Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

Giáo án Tiếng việt Mơn: Kể chuyện Bài: BƠNG HOA NIỀM VUI I YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo cách: theo trình tự thay đổi trình tự câu chuyện (BT1) - Dựa theo tranh, kể lại nội dung đoạn 2,3 (BT2); kể lại đoạn cuối câu chuyện (BT3) -Giáo dục học sinh biết bổn phận làm phải hiếu thảo với cha mẹ II CHUẨN BỊ - Tranh: Bông hoa Niềm Vui.3 hoa cúc giấy màu xanh - Nắm nội dung câu chuyện, thuộc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: Kể đoạn *Mục tiêu:Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện Bơng hoa niềm vui theo cách, theo trình tự câu chuyện thay đổi phần trình tự -1 em nêu yêu cầu : Kể đoạn (đúng trình tự câu chuyện) Tranh -Nhận xét a.Kể lại đoạn lời em -Vì bố Chi ốm nặng -Gợi ý: Em cách kể khác ? -2-3 em kể -Vì Chi lại vào vườn hái hoa ? -Bố Chi ốm, phải nằm bệnh -Nhận xét -Đó lí Chi vào vườn từ sáng sớm Các em nêu hoàn cảnh Chi trước Chi vào vườn *Hoạt động 2: Kể nội dung (đoạn 1-2) -Quan sát *Mục tiêu: Dựa vào tranh trí nhớ, biết kể lại nội dung câu chuyện (đoạn 2-3) -Chi vườn hoa lời -Hỏi đáp : Bức tranh vẽ cảnh ? -Hoa trường, người vun trồng -Thái độ Chi ? -Cơ giáo Chi -Vì Chi không dám hái ? -Bông hoa cúc -Bức tranh có ? -Cơ giáo trao cho Chi ? -Xin cho em ………… ốm nặng -Chi nói với mà lại cho Chi ngắt hoa ? -Em hái …… -Cơ giáo nói với Chi ? -Thực cặp HS kể -Cho cặp HS kể lại -Nhận xét bạn kể -Chần chừ không dám hái -Nhận xét *Hoạt động 3: Kể đoạn cuối truyện -Chia nhóm kể theo nhóm *Mục tiêu: Biết tưởng tượng thêm chi tiết đoạn cuối câu chuyện -Nhiều em nối tiếp kể đoạn cuối theo nhóm (tưởng tượng thêm lời bố Chi) *Cách tiến hành: -Gọi học sinh kể đoạn cuối -Nếu em bố Chi em nói để cám ơn cô giáo ? -Nhận xét Kết luận: Củng cố: Khi kể chuyện phải ý điều ? -Nhận xét tiết học -Dặn dò- Kể lại câu chuyện -Đại diện nhóm lên kể -Nhận xét, chọn bạn kể theo tưởng tượng hay -Cám ơn cô cho phép cháu Chi hái hoa quý vườn trường ……… -1 em kể đoạn cuối , nói lời cám ơn ... nhớ, biết kể lại nội dung câu chuyện (đoạn 2- 3) -Chi vườn hoa lời -Hỏi đáp : Bức tranh vẽ cảnh ? -Hoa trường, người vun trồng -Thái độ Chi ? -Cơ giáo Chi -Vì Chi không dám hái ? -Bông hoa cúc -Bức... học sinh kể đoạn cuối -Nếu em bố Chi em nói để cám ơn cô giáo ? -Nhận xét Kết luận: Củng cố: Khi kể chuyện phải ý điều ? -Nhận xét tiết học -Dặn dò- Kể lại câu chuyện -Đại diện nhóm lên kể -Nhận... tranh có ? -Cơ giáo trao cho Chi ? -Xin cho em ………… ốm nặng -Chi nói với mà lại cho Chi ngắt hoa ? -Em hái …… -Cơ giáo nói với Chi ? -Thực cặp HS kể -Cho cặp HS kể lại -Nhận xét bạn kể -Chần chừ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay