió mát lành - Mẹ phải thức nhiều, - Em hiểu câu thơ: Những nhiều thức ngồi Chẳng mẹ thức chúng ntn? thức hàng đêm - Mẹ mãi yêu thương con, chăm lo cho con, mang đến - Em hiểu thơ: Mẹ gió cho điều tốt lành suốt đời ntn? gió mát  Hoạt động 3: Học thuộc lòng  Mục tiêu: Học thuộc lòng thơ  Phương pháp: Thi đua  ĐDDH: Bảng phụ - Học thuộc lòng thơ - GV cho lớp đọc lại Xố dần bảng cho HS học thuộc lòng - dãy thi đua đọc diễn cảm - Tổ chức thi đọc thuộc lòng - Nhận xét cho điểm Củng cố – Dặn dò (3’) - Qua thơ em hiểu điều mẹ? - Tổng kết học - Dặn dò HS học thuộc lòng thơ - Chuẩn bị: Gọi điện - Mẹ vất vả để nuôi dành cho tình yêu thương bao la ... Trong tập này, em đọc tìm hiểu thơ Mẹ nhà thơ Trần Quốc Minh Qua thơ em thêm hiểu vất vả mẹ tình cảm bao la mẹ dành cho Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ... ngọt, gió, suốt d) Đọc đời - Yêu cầu đọc trước lớp Theo dõi chỉnh sửa lỗi cho HS -  HS đọc - Chia nhóm luyện đọc nhóm e) Thi đọc - Thực hành đọc nhóm g) Đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu  Mục... hè - Lặng tiếng ve Con oi bức? ve mệt hè nắng oi (Những ve im lặng mệt mỏi trời nắng oi) - Mẹ làm để ngủ ngon giấc? - Mẹ ngồi đưa võng, mẹ quạt mát cho - Mẹ so sánh với - Người mẹ so sánh với ngơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay