Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:27

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ: (TC) MẸ I Mục tiêu: 1.Rèn kĩ tả:Chép xác đoạn Mẹ Biết viết hoa chữ đầu bài, đầu dòng, biết trình bày dòng thơ lục bát HS (TB-Y): trình bày thơ theo thể thơ lục bát 2.Làm tập phân biệt:iê,yê,ya; dấu hỏi/ ngã 3.HS có ý thức rèn chữ viết II Đồ dùng dạy học : bảng phụ, VBT, bảng III Các hoạt động dạy học : ND,KT- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: (5 phút) Đọc: nghé, suy nghĩ, nghỉ ngơi -Viết bảng -HS nhận xét -Nhận xét chung 2.Bài Dẫn dắt ghi tên -Nhắc lại tên học HĐ1:HDTập chép( 7-8 phút) -Đọc -2HS đọc đoạn viết, lớp đọc thầm HĐ2: Hviết -Mẹ so sánh với hình ảnh -Ngơi sao, gió nào? -Câu chữ, câu chữ -Em nhận xét chữ -Viết hoa Câu lùi vào ô so với câu? câu -Cách viết câu -Tìm phân tích viết bảng nào? -H nhắc tư ngồi viết _T h/d cách TB -Theo dõi HS chép -Chép vào (17-18phút) -Đọc lại -Đổi soát lỗi( lần) -Chấm -10 bài, nhận xét Bài 2: -2HS đọc yêu cầu đề -Bài tập yêu cầu gì? -Điền vào chỗ trống iê/yê/ya Bài b: -làm vào HĐ3: HD làm -Chia lớp thành nhóm Thi - - HS đọc bài-Nhận xét bổ BT (5-6 phút) đua viết tiếng có sung hỏi/ ngã -2HS đọc yêu cầu tập 3.Củng cốdặn dò.(1 phút ) -Nhận xét đánh giá chung -Tìm tiếng có hỏi/ ngã-Thảo luận nhóm -Thi đua Nhận xét tiết-Dặn HS -Nhận xét -Về hoàn thành tập nhà ... có sung hỏi/ ngã -2HS đọc yêu cầu tập 3.Củng cốdặn dò.(1 phút ) -Nhận xét đánh giá chung -Tìm tiếng có hỏi/ ngã- Thảo luận nhóm -Thi đua Nhận xét tiết-Dặn HS -Nhận xét -Về hoàn thành tập nhà ... xét Bài 2: -2HS đọc yêu cầu đề -Bài tập yêu cầu gì? -Điền vào chỗ trống iê/yê/ya Bài b: -làm vào HĐ3: HD làm -Chia lớp thành nhóm Thi - - HS đọc bài-Nhận xét bổ BT (5-6 phút) đua viết tiếng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay