Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:27

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: MẸ I Mục tiêu 1Kiến thức: Chép lại xác đoạn từ Lời ru … suốt đời Mẹ 2Kỹ năng: Trình bày hình thức thơ lục bát - Làm tập tả phân biệt iê/yê/ya, phân biệt r/gi, hỏi/thanh ngã 3Thái độ: Viết nhanh, xác, rèn chữ viết nắn nót II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép nội dung đoạn thơ cần chép; nội dung tập - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) tích vú sữa - Gọi HS lên bảng, yêu cầu HS nghe - Viết từ ngữ: Sự tích viết lại xác từ mắc lỗi, vú sữa, cành lá, sữa mẹ, cần phân biệt tiết trước người cha, chọn nghé, ngon miệng, trai, chai, bãi - Nhận xét cho điểm HS cát, 3 Bài Giới thiệu: (1’) - Nêu mục tiêu học ghi tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’) Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Mục tiêu: Chép lại xác đoạn văn từ Lời ru … suốt đời Mẹ Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp ị ĐDDH: Bảng phụ, từ a) Ghi nhớ nội dung: - GV đọc toàn lượt - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi đọc thầm theo - Mẹ so sánh với - Người mẹ so sánh với ngơi sao, với gió hình ảnh nào? b) Hướng dẫn trình bày - Yêu cầu HS đếm số chữ câu thơ - Có câu có chữ (đọc câu thơ chữ), có câu có chữ (đọc câu thơ chữ) Viết xen kẽ, câu chữ đến câu chữ - Hướng dẫn: câu viết lùi vào ô li so với lề, câu viết sát lề c) Hướng dẫn viết từ khó - Cho HS đọc viết bảng từ khó - Đọc viết từ: Lời ru, gió, quạt, thức, giấc tròn, gió, suốt đời… - Theo dõi, nhận xét chỉnh sửa lỗi sai cho HS d) Viết tả e) Sốt lỗi g) Chấm v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Mục tiêu: Làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ, bút a) Cách tiến hành - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu lớp làm - Chữa bài, nhận xét, cho điểm b) Lời giải - Bài 1: Đêm khuya bốn bề yên tĩnh Ve lặng mệt gió - HS đọc đề (đọc thành tiếng) - HS làm bảng lớp Cả lớp làm vào Vở tập thơi trò chuyện Nhưng từ gian nhà nhỏ vẳng tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru - Bài 2: + Gió, giấc, rồi, ru + Cả, chẳng, ngủ, của, cũng, vẫn, kẻo, võng, những, tả Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết chung học - Dặn dò HS nhà viết lại lỗi sai, làm lại tập tả mắc lỗi - Chuẩn bị: Bơng hoa Niềm Vui ... đời… - Theo dõi, nhận xét chỉnh sửa lỗi sai cho HS d) Viết tả e) Sốt lỗi g) Chấm v Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Mục tiêu: Làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ, bút... mệt gió - HS đọc đề (đọc thành tiếng) - HS làm bảng lớp Cả lớp làm vào Vở tập thơi trò chuyện Nhưng từ gian nhà nhỏ vẳng tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru - Bài 2: + Gió, giấc, rồi, ru + Cả, chẳng,... phụ, từ a) Ghi nhớ nội dung: - GV đọc toàn lượt - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi đọc thầm theo - Mẹ so sánh với - Người mẹ so sánh với ngơi sao, với gió hình ảnh nào? b) Hướng dẫn trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay