Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:00

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC BÔNG HOA NIỀM VUI A-Mục đích u cầu: -Đọc trơn tồn Nghỉ hợp lý sau dấu câu, cụm từ dài Biết đọc phân biệt giọng kể giọng nhân vật -Hiểu nghĩa từ từ quan trọng: lộng lẫy, chần chử, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn,… -Cảm nhận lòng hiếu thảo với cha mẹ bạn HS -HS yếu: Đọc trơn toàn Nghỉ hợp lý sau dấu câu, cụm từ dài B-Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa tập đọc SGK C-Các hoạt động dạy học: Tiết 1: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: “Mẹ” Nhận xét – Ghi điểm HS đọc trả lời câu hỏi II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Bài thơ “Mẹ” nói tình thương u mẹ Vậy, cần có tình cảm ntn với bố mẹ? Câu chuyện “Bơng hoa niềm vui” nói với em điều  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu toàn -Hướng dẫn HS đọc câu đến hết Theo dõi Nối tiếp Cá nhân, đồng -Hướng dẫn HS đọc từ khó: sáng tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn,… -Hướng dẫn cách đọc -Gọi HS đọc đoạn đến hết  Từ mới, giải nghĩa: chia lẻ, đùm bọc, hợp lại, đoàn kết,… Nối tiếp -Hướng dẫn HS đọc đoạn Trong nhóm (HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Cá nhân -Hướng dẫn HS đọc toàn Đồng Tiết 2: 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Mới sớm tinh mơ Chi vào vườn hoa đề làm gì? Tìm bơng hoa Niềm Vui để đem vào viện cho bố làm dịu đau -Vì Chi khơng dám tự ý hái bơng hoa Niềm Vui? Theo nội quy trường không ngắt hoa vườn -Khi biết Chi cần bơng hoa, giáo nói ntn? Em hái thêm bơng hoa -Câu nói cho thấy thái độ giáo ntn? -Theo em bạn Chi có đức tính đáng q? 4-Luyện đọc lại: Cảm động trước lòng hiếu thảo Chi Thương bố, tơn trọng nội quy, thật Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai nhóm đọc III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò -Qua câu chuyện em thấy bạn Chi người ntn? -Về nhà luyện đọc lại – Nhận xét Hiếu thảo, tyôn trọng nội quy, thật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay