Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:31

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC MẸ I.Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn toàn bài, biết ngắt nhịp câu thơ lục bát Hiểu nghĩaắtnngs oi, giấc tròn Hiểu hình ảnh so sánh(mẹ gió suốt đời) Cảm nhận nỗi vất vả, tình thương bao la mẹ dành cho - Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng Đọc từ gợi tả âm - Giáo dục HS tình cảm yêu thương, kính trọng mẹ II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ, bảng phụ viết câu khó H: Đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P H: Đọc nối tiếp trả lời câu hỏi nội dung (2H) Đọc bài: Sự tích vú sữa H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 1P G: Giới thiệu qua KTBC 2,Luyện đọc: 15P G: Đọc mẫu (1 lần) a-Đọc mẫu: b-Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: *Đọc câu: H: Đọc nối tiếp dòng thơ theo hàng ngang (2 lượt) - Từ khó: lặng rồi, nắng oi, giấc tròn G: Phát ghi bảng từ khó - Luyện phát âm cho học sinh H: Đọc nối tiếp (3H) G: Đưa bảng phụ *Đọcđoạn H: Phát cách ngắt nhịp thơ G: Hướng dẫn cách đọc Lặng rồi/cả tiếng ve/ H: Đọc cá nhân Đọc nhóm (N3) Con ve mệt/vì hè nắng oi.// H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc tồn (1H) H: Đọc dòng thơ đầu *Đọc toàn bài: G: Nêu câu hỏi 1, HD học sinh trả lời H: Phát biểu (1-2H) 3,Hướng dẫn tìm hiểu nội dung 10P H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc dòng G: Nêu câu hỏi - Đêm hè oi + nắng oi H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc dòng thơ cuối - Mẹ đưa võng, hát ru, quạt mát cho + Giấc tròn - Người mẹ so sánh với H: Nêu câu hỏi (1H) H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý G: Nêu yêu cầu bầu trời đêm, với gió H: Nêu đại ý mát lành * Cảm nhận nỗi vất vả tình thương bao la mẹ dành cho G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc thơ Luyện đọc HTL H+G: Nhận xét H: Đọc nối tiếp 7P H: Đọc theo nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp - Đọc thuộc thơ theo lối thả thơ H+G: Nhận xét đánh giá H: Đọc toàn câu chuyện (1H) H: Nhắc tên (1H) G: Lơgíc kiến thức học 4.Củng cố – dặn dò: 3P - Nhận xét học - Chuẩn bị sau ... H: Đọc nối tiếp (3H) G: Đưa bảng phụ *Đọc oạn H: Phát cách ngắt nhịp thơ G: Hướng dẫn cách đọc Lặng rồi/cả tiếng ve/ H: Đọc cá nhân Đọc nhóm (N3) Con ve mệt/vì hè nắng oi.// H: Các nhóm thi đọc. .. xét, đánh giá H: Đọc tồn (1H) H: Đọc dòng thơ đầu *Đọc toàn bài: G: Nêu câu hỏi 1, HD học sinh trả lời H: Phát biểu (1-2H) 3,Hướng dẫn tìm hiểu nội dung 10P H+G: Nhận xét G: Chốt ý H: Đọc dòng... vả tình thương bao la mẹ dành cho G: Hướng dẫn học sinh đọc thuộc thơ Luyện đọc HTL H+G: Nhận xét H: Đọc nối tiếp 7P H: Đọc theo nhóm (N3) H: Các nhóm thi đọc trước lớp - Đọc thuộc thơ theo lối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Tập đọc Mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay