Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN BÔNG HOA NIỀM VUI I – MỤC TIÊU 1) Rèn kĩ nói: - Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện( đoạn1) theo cách:theo trình tự câu chuyện thay đổi phần trình tự - Dựa vào tranh trí nhớ biết kể lại nội dung câu chuyện( đoạn 2,3 ) lời kể - Biết tưởng tượng thêm chi tiết đoạn cuối câu chuyện 2) Rèn kĩ nghe: Có khả tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II - ĐỒ DÙNG Tranh vẽ SGK, cúc giấy màu xanh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Gọi 2,3 Học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện “ Sự tích vú sữa” B, Bài mới: 1) Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2) Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn mở đầu Yêu cầu Hs kể theo trình tự câu chuyện Nhắc Hs không thiết kể câu chữ sách mà cần kể đủ ý thứ tự chi tiết b) Dựa vào tranh kể lại đoạn 2,3 lời kể - Học sinh quan sát tranh, nêu ý diễn tả tranh Chia nhóm cho học sinh kể - u cầu HS kể lời kể mình, khơng kể theo cách đọc truyện cố nhớ câu chữ truyện - Gọi đại diện 2,3 nhóm thi kể Giáo viên nhận xét góp ý c) Kể đoạn cuối, tưởng tượng thêm lời cảm ơn bố bạn Chi Gọi nhiều Hs nối tiếp nhaukể lại đoạn cuối Cả lớp giáo viên nhận xét 3) Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn nhà kể lại cho người khác nghe ...a) Kể lại đoạn mở đầu Yêu cầu Hs kể theo trình tự câu chuyện Nhắc Hs khơng thiết kể câu chữ sách mà cần kể đủ ý thứ tự chi tiết b) Dựa vào tranh kể lại đoạn 2, 3 lời kể - Học sinh quan... tranh Chia nhóm cho học sinh kể - Yêu cầu HS kể lời kể mình, khơng kể theo cách đọc truyện cố nhớ câu chữ truyện - Gọi đại diện 2, 3 nhóm thi kể Giáo viên nhận xét góp ý c) Kể đoạn cuối, tưởng tượng... lời cảm ơn bố bạn Chi Gọi nhiều Hs nối tiếp nhaukể lại đoạn cuối Cả lớp giáo viên nhận xét 3) Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn nhà kể lại cho người khác nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay