Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

Giáo án Tiếng Việt KỂ CHUYỆN BÔNG HOA NIỀM VUI A-Mục tiêu: -Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện “Bơng hoa Niềm Vui” theo cách: theo trình tự câu chuyện thay đổi phần trình tự -Dựa vào tranh minh họa trí nhớ để kể lại nội dung đoạn 2, câu chuyện lời Biết tưởng tượng thêm chi tiết đoạn cuối -Lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá lời kể chuyện bạn -HS yếu: kể lại đoạn câu chuyện B-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: Sự tích vú sửa Nối tiếp kể Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện em phải dựa vào nội dung tập đọc tranh minh họa để kể lại câu chuyện “Bông hoa niềm vui”  Ghi 2-Hướng dẫn kể chuyện: -Hướng dẫn HS tập kể theo cách 1: Kể trình tự câu Kể nhóm chuyện ĐD kể Nhận Nhận xét xét -Hướng dẫn HS dựa vào tranh kể lại đoạn 2, lời Quan sát, nêu ý -Hướng dẫn HS quan sát tranh -Gọi HS kể tranh -Hướng dẫn HS kể lại đoạn cuối, tưởng tượng thêm lời Nối tiếp Nhận cảm ơn bố Chi xét -Gọi nhiều HS kể nối tiếp III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò Nhận xét -Gọi HS kể đoạn câu chuyện -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe – Nhận xét Nối tiếp ...cảm ơn bố Chi xét -Gọi nhiều HS kể nối tiếp III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò Nhận xét -Gọi HS kể đoạn câu chuyện -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe – Nhận xét Nối tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay