Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:27

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: MẸ PHÂN BIỆT IÊ/ YÊ/ YA, R/ D/ GI, DẤU HỎI/ DẤU NGÃ I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Chép lại xác, trình bày đoạn “Mẹ” Biết trình bày dòng thơ lục bát -Làm tập phân biệt iê/ yê/ ya, r/ d/ gi, hỏi/ ngã II CHUẨN BỊ -Giáo viên: Viết sẵn đoạn tập chép Mẹ -Học sinh: Vở tả, bảng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1) Giới thiệu ghi đề HOẠT ĐỘNG CỦA HS 2) Phát triển * Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép *Mục tiêu: Chép lại xác trình bày đoạn : Mẹ *Cách tiến hành: a/ Nội dung đoạn chép Theo dõi -Giáo viên đọc mẫu tập chép -Những bầu trời, -Người mẹ so sánh với hình ảnh gió mát ? -Bài thơ viết theo thể thơ lục bát b/ Hướng dẫn trình bày viết từ khó (6,8) dòng chữ lại nối tiếp -Đếm nhận xét số chữ dòng thơ dòng chữ tả ? -Viết hoa chữ đầu Câu tiếng -Nêu cách viết chữ đầu dòng thơ lùi vào Câu viết sát lề -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích từ khó -HS nêu từ khó : lời ru, bàn -Xố bảng, đọc cho HS viết bảng tay,ngơi sao, giấc tròn d/ Chép -Viết bảng -Theo dõi, nhắc nhở cách viết trình bày -Nhìn bảng chép vào -Chấm vở, nhận xét * Hoạt động 2: Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê/ ya, r/ d/ gi, hỏi/ ngã -Điền iê/ yê/ ya vào chỗ trống *Cách tiến hành: Cả lớp -Cho 3-4 em lên bảng Bài 2: Yêu cầu ? - Lớp làm -Nhận xét chốt lại lời giải -Điền r/ d/ gi Bài 3: Yêu cầu ? -3-4 em lên bảng -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 234) -Lớp làm Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tập chép vàlàm tập -Xem lại học nhà ... nhận xét * Hoạt động 2: Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê/ ya, r/ d/ gi, hỏi/ ngã -Điền iê/ yê/ ya vào chỗ trống *Cách tiến hành: Cả lớp -Cho 3-4 em lên bảng Bài 2: Yêu cầu ? - Lớp... cầu ? -3-4 em lên bảng -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 23 4) -Lớp làm Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tập chép vàlàm tập -Xem lại học nhà ...-Nêu cách viết chữ đầu dòng thơ lùi vào ô Câu viết sát lề -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích từ khó -HS nêu từ khó : lời ru, bàn -Xố bảng, đọc cho HS viết bảng tay,ngơi sao, giấc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay