Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 17:00

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I Mục tiêu Kiến thức: Đọc trơn - Đọc từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, ốm nặng, hai (MB); bệnh viện, diệu đau, ngắm vẻ đẹp, cánh cửa kẹt mở, hăng hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn, … (MT, MN) - Nghỉ sau dấu câu cụm từ - Đọc giọng nhân vật + Người dẫn chuyện: Thong thả, chậm rãi + Giọng Chi: Cầu khẩn + Lời giáo: Diệu dàng, trìu mến Kỹ năng: Hiểu nghĩa từ mới: Lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn, diệu đau, trái tim nhân hậu - Hiểu nội dung bài: Tấm lòng hiếu thảo Chi cha mẹ Thái độ:u thích ngơn ngữ Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Tranh (ảnh) hoa cúc đại đố hoa thật Bảng phụ chép sẵn câu cần luyện đọc - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ Mẹ - HS đọc bài, HS trả lời câu trả lời câu hỏi hỏi câu sau: - Hình ảnh cho em biết mẹ vất vả con? - Người mẹ so sánh với hình ảnh nào? - Trong thơ em thích câu thơ nào? Vì sao? - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Cô giáo đưa cho bạn nhỏ hoa cúc - Treo tranh minh hoạ hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? - Chỉ lên tranh nói: Đây giáo, trao cho bạn nhỏ bó hoa cúc Hoa vườn trường khơng hái cuối bạn lại nhận hoa Chúng ta tìm hiểu xem bạn nhỏ lại hái hoa vườn trường qua tập đọc Bông hoa Niềm Vui - Viết tên lên bảng Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc từ khó Nghỉ câu dài Đọc phân biệt lời kể lời nói Hiểu nghĩa từ đoạn 1,2  Phương pháp: Phân tích, luyện tập - Theo dõi SGK đọc thầm theo  ĐDDH: SGK Bảng cài: từ khó, câu a/ Đọc mẫu - GV đọc mẫu đoạn 1, b/ Luyện phát âm từ khó, dễ lẫn - Luyện đọc từ khó: sáng, tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ (MB), bệnh viện, dịu đau, ngắm vẻ đẹp (MT, MN) - Yêu cầu HS đọc từ cần ý - Tìm cách đọc vàluyện đọc câu phát âm ghi bảng phụ Em muốn đem tặng bố/ hoa Niềm Vui/ để bố dịu c/ Hướng dẫn ngắt giọng - Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt câu dài đau.// Những bơng hoa màu xanh/ lộng lẫy ánh mặt trời buổi sáng.// - Nối tiếp đọc đoạn 1, - Từng HS đọc theo nhóm Các HS khác bổ sung d/ Đọc theo đoạn - Thi đọc - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp - Chia nhóm yêu cầu HS đọc theo nhóm e/ Thi đọc nhóm - Tổ chức HS thi đọc cá nhân, đọc đồng - Nhận xét, cho điểm g/ Cả lớp đọc đồng  Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 1, - Bạn Chi - Tìm bơng hoa cúc màu xanh, lớp gọi hoa Niền Vui  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn 1, qua - Chi muốn hái hoa Niềm Vui Bông hoa Niềm Vui để thấy lòng tặng bố để làm dịu đau bố hiếu thảo Chi cha mẹ - Màu xanh màu hy vọng vào điều tốt lành  Phương pháp: Đàm thoại - Bạn thương bố mong bố  ĐDDH: SGK mau khỏi bệnh Đoạn 1, kể bạn nào? - Rất lộng lẫy Mới sáng tinh mơ, Chi vào - Vì nhà trường có nội qui khơng vườn hoa để làm gì? ngắt hoa vườn trường Chi tìm bơng hoa Niềm Vui để - Biết bảo vệ cơng làm gì? - Vì bơng cúc màu xanh lại gọi hoa Niềm Vui? - Bạn Chi đáng khen chỗ nào? - Bông hoa Niềm Vui đẹp ntn? - Vì Chi lại chần chừ ngắt hoa? - Bạn Chi đáng khen điểm nữa? - Chuyển ý: Chi muốn tặng bố hoa Niềm Vui để bố mau khỏi bệnh Nhưng hoa vườn trường chung, Chi khơng dám ngắt Để biết Chi làm gì, học tiếp tiết Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Tiết MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Phát triển hoạt động (26’)  Hoạt động 1: Luyện đọc đoạn 3,  Mục tiêu: Đọc từ khó Nghỉ câu dài Đọc phân biệt lời kể lời nói Hiểu nghĩa từ đoạn 3, Hoạt động Trò - Hát  Phương pháp: Trực quan, phân tích  ĐDDH: SGK, bảng cài: từ khó, câu - Tiến hành theo bước phần - Luyện đọc từ ngữ: ốm nặng, nữa, cánh cửa kẹt mở, luyện đọc tiết hái, hiếu thảo, khỏi bệnh, đẹp mê hồn - Gọi HS đọc phần giải - Luyện đọc câu: Em hái thêm bơng nữa,/ Chi ạ!// bơng cho em,/ trái tim nhân hậu em.// cho mẹ,/ bố mẹ dạy dỗ em thành bé hiếu thảo - GV giải thích thêm số từ mà HS không hiểu  Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 3,  Mục tiêu: Hiểu nội dung đoạn 3, qua giáo dục tình cảm lòng hiếu thảo - Xin cho em … Bố em cha mẹ ốm nặng  Phương pháp: Đàm thoại - Oâm Chi vào lòng nói: Em  ĐDDH: SGK … hiếu thảo Khi nhìn thấy giáo Chi nói - Trìu mến, cảm động gì? - Đến trường cám ơn giáo tặng nhà trường khóm hoa cúc Khi biết liù Chi cần màu tím bơng hoa giáo làm gì? - Thương bố, tơn trọng nội qui, - Thái độ cô giáo sao? - Bố Chi làm khỏi thật bệnh? - Theo em bạn Chi có đức - HS đóng vai: người dẫn tính đáng q? chuyện, cô giáo Chi  Hoạt động 3: Thi đọc truyện theo vai  Mục tiêu: Đọc phân vai( người dẫn chuyện, - Đọc trả lời: cô giáo Chi) - Đoạn 1: Tấm lòng hiếu thảo - Gọi HS đọc theo vai Chú ý đọc theo Chi yêu cầu - Đoạn 2: Ý thức nội qui Chi Củng cố – Dặn dò (4’) - Đoạn 3: Tình cảm thân thiết trò - Gọi HS đọc đoạn thích nói rõ - Đoạn 4: Tình cảm bố sao? Chi giáo nhà trường - Dặn HS phải học tập bạn Chi - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Quà bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Tập đọc Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay