Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:00

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC BÔNG HOA NIỀM VUI (2 TIẾT) I.Mục tiêu 1.Rèn kĩ đọc thành tiếng: _Biết ngắt nghỉ Đọc rõ lời -Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật - HS (Y): Lâm, Trung, Tuấn,…đọc dấu hỏi , ngã ngắt nghỉ Rèn kĩ đọc - hiểu: -Hiểu nghĩa từ SGK -Hiểu nội dung câu chuyện: Cảm nhận lòng hiếu thảo với cha mẹ HS câu chuyện II.Đồ dùng dạy- học.Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc III.Các hoạt động dạy - học: NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1.Bài cũ: (5 phút) - Gọi HS đọc thuộc lòng “Mẹ” -2-3 HS đọc trả lời câu hỏi SGK -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới: - HS nhận xét *HĐ1:GTB( -Dẫn dắt ghi tên phút) -Tranh vẽ gì? *HĐ2:Luyệ -Đọc mẫu HD cách đọc n đọc(12-15 -HD HS luyện đọc giải phút) nghĩa từ -Quan sát tranh -Nêu -Nghe -H luyện đọc từ khó -HD đọc câu dài: - Em muốn đem tặng bố…dịu đau - Xin cô cho em hái…đang ốm nặng - H phát ngắt nghỉ -Đọc CN + ĐT -Giúp HS giải nghĩa từ -Cúc đại hoá loại hoa ntn? -Nêu nghĩa từ SGK -Chia lớp thành nhóm theo -Loại hoa cúc tobằng bát ăn cơm bàn -Luyện đọc đoạn theo nhóm *HĐ3:Tìm hiểu bài( 810 phút) -Thi đọc nhóm -Yêu cầu HS đọc đoạn -Nhận xét, bình chọn HS đọc tốt trả lời câu hỏi SGK -Thực hiên -Đọc đoạn 1.+Câu 1:Tìm bơng hoa niềm vui để tặng bố bị bện -Đọc đoạn -Câu nói cho biết thái độ giáo ntn? Câu2: Vì Chi khơng giám hái theo nội quy nhà trường… -Đọc đoạn 3: +Câu 3:Cô cho em hái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay