Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:28

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ (TC) MẸ A-Mục đích yêu cầu: -Chép lại xác đoạn thơ “Mẹ” -Biết viết hoa chữ đầu bài, đầu dòng thơ, biết trình bày dòng thơ lục bát -Làm tập phân biệt iê/yê/ya; ?/~ -HS yếu: chép lại xác, trình bày B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn bảng phụ đoạn thơ cần tập chép BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: cho HS viết: nghé, người cha, suy nghĩ, trai Bảng (cả lớp) -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu  Ghi 2-Hướng dẫn tập chép: HS đọc -GV đọc tập chép +Người mẹ so sánh với hình ảnh nào? Ngơi sao, gió +Đếm nhận xét số chữ dòng thơ bài? Hoa Thể thơ lục bát +Chữ đầu vần thơ viết ntn? Bảng -Hướng dẫn HS viết từ khó: lời ru, bàn tay, quạt, ngơi sao, ngồi kia, giấc tròn, suốt đời Nghe -Hướng dẫn cách viết Chép vào -Hướng dẫn HS nhìn bảng chép Đổi dò lỗi -Yêu cầu HS dò lại lỗi -Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: Cá nhân HS làm vở, làm BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu Hướng dẫn HS làm: bảng (gọi HS Đêm khuya, bốn bề yên tĩnh, ve lặng yên mệt yếu) Nhận xét gió thơi trò chuyện Nhưng từ gian nhà Đổi chấm nhỏ vắng… Làm vào -BT 2b: Hướng dẫn HS làm: Làm bảng Nhận ?: cả, chẳng, của, ngủ xét ~: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, Bảng ( 2HS) III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS viết lại: gió, chẳng -Về nhà luyện viết thêm-Nhận xét ... cách viết Chép vào -Hướng dẫn HS nhìn bảng chép Đổi dò lỗi -u cầu HS dò lại lỗi -Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: Cá nhân HS làm vở, làm BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu Hướng dẫn HS làm: bảng (gọi HS... Nhưng từ gian nhà Đổi chấm nhỏ vắng… Làm vào -BT 2b: Hướng dẫn HS làm: Làm bảng Nhận ?: cả, chẳng, của, ngủ xét ~: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, Bảng ( 2HS) III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Cho HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay