Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:27

Tuần: 12 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP MẸ I – MỤC TIÊU 1) Chép lại xác đoạn thơ “Mẹ” Biết viết hoa chữ đầu bài, đầu dòng thơ, biết trình bày thơ lục bát, 2) Làm tập phân biệt iê/yê ; gi/r II - ĐỒ DÙNG Bảng lớp chép viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi Hs lên bảng ,cả lớp viết vào nháp: nghé, người cha, suy nghĩ, trai B)Bài mới: 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn tập chép : a)Hướng dẫn chuẩn bị: Giáo viên đọc chép lần- hai học sinh đọc lại ? Nội dung: người mẹ so sánh với hình ảnh nào? Hướng dẫn học sinh nhận xét: Nêu cách viết chữ đầu dòng thơ Hướng dẫn học sinh luyện viết số từ ngữ: lời ru, ngơi sao, giấc tròn, suốt đời b)Giáo viên đọc cho học sinh chép vào vở: Lưu ý cách trình bày thơ c)Chấm chữa Hs đọc tự sốt lỗi tảGiáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: Hs đọc yêu cầu Gọi 3,4 học sinh lên bảng làm bảng phụ Lớp làmvào giấy nháp Gọi học sinh đọc kết Cả lớp giáo viên thống kết - Bài 3a: Cả lớp làm vào nháp, học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải 4, Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiế học - Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc tả.Củng cố cách viết iê/yê, ya ...b )Giáo viên đọc cho học sinh chép vào vở: Lưu ý cách trình bày thơ c)Chấm chữa Hs đọc tự sốt lỗi tả có Giáo viên chấm 5,7 Nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: Hs đọc yêu cầu... Gọi học sinh đọc kết Cả lớp giáo viên thống kết - Bài 3a: Cả lớp làm vào nháp, học sinh lên bảng làm Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải 4, Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiế học... chốt lại lời giải 4, Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiế học - Nhắc học sinh ghi nhớ quy tắc tả. Củng cố cách viết iê/yê, ya
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 12 bài: Chính tả Tập chép: Mẹ. Phân biệt IÊYÊYA, RDGI, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay