Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:27

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Nghe viết): MẸ ( Tập chép) I MỤC TIÊU: - Chép xác CT, biết trình bày dòng thơ lục bát - Làm BT2, BT (3) a - Viết nhanh, xác, rèn chữ viết nắn nót II ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ chép nội dung đoạn thơ cần chép; nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 1- Kiểm tra cũ : - Giáo viên đọc cho học sinh viết từ - học sinh lên bảng , lớp viết bảng ngữ sau : nghé, suy nghĩ, lười nhác, nhút nhát -Nhận xét , ghi điểm học sinh 2- Bài 2.1- Giới thiệu : Mẹ 2.2- Hướng dẫn tập chép - Giáo viên đọc tập chép bảng - 2,3 học sinh đọc lại đoạn chép bảng 2.3-Hướng dẫn học sinh nhận xét + Người mẹ so sánh với hình ảnh - Những bầu trời , gió ? mát + Đếm nhận xét số chữ dòng thơ - Bài thơ viết theo thẻ thơ lục bát ( 6- tả 8) ,cứ dòng chữ lại tiếp dòng8 + Viết hoa chữ đầu đoạn văn ? chữ 2.4- GV hướng dẫn HS viết từ khó : - GV đọc cho HS viết : lời ru, bàn tay, quạt, - Viết hoa chữ đầu dòng chữ đầu dòng viết lùi vào 1ơ so với tiếng ngơi sao, ngồi kia, chẳng bằng, ngủ, giấc tròn, gió, suốt đời,… - Học sinh viết bảng - Cho học sinh chép vào - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày - Giáo viên đọc lại đoạn chép 2.5- Chấm bài: Thu chấm 5-7 nhận xét - Học sinh nhìn bảng , đọc nhẩm viết cụm từ để chép 3- Hướng dẫn làm tả - Dò sốt lại lỗi Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh làm - học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào vở, học sinh làm bảng lớp Đêm khuya.Bốn bề yên tĩnh.Ve lặng yên mệt gió thơi trò chuyện cây.Những từ gian nhà nhỏ - Chữa bài, ghi điểm học sinh vẳng tiếng võng kêu kẹt, tiếng mẹ Bài 3: (a ) Điền vào chỗ trống ru - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào VBT -Nhận xét , chữa 4-Củng cố- dặn dò - Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị tiết sau a-Những tiếng bắt đầu r / gi : gió ; giấc; rồi, ru ... vào - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trình bày - Giáo viên đọc lại đoạn chép 2. 5- Chấm bài: Thu chấm 5-7 nhận xét - Học sinh nhìn bảng , đọc nhẩm viết cụm từ để chép 3- Hướng dẫn làm tả - Dò.. .2. 3-Hướng dẫn học sinh nhận xét + Người mẹ so sánh với hình ảnh - Những ngơi bầu trời , gió ? mát + Đếm nhận xét số chữ dòng thơ - Bài thơ viết theo thẻ thơ lục bát ( 6- tả 8) ,cứ... chữ đầu đoạn văn ? chữ 2. 4- GV hướng dẫn HS viết từ khó : - GV đọc cho HS viết : lời ru, bàn tay, quạt, - Viết hoa chữ đầu dòng chữ đầu dòng viết lùi vào 1ơ so với tiếng ngơi sao, ngồi kia,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay