Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN BÔNG HOA NIỀM VUI I.Mục tiêu: Rèn kĩ nói: - Biết kể đoạn đầu câu chuyện “Bông hoa niềm vui” theo cách: Theo trình tự câu chuyện thay đổi trình tự câu chuyện -Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ gợi ý tranh, kể lại đoạn câu chuyện Đoạn -3 theo lời -Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung Rèn kĩ nghe: -Có khả theo dõi bạn kể -Nhận xét - đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời kể bạn II.Đồ dùng dạy hoc: tranh SGK III:Các hoạt động dạy học : NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Bài cũ5phút) -T y/c H kể câu chuyện “Sự tích vú sữa.” -3HS kể nêu nội dung câu chuyện -Nhận xét đánh giá -Nhận xét lời kể bạn -Dẫn dắt ghi tên học -Nhắc lại tên học Kể mẫu h/d cách kể - H lắng nghe 2.Bài *HĐ 1: Kể lại -Nhận xét đánh giá đoạn mở đầu -Cách yêu cầu kể nào? câu chuyện -1HS kể -Kể theo gợi ý SGK (7-8phút) -Kể thêm lời, bớt lời Nhưng phải giữ nguyên nội dung -2HS kể lại theo sách *HĐ 2:Dựa vào tranh trí nhớ kể lại -Treo tranh: Nêu yêu cầu đoạn -3 - T theo dõi, giúp đỡ H lời củaem(10phút ) -H nghe, nhận xét *HĐ 3: Kể đoạn cuối theo tưởng tượng -Kể chuyện nhóm -H quan sát tranh nhớ lại nội dung đoạn -H nhận xét -1 - H lên kể lại đoạn -Đại diện nhóm thi kể -T kể mẫu HD kể thêm lời cảm ơn bố.(79phút) 3.Củng cố dặn dò (2phút) - - HS kể -H nhận xét, bổ sung -H kể -Em học qua câu chuyện? -H nối tiếp kể -H nhận xét, bổ sung -Nhận xét tiết học -Lắng nghe, thực -Dặn HS: Về nhà tập kể cho người thân nghe - H trả lời ... nghe, nhận xét *HĐ 3: Kể đoạn cuối theo tưởng tượng -Kể chuyện nhóm -H quan sát tranh nhớ lại nội dung đoạn -H nhận xét -1 - H lên kể lại đoạn -Đại diện nhóm thi kể -T kể mẫu HD kể thêm lời cảm ơn... 3.Củng cố dặn dò (2phút) - - HS kể -H nhận xét, bổ sung -H kể -Em học qua câu chuyện? -H nối tiếp kể -H nhận xét, bổ sung -Nhận xét tiết học -Lắng nghe, thực -Dặn HS: Về nhà tập kể cho người thân...(7-8phút) -Kể thêm lời, bớt lời Nhưng phải giữ nguyên nội dung -2HS kể lại theo sách *HĐ 2: Dựa vào tranh trí nhớ kể lại -Treo tranh: Nêu yêu cầu đoạn -3 - T theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay