Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ (Luận án tiến sĩ)

138 10 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:01

Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam BộNghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ -aBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM ĐỖ THẾ QUYNH NGHIÊN CỨU HÌNH DẠNG HỢP CỦA KHỐI NÊM ĐỂ LÀM MÓNG ĐÊ BIỂN NAM BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT (ghi ngành học vị công nhận) Hà Nội - 2018 -bBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM ĐỖ THẾ QUYNH NGHIÊN CỨU HÌNH DẠNG HỢP CỦA KHỐI NÊM ĐỂ LÀM MÓNG ĐÊ BIỂN NAM BỘ Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng Mã số: 62 58 02 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT (ghi ngành học vị công nhận) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Vũ Việt PGS TS Phùng Vĩnh An Hà Nội – 2018 -i- LỜI CAM ĐOAN Luận án tơi thực sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Vũ Việt PGS.TS Phùng Vĩnh An Kết nghiên cứu luận án riêng chưa công bố tài liệu trước Tác giả Đỗ Thế Quynh - ii - LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cám ơn sở đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực luận án theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo quy chế đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, PGS.TS Phùng Vĩnh An dành nhiều thời gian trí tuệ để hướng dẫn tác giả hoàn thành luận án Tác giả vô biết ơn GS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Viện trưởng Viện Thủy công đồng hành suốt thời gian tác giả làm luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Vũ Bá Thao số đồng nghiệp Viện Thủy công sát cánh, góp ý, trao đổi học thuật, động viên giúp đỡ tác giả nhiều thời gian làm thí nghiệm mơ hình vật Tác giả xin chân thành cảm ơn nhiều đến GS.TS Nguyễn Công Mẫn chia sẻ quyền phần mềm Plaxis phục vụ nghiên cứu xác định hình dạng hợp khối nêmhình số mà khơng có tác giả khơng thể hồn thành luận án Tác giả xin dành tặng cha, mẹ, vợ, người thân khác thành để ghi nhận động viên, chia sẻ, tạo điều kiện họ cho tác giả nhiều năm qua Tác giả Đỗ Thế Quynh - iii - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU a : chiều dài phần trụ tròn Top-block; a’ : hệ số phụ thuộc vào loại đất (xác định theo dụng cụ Casagrande); b : chiều dài mặt vát 450 phần nón cụt Top-block; b’ : hệ số phụ thuộc vào loại đất (xác định theo dụng cụ Casagrande); B : chiều rộng móng; Bđ : chiều rộng đỉnh đê; BĐKH : biến đổi khí hậu; Bk : chiều rộng đáy móng; B1 : ma trận liên hệ chuyển vị nút biến dạng; B1T : ma trận nghịch đảo ma trận B1; ct-b : chiều dài phần chân Top-block; c : lực dính đơn vị; Cc : số nén; Cs : số nở; Cu : sức kháng cắt không thoát nước; d : chiều dài mặt xiên 450 chân cọc Top-block, kích thước đáy khối nêm; dv : phần tử thể tích; Đ : ma trận độ cứng vật liệu; - iv - ĐHTL : đại học thủy lợi; ĐKT : địa kỹ thuật; Dr : độ chặt tương đối đất; Dtn : chiều dày nén quy đổi; D330 : đường kính 330mm; D500 : đường kính 500mm; D1000 : đường kính 1000mm; D2000 : đường kính 2000mm; e0 : hệ số rỗng ban đầu; E : mô đun biến dạng; E50ref : mô đun biến dạng tham chiếu thí nghiệm nén trục; ref Eoed : mơ đun biến dạng tham chiếu thí nghiệm nén trục; Eurref : mô đun biến dạng tham chiếu nén nở thí nghiệm nén trục; Eđtđ : mô đun biến dạng đất thân đê; Etnqđ : mô đun biến dạng nén quy đổi; E0 : mô đun đàn hồi; f1 : ứng suất tiếp mặt nghiêng; f2 : ứng suất tiếp mặt đứng; Fs : hệ số an toàn; G : độ bão hòa; GS : giáo sư; H : chiều sâu móng, chiều cao khối nêm; -v- Hđ : chiều cao đê; Hgh : chiều cao giới hạn đê; HS : tăng bền; Ip : số dẻo; k : hệ số thấm; k* : số nở hiệu chỉnh; K : hệ số giảm ứng suất trung bình đáy móng khối nêm; Kc : độ chặt cát; KHTL : khoa học thủy lợi; KHCN : khoa học công nghệ; KTT : ma trận độ cứng tổng thể; K0 : hệ số áp lực ngang; K1 : hệ số giảm lực q1; K2 : hệ số giảm lực q2; K3 : hệ số giảm lực q3; LE : đàn hồi tuyến tính; m : hệ số mũ cho phụ thuộc vào ứng suất độ cứng; MC : Mohr – Coulomb; MHVL : mô hình vật lý; MKN : móng khối nêm; MS : gia cố khối; n : độ rỗng; - vi - NBD : nước biển dâng; NCS : nghiên cứu sinh; cq  hệ số tải trọng giới hạn; NXB : nhà xuất bản; pgh : tải trọng giới hạn nền; pref : áp lực tham chiếu; P : véc tơ lực nút toàn nút lưới; PGS : phó Giáo sư; PIV : kỹ thuật đánh dấu chụp ảnh PPPTHH : phương pháp Phần tử hữu hạn; q : tải trọng đơn vị tác dụng lên móng; q’ : ứng suất đáy móng, ứng suất đáy móng trung bình; qm : ứng suất đáy móng trọng lượng thân móng; qu : cường độ kháng nén nở hông; [q] : sức chịu tải nền; q1 : ƯSĐM phạm vi mặt vát khối nêm; q2 : ƯSĐM khối nêm (chỗ cát chèn); q3 : ƯSĐM đáy khối nêm ứng suất mặt vát khối nêm; Q : tải trọng tập trung lên móng; R : bán kính Top-block; S : diện tích mặt phẳng đỉnh khối nêm, Top-block; - vii - Sm : độ lún móng MS; SS : đất yếu; S1 : diện tích mặt vát khối nêm, Top-block; S1' : diện tích mặt vát khối nêm, Top-block mặt bằng; S2 : diện tích mặt cát chèn đỉnh khối nêm; S3 : diện tích mặt phẳng đáy khối nêm; TS : tiến sỹ; TSKT : tiến sỹ kỹ thuật; U : véc tơ chuyển vị toàn nút; Ue : véc tơ chuyển vị nút phần tử; UNDP : chương trình phát triển Liên hiệp quốc ƯSĐM : ứng suất đáy móng; ƯSĐMTB : ứng suất đáy móng trung bình tải trọng; V diện tích xung quanh phần cọc Top-block, phần trụ : khối nêm Wc : giới hạn chảy xác định theo dụng cụ Casagrande; WL : giới hạn chảy; Wp : giới hạn dẻo;  : góc vát khối nêm;  : góc hợp phản lực pháp tuyến mặt vát khối nêm 1 : góc nghiêng mặt vát khối nêm so với phương thẳng đứng; - viii -  : tỷ trọng; h : chiều dày lớp tính tốn;  : véc tơ biến dạng; bh : dung trọng bão hòa; c : dung trọng khơ; w : dung trọng tự nhiên;  góc ma sát trong; k : góc ma sát khơ; w : góc ma sát ướt; * : số nén hiệu chỉnh;  : hệ số Poisson;  góc khuếch tán ứng suất;  : véc tơ ứng suất; VO : tải trọng bên móng     - 103 - Bảng 4.4 – ƯSĐM, độ lún MKN I-0,5-0,5-45, II-0,5-0,5-45 TT Thông số Đơn vị Móng với khối nêm I-0,5-0,5-45 II-0,5-0,5-45 Diện tích xung quanh m2 0,86 0,81 Tải trọng đơn vị (q) kPa 56 56 ƯSĐM S3 kPa 48,346 50,183 Độ lún móng mm 180 191 4.4.1.4 Khối nêm D=1 m, H=0,6 m Với kích thước này, luận án thực nghiên cứu ƯSĐM S3 độ lún móng khối nêm ứng với khối nêmhình dạng mặt khác với kích thước D=1 m H=0,6 m, là: - Khối nêm I-1-0,6-45: trụ bát giác kết hợp chóp cụt (xem Hình 4.11) a) Mặt b) Mặt cắt A - A Hình 4.11 – Khối nêm I-1-0,6-45 - Khối nêm II-1-0,6-45: trụ tròn kết hợp nón cụt, chiều cao với khối nêm I-1-0,6-45 (xem Hình 4.12) Các khối nêm I-1-0,6-45, II-1-0,6-45 đưa vào móng tính tốn ƯSĐM S3 độ lún cho móng điều kiện tiêu cát chèn, đất trị số tải trọng - 104 - a) Mặt b) Mặt cắt A - A Hình 4.12 – Khối nêm II-1-0,6-45 Sơ đồ móng khối nêm I-1-0,6-45 lắp vào móng thể phần mềm Plaxis 3D Hình 4.13, kết tính tốn ƯSĐM S3 độ lún móng khối nêm nêu Bảng 4.5 Hình 4.13 - Khối nêm I-1-0,6-45 móng Plaxis 3D Bảng 4.5 –ƯSĐM, độ lún MKN I-1-0,6-45, II-1-0,6-45 TT Thơng số Đơn vị Móng với khối nêm I-1-0,6-45 II-1-0,6-45 Diện tích xung quanh m2 2,10 2,00 Tải trọng đơn vị (q) kPa 56 56 ƯSĐM S3 kPa 54,150 54,702 Độ lún móng mm 145 149 - 105 - Kết tính ƯSĐM S3 độ lún Bảng 4.5 móng khối nêm I-1-0,6-45 (hình trụ bát giác kết hợp chóp cụt) cho ƯSĐM S3 độ lún nhỏ trị số tương ứng móng khối nêm II-1-0,6-45 Kết có tính quy luật phù hợp với kết tính tốn Tuy nhiên ƯSĐM S3 độ lún móng nhỏ khơng nhiều so với trị số tương ứng móng khối nêm II-1-0,6-45 (1 % ƯSĐM S3, 2,7 % độ lún), nên để giảm kinh phí xây dựng, móng khối nêm II-1-0,6-45 lựa chọn để ứng dụng cho đê biển 4.4.1.5 Khối nêm D=1 m, H=1 m Khối nêm khác khối nêm I-1-0,6-45, II-1-0,6-45 chiều sâu đặt móng, tức thay thực nghiên cứu với chiều sâu móng H=0,6m tác giả thực nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng mặt khối nêm đến ƯSĐM S3 độ lún móng với độ sâu H=1 m Kết nghiên cứu lựa chọn móng khối nêm II-1-1-45 để ứng dụng cho đê biển 4.4.2 Nghiên cứu ứng suất đáy móng khối nêm với đê thực tế Nền đê thực tế đồng Nam Bộ chịu tải trọng lớn đỉnh đê q=56 kPa với chiều sâu chịu nén theo nghiên cứu thực nghiệm lần chiều cao đê (tức m) Để phù hợp với thực tế kết nghiên cứu tham khảo áp dụng vào thực tế, tác giả nghiên cứu ứng suất đáy móng (theo phương đứng) hệ số giảm ứng suất với đê dày m kể từ đáy đê cho móng khối nêm lựa chọn I-0,5-0,3-45, I-0,5-0,5-45, II-1-0,6-45, II-1-1-45 phần mềm Plaxis 3D, kết tính tốn nêu Bảng 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 tổng hợp Bảng 4.10 - 106 - Bảng 4.6 - Ứng suất đáy móng khối nêm I-0,5-0,3-45 Tải trọng đơn Ứng suất đáy móng (kPa) Hệ số giảm vị q (kPa) ứng suất K S1 S2 S3 ƯSTB 2,469 2,554 2,554 2,4948 0,62 5,177 5,356 5,321 5,2268 0,65 12 8,027 8,318 8,218 8,1022 0,68 16 11,021 11,437 11,253 11,123 0,70 20 14,163 14,711 14,432 14,293 0,71 24 17,448 18,124 17,750 17,604 0,73 28 20,881 21,673 21,212 21,061 0,75 32 24,478 25,381 24,832 24,680 0,77 36 28,232 29,227 28,613 28,453 0,79 40 32,107 33,191 32,523 32,348 0,81 44 36,136 37,359 36,588 36,406 0,83 48 40,280 41,628 40,779 40,577 0,85 52 44,711 46,138 45,312 45,035 0,87 56 49,068 50,685 49,810 49,444 0,88 Bảng 4.7 - Ứng suất đáy móng khối nêm I-0,5-0,5-45 Tải trọng đơn vị q (kPa) 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 S1 2,291 4,766 7,387 10,141 13,017 16,031 19,185 22,474 25,913 29,415 33,060 36,750 40,513 44,378 Ứng suất đáy móng (kPa) S2 S3 2,367 2,381 4,925 4,928 7,643 7,610 10,503 10,421 13,493 13,353 16,626 16,429 19,897 19,647 23,299 23,003 26,839 26,516 30,435 30,119 34,154 33,873 37,908 37,668 41,762 41,542 45,585 45,583 ƯSTB 2,316 4,8147 7,4604 10,24 13,143 16,186 19,368 22,686 26,152 29,683 33,355 37,07 40,864 44,745 Hệ số giảm ứng suất K 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 - 107 - Bảng 4.8 - Ứng suất đáy móng khối nêm II-1-0,6-45 Tải trọng đơn Hệ số giảm Ứng suất đáy móng (kPa) vị q (kPa) ứng suất K S1 S2 S3 ƯSTB 2,502 2,550 2,605 2,5252 0,63 5,169 5,352 5,387 5,2357 0,65 12 8,074 8,377 8,362 8,1752 0,68 16 11,170 11,607 11,518 11,308 0,71 20 14,456 15,033 14,854 14,63 0,73 24 17,916 18,634 18,355 18,125 0,76 28 21,542 22,405 22,016 21,787 0,78 32 25,330 26,325 25,832 25,607 0,80 36 29,222 30,348 29,748 29,53 0,82 40 33,263 34,524 33,807 33,602 0,84 44 37,356 38,713 37,925 37,719 0,86 48 41,556 43,042 42,167 41,952 0,87 52 45,865 47,540 46,495 46,304 0,89 56 50,427 51,997 51,046 50,842 0,91 Bảng 4.9 - Ứng suất đáy móng khối nêm II-1-1-45 Tải trọng đơn vị q (kPa) 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 S1 2,334 4,820 7,492 10,351 13,397 16,631 20,053 23,658 27,425 31,334 35,333 39,415 43,572 47,791 Ứng suất đáy móng (kPa) S2 S3 2,384 2,435 4,929 5,000 7,674 7,734 10,621 10,642 13,763 13,726 17,100 16,987 20,627 20,425 24,329 24,038 28,191 27,803 32,175 31,700 36,263 35,681 40,450 39,758 44,736 43,927 49,160 48,154 ƯSTB 2,3574 4,866 7,5615 10,446 13,517 16,776 20,223 23,85 27,637 31,56 35,576 39,68 43,866 48,13 Hệ số giảm ứng suất K 0,59 0,61 0,63 0,65 0,68 0,70 0,72 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 - 108 - Bảng 4.10 – Tổng hợp hệ số giảm ứng suất với móng khối nêm Tải trọng đơn vị q (kPa) Hệ số giảm ứng suất K Hình dạng khối nêm hợp I-0,5-0,3-45 I-0,5-0,5-45 II-1-0,6-45 II-1-1-45 0,62 0,58 0,63 0,59 0,65 0,60 0,65 0,61 12 0,68 0,62 0,68 0,63 16 0,70 0,64 0,71 0,65 20 0,71 0,66 0,73 0,68 24 0,73 0,67 0,76 0,70 28 0,75 0,69 0,78 0,72 32 0,77 0,71 0,80 0,75 36 0,79 0,73 0,82 0,77 40 0,80 0,74 0,84 0,79 44 0,82 0,76 0,86 0,81 48 0,84 0,77 0,87 0,83 52 0,86 0,79 0,89 0,84 56 0,87 0,80 0,91 0,86 - Trong bảng từ Bảng 4.6 đến Bảng 4.9 tác dụng tải trọng tăng dần cấp ứng suất nhỏ S1 lớn S2, điều cho thấy phạm vi khối nêm, tác dụng mặt vát khối nêm mà ứng suất S1 S3 nhỏ ứng suất S2 Tại S2 khơng có mặt vát, ứng suất bị suy giảm chiều sâu đặt móng Mặt khác, trị số ứng suất đáy móng S1, S2, S3 khơng sai khác nhiều (không %) - Số liệu tổng hợp nêu Bảng 4.10 rằng, hình dạng khối nêm mặt bằng, mặt vát chiều sâu đặt móng tăng lên, ứng suất đáy móng khối nêm giảm đặc tính phân phối đất Mặt khác, số - 109 - liệu bảng cho thấy hệ số giảm ứng suất không bị ảnh hưởng mặt vát, chiều sâu đặt móng mà ảnh hưởng bề rộng móng 4.5 HIỆU CHỈNH CƠNG THỨC GIẢI TÍCH ĐÃ THIẾT LẬP Trong Chương II III thiết lập công thức giải tích có dạng (4.7): q’=K q (4.7) đó: q – tải trọng đơn vị; q’ - ứng suất đáy móng (xem Hình 4.14); K - hệ số giảm ứng suất Hình 4.14 – Sơ đồ tính ƯSĐM khối nêm Cơng thức giải tích (4.7) đưa hệ số giảm ứng suất (K) kể đến ảnh hưởng góc vát khối nêm Tuy nhiên, hệ số thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nữa, như: thay đổi tải trọng đơn vị lên móng; tính chất đất đất bên móng; chiều sâu đặt móng; chiều sâu chịu nén thực tế; cần thiết phải hiệu chỉnh lại Kết hiệu chỉnh hệ số K ứng với giá trị tải trọng đơn vị đê biển Nam Bộ có chiều cao khơng q m, chiều sâu chịu nén thực tế, tính chất đất nền, độ sâu đặt móng, tính tốn cho móng khối nêm lựa chọn nêu Bảng 4.10 - 110 - Trong thực tế, chiều cao đê yêu cầu, tính tải trọng đơn vị (q) đê tác dụng lên móng, tính ƯSĐM theo cơng thức (4.7) dựa bảng tính lập sẵn từ Bảng 4.6 đến Bảng 4.10, đồng thời tính tải trọng giới hạn (pgh) theo cơng thức (2.1) với móng khác sử dụng, sau kiểm tra điều kiện ổn định mặt cường độ theo công thức (2.4) để định chọn loại móng hợp 4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV Luận án nghiên cứu lựa chọn mơ hình vật liệu phù hợp cho đất yếu (mơ hình HS) dựa kết thí nghiệm từ mơ hình vật phục vụ nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm Bằng mơ hình số, tác giả tìm móng với khối nêm có góc vát 450 cho phân bố ứng suất có lợi so với móng nơng thường móng khối nêm có góc vát 670 mặt tăng nhanh cố kết khả vượt tải, đưa hình dạng mặt khối nêm hợp lý, phù hợp với đê đất yếu đồng Nam Bộ; đồng thời lập sẵn bảng tính hiệu chỉnh hệ số giảm ứng suất công thức giải tích thiết lập để phục vụ tính tốn ứng suất đáy móng, dựa vào để kiểm tra ổn định đê theo khả chịu tải Tuy nhiên kết đạt nhiều vấn đề tồn cần tiếp tục nghiên cứu - 111 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: - Luận án đề xuất khối nêm đất chỗ trộn với xi măng có phụ gia để làm móng đê biển Nam bộ, có tác dụng phân phối lại ứng suất đáy móng theo hướng đảm bảo an tồn cho cơng trình giảm giá thành; - Từ kết thu mô hình vật hình số, luận án so sánh, phân tích để lựa chọn mơ hình đất yếu phù hợp (mơ hình HS) phần mềm Plaxis dùng để nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm; - Bằng nghiên cứu thuyết, thực nghiệm mơ hình số, luận án làm rõ chế truyền tải hiệu móng khối nêm mặt làm giảm ứng suất đáy móng từ 10 % đến 30 % góc vát khối nêm 450 cho phân bố ứng suất có lợi cố kết khả vượt tải; - Luận án nghiên cứu thiết lập công thức giải tích (4.7) để tính ứng suất đáy móng khối nêmhình dạng hợp xác định, chọn dùng để làm móng cho đê biển đồng Nam Bộ Kiến nghị: Sử dụng kết nghiên cứu luận án làm sở khoa học để tính tốn, thiết kế đê biển Nam Bộ cơng trình khác có điều kiện tương tự Những vấn đề tồn cần nghiên cứu tiếp theo: - Nghiên cứu q trình cố kết móng khối nêm - Xác định hình dạng tối ưu khối nêm dùng làm móng đê biển Nam Bộ cơng trình khác có điều kiện xây dựng tương tự; - Hiệu chỉnh cơng thức tính ƯSĐM khối nêm tối ưu có xét đến đồng thời lực đứng ngang; tách biệt ảnh hưởng chiều sâu, chiều rộng móng vải địa kỹ thuật chịu kéo móng đến hệ số giảm ứng suất; - Xác định hệ số giảm ứng suất móng khối nêm cho số đất khác sét pha, cát pha, than bùn đồng Nam Bộ; - Tác dụng dòng thấm giải pháp ngăn chặn bất lợi gây móng khối nêm - 112 - DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Nguyễn Vũ Việt, Đỗ Thế Quynh (2017), “Lựa chọn mô hình vật liệu phần mềm Plaxis 3D để mơ lại kết thí nghiệm mơ hình vật phục vụ nghiên cứu hợp hình dạng khối nêm”, Tạp chí người xây dựng (ISSN 0866-8531) – Tổng hội xây dựng Việt Nam, (9&10/2017), tr 6871-83 Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Đỗ Thế Quynh (2016), “Nghiên cứu hiệu suy giảm ứng suất đáy móng khối nêmhình vật lý”, Tạp chí khoa học công nghệ thủy lợi (ISSN:1859-4255)– Viện KHTL Việt Nam, ( 35 ), tr 65-71 10-2016 Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Thế Quynh, Khổng Trung Duân (2010), “Kinh nghiệm thiết kế, thi công đê biển tàu hút qua số cơng trình thực tế”, Đặc san khoa học công nghệ thủy lợi - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, ( 27 ), tr 2-9 10 - 2010 Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Đỗ Thế Quynh (2010), “Sự cố đê nối tiếp cống Trà Linh phương án xử lý”, Tạp chí Tài nguyên nước năm thứ 10 - Hội thủy lợi Việt Nam, (3-2010), tr 18-27 Nguyễn Quốc Dũng, Khổng Trung Duân, Đỗ Thế Quynh (2009), “Một số vấn đề địa kỹ thuật phục vụ đắp đê biển đất yếu”, Tuyển tập khoa học công nghệ 50 năm xây dựng phát triển 1959 – 2009 - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, tr 329-338 - 113 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt: Phùng Vĩnh An (2012), Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải cọc XMĐ thi công theo công nghệ Jet-Grouting cho số vùng đất yếu Việt Nam, Luận án TSKT, Viện KHTL Việt Nam, Hà Nội Việt Âu (2013), Cần chiến lược phát triển kinh tế biển cho vùng Đồng sông Cửu Long, TTXVN Bộ Giao thơng vận tải (2000), 22TCN 262-2000 - Quy trình khảo sát thiết kế đường ô tô đắp đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, Hà Nội Bộ KHCN (2012), TCVN 9354:2012 - Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng trường nén phẳng, Hà Nội Bộ KHCN (2012), TCVN 4197:2012 - Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy phòng thí nghiệm, Hà Nội Bộ KHCN (2012), TCVN 9362:2012 – Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình, Hà Nội Bộ KHCN (2012), TCVN 4253:2012 – Công trình thủy lợi – Nền cơng trình thủy cơng – Yêu cầu thiết kế, Hà Nội Bộ KHCN (2012), TCVN 9403:2012 – Gia cố đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng, Hà Nội Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương (2003), Cơ học đất, NXB Xây dựng, Hà Nội 10 Công ty liên doanh TBS Việt Nam (2011), TCCS 001:2011 - Gia cố khối bê tơng hình phễu (cơng nghệ Top-base) – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công nghiệm thu, Hà Nội - 114 - 11 Lê Thanh Chương (2012), Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp phù hợp với điều kiện vùng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Tp Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Quốc Dũng (2012), Gia cố xử móng Cơng trình Thủy lợi, Bài giảng cao học, Trường ĐHTL, Hà Nội 13 Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Đỗ Thế Quynh nnk (2016), Hồ sơ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp công nghệ xử đất yếu thiết bị trộn đất chỗ với chất kết dính vơ phục vụ xây dựng cơng trình thủy lợi, Viện KHTL Việt Nam, Hà Nội 14 Nguyễn Quốc Dũng (2009), Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp đắp đê vật liệu địa phương đắp đê đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, Viện KHTL Việt Nam, Hà Nội 15 Nguyễn Quốc Dũng (2010), Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Hồn thiện cơng nghệ thiết kế, thi công đê biển vật liệu chỗ, Viện KHTL Việt Nam, Hà Nội 16 Nguyễn Quốc Dũng, Phùng Vĩnh An, Đỗ Thế Quynh (2016), “Nghiên cứu hiệu suy giảm ứng suất đáy móng khối nêmhình vật lý”, Tạp chí khoa học công nghệ thủy lợi – Viện KHTL Việt Nam, ( 35 ISSN:1859-4255 ), tr 65-71 10-2016 17 Phan Thị San Hà nnk (2009), “Các phương pháp xác định giới hạn chảy đất mối tương quan chúng”, Tạp chí phát triển khoa học cơng nghệ, tập 12(05-2009), tr.77 18 Vũ Thành Hải (1983), Kết cấu thép, NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 115 - 19 Hiệp hội địa kỹ thuật Nhật Bản, Quy chuẩn JSF:T25-80T - Phương pháp thí nghiệm bàn nén trường cho đất 20 Nguyễn Hữu Huế, Nguyễn Viết Thắng (2015), “Móng Top-base, giải pháp xây dựng mới”, Báo cáo khoa học chuyên đề Một số vấn đề đặc thù Kết cấu công nghệ xây dựng Việt Nam Hội kết cấu công nghệ xây dựng Việt Nam, tr.59-64 21 Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng (2011), Ansys – Phân tích kết cấu cơng trình thủy lợi thủy điện, tập I – Các toán bản, NXB Xây dựng, Hà Nội 22 Trần Thanh Giám (2008), Đất xây dựng phương pháp gia cố đất, NXB Xây dựng, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Phúc (2014), “Hiệu gia cường móng nơng quy trình tính tốn sử dụng giải pháp top-base”, Tạp chí kết cấu cơng nghệ xây dựng, (14/I-2014), tr 5-11 24 Nguyễn Ngọc Phúc, Trần Hoàng Gia, Nguyễn Xuân Quỳnh (2010), Giải pháp móng Top - base (móng phễu) nhà dân dụng công nghiệp, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai 25 R.withlow (1996), Cơ học đất, tập II (bản dịch), NXB Giáo dục, Hà Nội 26 Trần Thị Thanh, Nguyễn Việt Tuấn (2003), “Xác định vùng chịu nén đất yếu bão hòa nước khối đắp đê ĐBSCL”, Tuyển tập kết KHCN năm 2003 kỷ niệm 25 năm thành lập Viện KHTL Miền Nam (1978-2003), tr 421-429 27 Trần Thị Thanh, Nguyễn Việt Tuấn (2003), “Phương pháp tính tốn phân đoạn đắp đê nhằm bảo đảm ổn định đất yếu đê ĐBSCL”, Tuyển tập kết KHCN năm 2003 kỷ niệm 25 năm thành lập Viện KHTL Miền Nam (1978-2003), tr 406-413 - 116 - 28 Nguyễn Văn Thơ, Trần Thị Thanh (2002), Xây dựng đê, đập, đắp tuyến dân cư đất yếu ĐBSCL, NXB Nơng nghiệp, Tp.Hồ Chí Minh 29 Thủ tướng phủ (2012), Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi Đồng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2050 điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Hà Nội 30 Trường Đại học Thủy lợi (1998), Nền móng, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 31 Trường ĐHTL,Viện KHTL Miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (2016), Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu UNDP quản lý: Quản tổng hợp tài nguyên nước điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng phát triển nhanh kinh tế, xã hội đồng Sông Cửu Long, Việt Nam, Hà Nội 32 Nguyễn Xuân Trường (1972), Thiết kế đập đất, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Tiếng Anh: 33 ALLU, Mass Stabilisation Manual, Finland 34 Banseok Top Base Co., ltd, In-place Top base method – New foundation method on soft ground, Korea 35 Delf University of Technology & Plaxis bv (2013), Plaxis3D2013General information, The Netherlands 36 Delt University of Technology & Plaxis bv (2013), Plaxis 3D – Reference Manual, The Netherlands 37 Delf University of Technology & Plaxis bv (2013), Plaxis3D2013Material Models Manual, The Netherlands 38 Delf University of Technology & Plaxis bv (2013), Plaxis3D2013Tutorial Manual, The Netherlands - 117 - 39 H.Nagase et al (1992), “Effectiveness of top-shape concrete blocks in reducing in ground liquefied by an earthquake”, Tenth world conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam, The Netherland, pp.1465-1470 40 H.W.R.U, D.D.M.F.C, H.E.D.P.W.D (2001), Geotechnical modelling – Plaxis short course – Fundamentals, theory and application of software, Ha Noi 41 Japanese material institute (1991), Top-base method of ground improvement handbook, Japan 42 Jeong et al (2011), Method of analyzing load-settlement characteristics of Top-base foundaiton, Patent Application Publication, Pub No: US 2011/0208445 A1, Pub Date: Aug 25, 2011, United States 43 Joseph E.Bowles (1996), Foundation analysis and Design – Fifth edition, The McGraw-Hill Book Co, Singapore 44 Katsuhiko Arai et al (1987), “Measurement and interpretation of loading test of concrete top blocks on soft ground”, The proceeding of 2nd international symposium on field measurement in geomechanics, Balkema, Rotterdam, The Netherland, vol.2, pp.44-51 45 Katsuhiko Arai et al (1988), “Interpretation of concrete top base foundation behaviour on soft ground coupled stress flow finite element analysis”, 6th international conference on numerical methods in geomechanics Balkema, Rotterdam, The Netherland, vol.1, pp.625-630 46 Ministry of transport public works and water Management, Design Guide Soft soil Stabilisation, Finland 47 Shailendra Amatya et al (2009), Appendix F – Shallow foundations modes of failure and criteria, Final report prepared for National cooperative highway research program (NCHRP), University of Massachusetts Lowel, USA ... pháp móng đê đồng Nam Bộ; - Cơ sở khoa học giải pháp móng khối nêm; - Nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm mơ hình vật lý; - Nghiên cứu hình dạng hợp lý khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ. .. để làm móng đê biển Nam Bộ Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm đặt đất yếu, qua xác định hình dạng hợp lý khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ - Nghiên cứu thiết lập... móng đê đồng Nam Bộ Chương II: Cơ sở khoa học giải pháp móng khối nêm Chương III: Nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm mơ hình vật lý Chương IV: Nghiên cứu hình dạng hợp lý khối nêm để
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay