Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I Mục tiêu 1Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu theo cách + Cách 1: Theo trình tự câu chuyện + Cách 2: Thay đổi trình tự câu chuyện mà đảm bảo nội dung, ý nghĩa - Dựa vào tranh minh hoạ gợi ý GV kể lại đoạn 2, - Đóng vai bố bạn Chi nói lời cám ơn với cô giáo 2Kỹ năng: Biết vận dụng lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, thay đổi giọng kể cho phù hợp - Biết nghe nhận xét bạn kể 3Thái độ: u thích học mơn Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ đoạn 2, SGK - HS: SGK Mỗi HS chuẩn bị tờ giấy nhỏ III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Sự tích vú sữa - Gọi HS lên bảng nối tiếp kể lại - HS kể Bạn nhận xét câu chuyện Sự tích vú sữa HS kể sau GV gọi HS kể tiếp - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Trong tiết tập đọc trước, học - Bông hoa Niềm Vui gì? - Câu chuyện kể ai? - Bạn Chi - Câu chuyện nói lên đức tính - Hiếu thảo, trung thực tơn bạn Chi? trọng nội qui - Hôm lớp kể lại câu chuyện Bơng hoa Niềm Vui Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Kể đoạn mở đầu theo cách  Phương pháp: Nhóm đơi  ĐDDH: Băng giấy ghi đoạn kể mẫu a/ Kể đoạn mở đầu - Gọi HS kể theo trình tự - HS kể từ: Mới sớm tinh mơ … dịu đau - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét nội dung, cách kể - Bạn cách kể khác khơng? - HS kể theo cách - Vì Chi lại vào vườn hái hoa? - Vì bố Chi ốm nặng - Đó lí Chi vào vườn từ sáng sớm - đến HS kể (không yêu cầu Các em nêu hồn cảnh Chi trước từ) Chi vào vườn VD: Bố Chi bị ốm nằm bệnh viện lâu Chi thương bố Em muốn đem tặng bố hoa Niền Vui để bố dịu đau Vì sớm tinh mơ, Chi vào vườn hoa nhà trường - Nhận xét, sửa câu cho HS  Hoạt động 2: Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, lời  Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm  ĐDDH: Tranh b / Kể lại nội dung (đoạn 2, 3) - Chi vườn hoa Treo tranh hỏi: - Chần chừ không dám hái - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Hoa trường, người vun trồng vào vườn để ngắm vẻ đẹp hoa - Thái độ Chi sao? - Chi khơng dám hái điều gì? - Cơ giáo bạn Chi Treo tranh hỏi: - Bức tranh có ai? - Bơng hoa cúc - Xin cô cho em … ốm nặng - Cô giáo trao cho Chi gì? - Em hái … hiếu thảo - Chi nói với giáo mà cô lại cho Chi - đến HS kể lại ngắt hoa? - Nhận xét bạn theo tiêu - Cơ giáo nói với Chi? chuẩn nêu - Gọi HS kể lại nội dung - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét HS  Hoạt động 3: Kể đoạn cuối, tưởng tượng lời cảm ơn bố Chi  Phương pháp: Trò chơi: Truyền điện  ĐDDH: hoa Niềm Vui - Cảm ơn cô cho cháu Chi hái hoa c/ Kể đoạn cuối truyện Gia đình tơi xin tặng nhà trường - Nếu em bố bạn Chi em nói ntn để khóm hoa làm kỷ niệm./ Gia đình tơi biết ơn sức cảm ơn giáo? khoẻ tơi Tơi xin trồng tặng khóm hoa để làm đẹp cho trường - đến HS kể - Gọi HS kể lại đoạn cuối nói lời cám ơn - Nhận xét HS Củng cố – Dặn dò (3’) - Ai đặt tên khác cho truyện? - Dặn HS nhà kể lại chuyện cho gia đình nghe tập đóng vai bố Chi - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: - Đứa hiếu thảo./ Bông hoa cúc xanh./ Tấm lòng./ ...- Câu chuyện kể ai? - Bạn Chi - Câu chuyện nói lên đức tính - Hiếu thảo, trung thực tôn bạn Chi? trọng nội qui - Hơm lớp kể lại câu chuyện Bông hoa Niềm Vui Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt... bơng hoa Niềm Vui - Cảm ơn cô cho cháu Chi hái hoa c/ Kể đoạn cuối truyện Gia đình xin tặng nhà trường - Nếu em bố bạn Chi em nói ntn để khóm hoa làm kỷ niệm./ Gia đình tơi biết ơn sức cảm ơn giáo? ... thương bố Em muốn đem tặng bố hoa Niền Vui để bố dịu đau Vì sớm tinh mơ, Chi vào vườn hoa nhà trường - Nhận xét, sửa câu cho HS  Hoạt động 2: Dựa vào tranh, kể lại đoạn 2, lời  Phương pháp: Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay