Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:28

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) MẸ PHÂN BIỆT IÊ/YÊ/YA; GI/R I.Mục đích yêu cầu: - Nghe – viết xác, trình bày đoạn thơ: Mẹ Biết viết hoa chữ đầu bài, đầu dòng thơ Biết trình bày dòng thơ lục bát, làm tập phân biệt iê/yê/ya; gi/r -Trình bày viết đẹp, viết tốc độ - Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ II.Đồ dùng dạy – học: G: Bảng phụ viết nội dung tập Bảng phụ viết sẵn tập chép H: Bảng con, tập Vở ô li III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: Cách thức tiến hành 4P - Viết: nghé, người cha, suy nghĩ H: Lên bảng viết (2H) - Lớp viết bảng H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 1P 2,Hướng dẫn tập chép: 32P G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị G: Đọc (1 lần) -Đọc bài: H: Đọc (2H) G: Người mẹ so sánh với -Nắm nội dung bài: hình ảnh nào? H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét, chốt ý -Nhận xét tượng tả: H: Nêu cách trình bày (1-2H) -Luyện viết tiếng khó: lời ru, bàn tay, quạt, suốt đời H: Viết bảng từ khó G: Quan sát nhận xét uốn nắn b-Viết tả: G: Sử dụng bảng phụ chép sẵn H: Đọc viết lượt H: Chép vào (cả lớp) G: Quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm H: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi 3,Hướng dẫn làm tập G: Chấm điểm nhận xét số (3 bài) Bài 2: Điền vào chỗ trống iê, yê hay ya H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: lên bảng làm bài( bảng phụ) - Dưới lớp làm tập H+G: Nhận xét đánh giá Bài 3: Tìm thơ Mẹ a) Những tiếng bắt đầu r, gi H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm nháp - Nối tiếp nêu miệng kết H+G: Nhận xét, đánh giá 4,Củng cố – dặn dò: (3P) H: Nhắc tên (1H) G: Lơgíc kiến thức học -Nhận xét học -Về nhà ơn lại viết lại từ khó ...-Nắm nội dung bài: hình ảnh nào? H: Phát biểu (1-2H) H+G: Nhận xét, chốt ý -Nhận xét tượng tả: H: Nêu cách trình bày (1-2H) -Luyện viết tiếng khó: lời ru, bàn tay, quạt, suốt... dẫn làm tập G: Chấm điểm nhận xét số (3 bài) Bài 2: Điền vào chỗ trống iê, yê hay ya H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: lên bảng làm bài( bảng phụ) - Dưới lớp làm tập H+G:... H+G: Nhận xét đánh giá Bài 3: Tìm thơ Mẹ a) Những tiếng bắt đầu r, gi H: Nêu yêu cầu tập (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm nháp - Nối tiếp nêu miệng kết H+G: Nhận xét, đánh giá 4,Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay