Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:55

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP KỂ CHUYỆN: BÔNG HOA NIỀM VUI I MỤC TIÊU: Rèn kỹ nói: - Biết kể đoạn đầu câu chuyện Bông hoa Niềm Vui theo hai cách, theo trình tự câu chuyện thay đổi phần trình tự - Dựa vào tranh trí nhớ, biết kể lại nội dung câu chuyện (đoạn 2, 3) lời kể - Biết tưởng tượng thêm chi tiết đoạn cuối câu chuyện Rèn kỹ nghe: - Lắng nghe bạn kể Biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ SGK - hoa cúc giấy màu xanh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Kiểm tra cũ: - Kể lại chuyện: Sự tích vú sữa B Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn kể chuyện: 2.1 Kể đoạn mở đầu theo cách: - Kể lời nghĩa ? - HS tiếp nối kể - Hướng dẫn HS tập kể theo cách - HS kể từ: Mới sớm tinh mơ…dịu (đúng trình tự câu chuyện) đau - Gọi HS nhận xét bạn kể - Nhận xét nội dung, cách kể - Bạn cách kể khác khơng ? - HS kể theo cách ? - Vì Chi lại vào vườn hái hoa ? - Vì bố Chi ốm nặng - Đó lý Chi lại vào vườn - đến HS kể từ sáng sớm Các em nêu hoàn *VD: Bố Chi bị ốm nằm bệnh viện cảnh Chi trước vào vườn ? lâu Chi thương bố Em muốn đem tặn hoa niềm vui để bố dịu đau Vì sớm tinh mơ, Chi vào vườn hoa nhà trường - Nhận xét sửa câu Dựa vào tranh kể lại đoạn 2, lời - Yêu cầu HS quan sát tranh nêu lại ý - HS quan sát diễn tả tranh - Tranh vẽ cảnh ? - Chi vào vườn hoa nhà trường để hoa Niềm Vui - Tranh vẽ ? - Cơ cho phép Chi hái bơng hoa *Kể chuyện nhóm: - HS kể chuyện theo nhóm - Đại diện 2, nhóm thi kể - Thi kể trước lớp - GV nhận xét, góp ý Kể đoạn cuối chuyện theo - Nhiều HS tiếp nối kể mong muốn tưởng tượng *VD: Chẳng bao lâu, bố Chi khỏi bệnh, viện ngày, bố Chi đến trường cảm ơn cô giáo Hai bố mang theo khóm hoa cúc Đại Đố Bố cảm động nói với giáo Cảm ơn cho phép cháu…trong vườn trường - Nhận xét HS kể C Củng cố – dặn dò: - Nhận xét, khen HS kể hay - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe ... vườn hoa nhà trường để hoa Niềm Vui - Tranh vẽ ? - Cơ cho phép Chi hái bơng hoa *Kể chuyện nhóm: - HS kể chuyện theo nhóm - Đại diện 2, nhóm thi kể - Thi kể trước lớp - GV nhận xét, góp ý Kể đoạn... Hướng dẫn HS tập kể theo cách - HS kể từ: Mới sớm tinh mơ…dịu (đúng trình tự câu chuyện) đau - Gọi HS nhận xét bạn kể - Nhận xét nội dung, cách kể - Bạn cách kể khác khơng ? - HS kể theo cách ?... hái hoa ? - Vì bố Chi ốm nặng - Đó lý Chi lại vào vườn - đến HS kể từ sáng sớm Các em nêu hoàn *VD: Bố Chi bị ốm nằm bệnh viện cảnh Chi trước vào vườn ? lâu Chi thương bố Em muốn đem tặn hoa niềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay