Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước (Luận án tiến sĩ)

311 5 0
  • Loading ...
1/311 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:54

Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nướcNghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - - TRẦN THÁI HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP CHO CÂY NHO LẤY TRÊN VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC LUẬN ÁN TIẾNKỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - - TRẦN THÁI HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP CHO CÂY NHO LẤY TRÊN VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ SỐ : 58 02 12 LUẬN ÁN TIẾNKỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VÕ KHẮC TRÍ GS.TS LÊ SÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa bảo vệ học vị tơi chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án thân trân trọng cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc, xuất sứ TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2018 Tác giả luận án Trần Thái Hùng LỜI CẢM ƠN Tác giả trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận án Tác giả trân trọng cảm ơn sâu sắc PGS.TS Võ Khắc Trí GS.TS Lê Sâm, người hướng dẫn khoa học luận án Sự giúp đỡ, bảo tận tình Thầy khích lệ lớn lao để tác giả nỗ lực cố gắng tâm hoàn thành luận án Đặc biệt, GS.TS Lê Sâm khuyến khích tạo điều kiện để tác giả áp dụng phần kết nghiên cứu thời gian làm luận án vào đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công nghệ sở hạ tầng thủy lợi nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn cấp xã vùng Duyên hải Nam Trung bộ” thuộc Chương trình khoa học cơng nghệ phục vụ xây dựng nơng thơn giai đoạn 2011÷2015 Tác giả trân trọng cảm ơn sâu sắc GS.TSKH Nguyễn Ân Niên GS.TS Tăng Đức Thắng, tận tình khuyến khích, động viên góp ý cho tác giả thực tốt nghiên cứu đề tài luận án Tác giả trân trọng cảm ơn sâu sắc GS.TS Trần Thị Thanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn góp ý để tác giả hồn thành thí nghiệm chun đề quan trọng Tác giả trân trọng cảm ơn sâu sắc GS Per-Erik Jansson - Viện Cơng nghệ Hồng gia Thụy Điển giúp đỡ tác giả việc sử dụng mơ hình Coup Model phục vụ nghiên cứuđề tài luận án Tác giả chân thành cảm ơn sâu sắc gia đình Ơng Nguyễn Văn Phong, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho phép tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình để tác giả hồn thành cơng tác thí nghiệm trường đề tài luận án Tác giả chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đơn vị liên quan: Tổng cục Thủy lợi, Cục Khí tượng Thủy văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Phân Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Bình Thuận tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình cơng tác, cập nhật trao đổi thơng tin số liệu phục vụ nghiên cứu Cuối cùng, thiếu được, lòng tri ân sâu sắc tới gia đình tác giả, tới bạn bè thân thiết động viên, khích lệ, chỗ dựa tinh thần vững để tác giả vượt qua khó khăn thử thách suốt trình nghiên cứu học tập để hoàn thành đề tài luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - a) Mục tiêu nghiên cứu b) Đối tượng nghiên cứu c) Phạm vi nghiên cứu - d) Nội dung nghiên cứu - e) Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu - Ý NGHĨA VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN a) Ý nghĩa khoa học b) Ý nghĩa thực tiễn - c) Những đóng góp nghiên cứu CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG I TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU - I.1 NGHIÊN CỨU VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC TRONG HỆ THỐNG ĐẤTNƯỚCCÂY TRỒNG - I.1.1 Giới thiệu nước đất I.1.2 Nghiên cứu thuyết thực nghiệm I.1.3 Nghiên cứu thực nghiệm trường kết hợp với mơ hình tốn 10 I.2 NGHIÊN CỨU ÁP LỰC HÚT ẨMĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY TRỒNG 12 I.2.1 Phương pháp xác định áp lực hút ẩm nước đất 12 I.2.2 Phương pháp xây dựng đường đặc trưng ẩm (đường cong pF) 14 a) Khái niệm đường đặc trưng ẩm (pF) 14 b) Phương pháp xây dựng đường đặc trưng ẩm (pF) 15 I.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đường đặc trưng ẩm 18 I.2.4 Ứng dụng đường đặc trưng ẩm 20 I.2.5 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt 21 I.2.6 Nghiên cứu chế độ tưới cho trồng 24 I.2.7 Các nghiên cứu tưới nước nho 27 I.3 ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU -32 I.3.1 Tỉnh Ninh Thuận 32 I.3.2 Tỉnh Bình Thuận 33 i KẾT LUẬN CHƯƠNG I 34 CHƯƠNG II CƠ SỞ THUYẾT VÀ BỐ TRÍ THỰC NGHIỆM -36 II.1 CƠ SỞ THUYẾT 36 II.1.1 Cơ sở thuyết trình vận chuyển nước đất 36 a) Định luật Darcy (cho dòng chảy đất bão hòa nước): -36 b) Dòng chảy đất khơng bão hòa nước -37 II.1.2 Các hàm đặc trưng thủy lực nước đất 39 a) Đường đặc trưng ẩm đất -39 b) Hệ số thấm khơng bão hòa -41 c) Trữ lượng nước hữu ích tích lũy đất lượng nước dễ hữu ích cho -42 II.2 TÍNH TỐN NHU CẦU NƯỚC CHO CÂY TRỒNG 44 II.2.1 Bốc nước (E) 44 II.2.2 Thoát nước (T) 44 II.2.3 Bốc thoát nước tham chiếu (ETo) 44 II.2.4 Tính tốn nhu cầu nước cho trồng 45 II.3 BỐ TRÍ MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM 46 II.3.1 Vị trí, đặc điểm khu vực bố trí thực nghiệm 46 II.3.2 Nội dung nghiên cứu thực nghiệm 47 a) Mô tả phẫu diện đất, kiểm tra đặc tính - hóa đất nước tưới 47 b) Thiết lập mơ hình thực nghiệm: 49 c) Thực nghiệm xây dựng đường đặc trưng ẩm -52 d) Thực nghiệm xác định hệ số thấm trường phòng đất bão hòa nước 52 e) Thực nghiệm thấm thiết lập tương quan động thái ẩm đất -52 f) Đo đạc yếu tố khí tượng phục vụ nghiên cứu xác định chế độ tưới 53 g) Thực nghiệm tưới quan trắc trình phát triển trồng -54 h) Phân tích kết nghiên cứu 55 i) Xây dựng chế độ tưới hợp cho trồng -56 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 56 CHƯƠNG III KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN NƯỚC, ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT -57 III.1 THẤM ỔN ĐỊNH HIỆN TRƯỜNG VÀ TRONG PHÒNG CỦA ĐẤT BÃO HÒA -57 III.2 DIỄN BIẾN LAN TRUYỀN NƯỚC TRONG ĐẤT (DIỄN BIẾN THẤM) -58 III.2.1 Diễn biến thấm trường (Field) 58 a) Chu kỳ tưới ngày (CK2) -58 b) Chu kỳ tưới ngày (CK3) -58 ii c) Chu kỳ tưới ngày (CK4) -59 d) Vẽ biểu đồ quan hệ tương quan đại lượng: Z, R, W, t, VZ, VR 60 III.2.2 Thực nghiệm thấm phòng (Lab) 63 a) Diễn biến thấm 63 b) So sánh thấm phòng (Lab) ngồi trường (Field) (với bước thời gian thực nghiệm) -64 III.3 ĐẶC TÍNH GIỮ NƯỚC VÀ LƯỢNG NƯỚC HỮU ÍCH CỦA ĐẤT -67 III.3.1 Đường đặc trưng ẩm đất (pF) 67 III.3.2 Khả trữ nước hữu ích đất lượng nước dễ hữu ích cho trồng 69 a) Khả trữ nước hữu ích đất -69 b) Lượng nước dễ hữu ích cho loại trồng cạn phổ biến (dễ sử dụng) -69 III.4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT -72 III.4.1 Động thái ẩm theo chiều sâu tầng đất 72 a) Tầng đất mặt 0÷5cm -72 b) Tầng đất 5÷10cm -73 c) Tầng đất 10÷15cm 73 d) Tầng đất 15÷20cm 74 e) Tầng đất 20÷25cm 74 f) Tầng đất 25÷30cm 74 III.4.2 Động thái ẩm theo chu kỳ tưới 77 a) Tại khu vực KoTC 77 b) Tại khu vực trồng nho lấy tưới tiết kiệm nước: -78 c) Tại khu vực trồng nho lấy tưới phương pháp truyền thống -80 III.4.3 Động thái ẩm theo ngày 83 a) Tại khu vực không trồng (KoTC) 83 b) Tại khu vực trồng nho lấy tưới tiết kiệm nước (TKN) 83 c) Tại khu vực trồng tưới phương pháp truyền thống (CT) -84 d) So sánh mức giảm độ ẩm khu vực 84 III.5 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH COUP MODEL MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI ẨM TRONG HỆ THỐNG ĐẤT - CÂY TRỒNG - KHƠNG KHÍ 89 III.5.1 Tổng quan mơ hình Coup Model 89 a) Giới thiệu chung 89 b) Mục đích mơ hình -89 c) Các liệu đầu vào 89 d) Kết đầu 90 III.5.2 Ứng dụng mô hình Coup Model tính tốn tưới nước cho trồng 90 iii III.5.3 Ứng dụng mơ hình Coup Model mô động thái ẩm hệ thống đất - trồng - khơng khí 91 a) Thiết lập liệu đầu vào 91 b) Phân tích đánh giá kết mô -92 III.6 KIỂM ĐỊNH DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM, PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY -95 III.6.1 Kiểm định liệu thực nghiệm 95 III.6.2 Phân tích tương quan xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính thấm 96 III.6.3 Tương quan hồi quy tuyến tính đường đặc trưng ẩm lượng nước đất (TAWpF2 TRAWp) 98 a) Phân tích tương quan 98 b) Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính: -98 III.6.4 Tương quan hồi quy tuyến tính đường đặc trưng ẩm độ ẩm tầng đất 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 101 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP CHO CÂY NHO LẤY VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC - 104 IV.1 LƯỢNG NƯỚC TƯỚI CHO CÂY TRỒNG TRONG MÙA VỤ 104 IV.1.1 So sánh lượng nước lần tưới 104 a) Chu kỳ tưới ngày: 105 b) Chu kỳ tưới ngày: 105 c) Chu kỳ tưới ngày: 106 IV.1.2 So sánh tổng lượng nước toàn mùa vụ theo chu kỳ tưới 107 a) Chu kỳ tưới ngày: 107 b) Chu kỳ tưới ngày: 108 c) Chu kỳ tưới ngày: 108 IV.1.3 So sánh với mức nước tưới cao Lô Cct 108 a) Chu kỳ tưới ngày: 108 b) Chu kỳ tưới ngày: 108 c) Chu kỳ tưới ngày: 109 IV.2 HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG - 111 IV.2.1 Phân tích thống kê mơ tả phát triển nho 111 a) Chu kỳ tưới ngày: 111 b) Chu kỳ tưới ngày: 111 c) Chu kỳ tưới ngày: 111 iv IV.2.2 Sự phát triển thân rễ 113 a) Sự phát triển thân cây: 113 b) Sự phát triển rễ cây: - 114 IV.2.3 Sinh khối nho 114 IV.2.4 Diễn biến thu hoạch sản phẩm suất trồng 115 a) So sánh chu kỳ tưới: 115 b) So sánh mức nước tưới: - 117 IV.3 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC (WATER USE EFFICIENCY - WUE) 120 IV.4 KIỂM ĐỊNH DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM, PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ THIẾT LẬP HỒI QUY TUYẾN TÍNH - 123 IV.4.1 Kiểm định liệu thực nghiệm 123 IV.4.2 Phân tích tương quan hồi quy tuyến tính yếu tố khí tượng 123 a) Phân tích tương quan 123 b) Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính: f (ETo) = f (t, h, s, w, p) - 123 IV.4.3 Tương quan hồi quy yếu tố lượng nước tưới bốc thoát nước 124 a) Phân tích tương quan: - 124 b) Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính: f (Im) = f (ETo) - 124 IV.4.4 Tương quan hồi quy suất trồng lượng nước tưới 125 a) Phân tích tương quan: - 125 b) Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính: f (Ym) = f (Im) 125 IV.5 CHẾ ĐỘ TƯỚI CHO CÂY TRỒNG TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT 127 IV.5.1 Tổng kết kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch nho lấy 127 IV.5.2 Thiết lập chế độ tưới cho trồng 127 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV 129 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - 131 KẾT LUẬN - 131 KIẾN NGHỊ 136 CƠNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 137 I BÀI BÁO QUỐC TẾ - 137 II BÀI BÁO TRONG NƯỚC - 137 HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TRONG NỘI DUNG LUẬN ÁN 138 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 139 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 141 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hệ số đường hồi quy xác định độ ẩm đất tương ứng với cấp áp lực ẩm 50 loại đất Hoa Kỳ 18 Bảng 1.2: Hiệu tưới kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho trồng Ấn Độ 22 Bảng 1.3: Hiệu kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho nho Ninh Thuận 23 Bảng 1.4: Diện tích trồng nho số nước Thế giới năm 2012 28 Bảng 2.1: Mơ tả phẫu diện đất từ 0÷60cm 47 Bảng 2.2: Kết phân tích đặc tính tầng đất khu thí nghiệm (từ 0÷60cm) 48 Bảng 2.3: Kết phân tích hố tính đất khu thí nghiệm (từ 0÷60cm) 49 Bảng 2.4: Kết phân tích hố tính mẫu nước tưới khu thí nghiệm 49 Bảng 2.5: Thiết kế thực nghiệm chế độ tưới nhỏ giọt cho nho lấy 50 Bảng 2.6: Quá trình thực nghiệm chế độ tưới nhỏ giọt cho nho lấy 55 Bảng 3.1: Tóm tắt kết quan trắc thấm trường – khu KoTC 59 Bảng 3.2: Tóm tắt kết quan trắc thấm trường – khu vực tưới TKN 60 Bảng 3.3: Tóm tắt số kết quan trắc thực nghiệm thấm phòng 63 Bảng 3.4: Kết đo (trung bình mẫu đất) đường cong lực giữ nước đất (pF) 67 Bảng 3.5: Trữ lượng nước tích lũy, trữ lượng nước hữu ích đất lượng nước dễ hữu ích cho nho lấy 68 Bảng 3.6: Lựa chọn hệ số p loại trồng cạn 70 Bảng 3.7: Lượng nước dễ hữu ích cho số trồng cạn vùng khơ hạn 71 Bảng 3.8: Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới – khu vực KoTC 78 Bảng 3.9: Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới - Khu vực tưới tiết kiệm nước 79 Bảng 3.10: Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới - Khu vực tưới truyền thống 81 Bảng 3.11: Mức giảm độ ẩm ngày tầng đất - Khu vực không trồng cây, CK2 – Vụ V1 86 Bảng 3.12: Mức giảm độ ẩm ngày tầng đất - Khu vực tưới tiết kiệm nước, CK2 – Vụ V1 86 Bảng 3.13: Mức giảm độ ẩm ngày tầng đất - Khu vực tưới truyền thống, CK2 – Vụ V1 86 Bảng 3.14: Kết kiểm định liệu thực nghiệm pF, thấm động thái ẩm đất 95 Bảng 3.15: Hệ phương trình hồi quy tuyến tính thấm nước đất 97 Bảng 3.16: Kết kiểm định xây dựng hệ phương trình hồi quy tuyến tính đường đặc trưng ẩm (pF) lượng nước đất (TAWpF2 TRAWpF) 98 Bảng 3.17: Phương trình hồi quy tuyến tính độ ẩm đất (θzi) đường cong pF 100 Bảng 4.1: Tóm tắt kết phân tích thống kê lượng nước tưới cho trồng 104 Bảng 4.2: So sánh hiệu ứng dụng giải pháp tưới phun mưa nhỏ cải tạo khí hậu 107 Bảng 4.3: Tổng lượng nước tưới so sánh lơ thực nghiệm đối chứng tồn mùa vụ 110 Bảng 4.4: Năng suất trồng thu hoạch thời điểm lô thực nghiệm – mùa vụ V1 từ tháng 01 ÷ 4/2012 118 vi Bảng PL4.45: Tổng hợp kiểm định mơ hình hồi quy tuyến tính Năng suất trồng (Ym) lượng nước tưới (Im): f(Ym) = f(Im) TT Mùa vụ Chu kỳ Mức tưới Lô thực mi nghiệm 1,25 CK2 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 V1 CK3 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 CK4 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 CK2 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 V2 CK3 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 CK4 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 CK2 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 V3 CK3 1,00 0,75 Truyền thống 1,25 CK4 1,00 0,75 Truyền thống A1 A’1 A2 A’2 A3 A’3 Act B1 B’1 B2 B’2 B3 B’3 Bct C1 C’1 C2 C’2 C3 C’3 Cct A1 A’1 A2 A’2 A3 A’3 Act B1 B’1 B2 B’2 B3 B’3 Bct C1 C’1 C2 C’2 C3 C’3 Cct A1 A’1 A2 A’2 A3 A’3 Act B1 B’1 B2 B’2 B3 B’3 Bct C1 C’1 C2 C’2 C3 C’3 Cct R2 hiệu chỉnh 0,987 0,986 0,987 0,987 0,988 0,987 0,994 0,984 0,979 0,986 0,979 0,986 0,971 0,990 0,960 0,936 0,958 0,936 0,956 0,935 0,967 0,993 0,992 0,993 0,992 0,993 0,992 0,985 0,990 0,988 0,991 0,989 0,991 0,988 0,976 0,994 0,995 0,993 0,993 0,995 0,994 0,992 0,983 0,982 0,984 0,983 0,984 0,983 0,995 0,973 0,970 0,973 0,960 0,974 0,956 0,970 0,966 0,958 0,962 0,931 0,956 0,932 0,931 Kiểm Kiểm định F định t Sig Sig 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PL131 VIF 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Eigenvalue Hệ số chuẩn Beta Ptrình hồi quy tuyến tính 1,910 0,994 1,907 0,994 1,913 0,994 1,909 0,994 1,916 0,994 1,912 0,994 1,913 0,997 1,910 0,993 1,907 0,990 1,911 0,993 1,908 0,990 1,914 0,993 1,910 0,986 1,904 0,995 1,899 0,981 1,894 0,970 1,901 0,980 1,895 0,970 1,904 0,979 1,897 0,969 1,900 0,984 1,858 0,997 1,856 0,996 1,858 0,997 1,856 0,996 1,859 0,997 1,856 0,996 1,847 0,993 1,842 0,995 1,839 0,994 1,842 0,996 1,839 0,995 1,843 0,996 1,839 0,994 1,810 0,989 1,854 0,997 1,852 0,998 1,854 0,997 1,852 0,997 1,855 0,998 1,852 0,997 1,824 0,996 1,931 0,992 1,930 0,992 1,932 0,992 1,931 0,992 1,934 0,993 1,933 0,992 1,933 0,998 1,931 0,987 1,930 0,986 1,931 0,987 1,931 0,981 1,933 0,988 1,932 0,979 1,927 0,986 1,921 0,984 1,920 0,980 1,922 0,982 1,921 0,967 1,923 0,979 1,922 0,968 1,921 0,967 Hình PL4.14: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa hồi quy tuyến tính nhân tố - V2: Lượng nước tưới – bốc nước - yếu tố khí tượng, PL132 Hình PL4.15: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa hồi quy tuyến tính nhân tố - V1: Năng suất trồng – Lượng nước tưới PL133 Hình PL4.16: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa hồi quy tuyến tính nhân tố - V2: Năng suất trồng – Lượng nước tưới PL134 Hình PL4.17: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa hồi quy tuyến tính nhân tố - V3: Năng suất trồng – Lượng nước tưới PL135 PHỤ LỤC 5: TỔNG KẾT KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ THU HOẠCH CÂY NHO LẤY 1) Đặc điểm sinh nho lấy Cây nho lấy có thân dây mềm, leo giàn phát triển nhanh, trồng thu hoạch quanh năm Cây thích nghi với nhiều loại đất đất cát pha sét, thịt pha cát, đất sỏi đá, đất đồi dốc có khả nước tốt mùa mưa đủ nước tưới mùa khô để đảm bảo cho trồng sinh trưởng phát triển tốt 2) Chọn giống nho Ở Việt Nam, trồng giống Thompson Seedless IAC 572 để lấy Nhân giống nho lấy có cách: cắm cành, chiết ghép 3) Mật độ, khoảng cách mùa vụ trồng Hàng cách hàng từ 2,0 ÷ 2,5m; cách từ 0,4 ÷ 0,8m tùy vào độ màu mỡ đất Đất xấu trồng dày, đất tốt trồng thưa, mật độ thay đổi từ 2.700 ÷ 5.040 cây/ha Tốt trồng với mật độ 3.350 cây/ha dự phòng (20%): 670 cây/ha Để trồng phát triển tốt người dân nên áp dụng theo gợi ý: khu vực có tiết trời giá rét, sương muối (miền Bắc miền Trung) nên trồng vào mùa Xuân Hạ; Tại nơi có mùa mưa khô (miền Nam) nên trồng vào mùa mưa 4) Chuẩn bị đất trồng nho Tiến hành cày lần cày phá lâm cho đất cày chảo cho đất canh tác Nếu đất chua có độ pH < 5,5 nên bón 750 ÷ 1.500kg vơi/ha, rải mặt đất trước cày đất Thiết kế hàng trồng nho: Trên đất tương đối phẳng, thiết kế hàng theo hướng Đông - Tây Trên đất dốc thiết kế hàng theo đường đồng mức để lấy ánh nắng cho hai bên hàng Đào hàng nho (Tốt máy đào): Kích thước tối thiểu (rộng x sâu) 0,7 x 0,7m trộn phân bón lót với đất hàng nho Lượng phân bón lót Phân chuồng hoai (đã ủ) 10 kg + 50g NPK (20-20-15)/1 Cơng việc hồn tất trước trồng 20 ngày Đào hố trồng nho: Kích thước tối thiểu (dài x rộng x sâu) 0,4 x 0,4 x 0,6m Hố cách hố từ 0,8÷1,5m tùy vào đất tốt hay xấu Có thể dùng máy khoan lỗ với kích thước tối thiểu đường kính 0,3m, sâu 0,6m 5) Trồng nho Cách trồng nho: Đặt bầu nằm miệng hố dùng tay xé bầu gỡ bỏ bịch nylon cho không vỡ bầu đất (để hạn chế vỡ bầu đất trước đem trồng tưới đẫm nước tất bầu khu chứa giống) Dùng tay nâng bầu đặt vào hố lấp đất, nén chặt đất quanh gốc cây, lấp đất với mặt đất ban đầu, hố sâu dùng tay lấp đất xuống đáy hố cho phần gốc thân nho trồng cách mặt đất từ 5÷10 cm PL136 Cắm choái (cây chống) buộc dây giữ thân nho: Sau trồng xong, nho cắm choái cao 0,5m, sâu 0,3m, cách gốc nho 0,1m dùng dây chuối hay dây nylon buộc nho cố định vào choái, lên cao thực công việc thường xuyên đến đủ độ cao bám vào giàn để tránh cho nho bị gió đánh ngã, gãy đổ 6) Thiết lập giàn nho hệ thống tán nho Trồng trụ làm giàn nho: Mỗi đầu hàng nho trồng trụ (gỗ trụ bê tông) sâu 0,5m, phần lại mặt đất cao 1,7m Kích thước trụ: tròn (gỗ) đường kính từ 12÷15cm, vng (bê tơng) có chiều dài cạnh 12÷13cm, bên có 3÷4 sắt đường kính 6mm Kể từ đầu hàng vào, 6÷8m trồng trụ đỡ có kích thước kết cấu tương tự đầu hàng nho Neo trụ đầu hành nho cho vững Căng dây thép làm giàn nho: Cứ cách 35cm (theo chiều cao) căng đường dây thép Đường dây đỉnh trụ dùng dây thép có đường kính 4mm dây bên dùng thép 2,5÷3,0mm, cột cố định vào trụ chống hàng Tạo tán nho: Sau trồng nho 15÷20 ngày, nho bắt đầu phát triển chồi nách bắt đầu xuất Chọn 4÷6 chồi nách khỏe mạnh cột cành vào dây thép theo hình rẻ quạt để tạo hệ thống tán Trong trường hợp chồi nách mọc yếu chăm sóc hay nho bị già sau trồng tháng ta cắt nho chừa lại 2÷3 mắt thân nho nẩy mầm có từ 4÷8 cành, chọn lại 4÷6 cành khỏe để tạo hệ thống tán hình rẻ quạt nêu Cột cành, tỉa chồi phụ: Sau chừa 4÷8 cành khỏe để tạo tán rẻ quạt, cột cành vào dây thép chạy ngang theo hàng nho nho hướng lên theo hình rẻ quạt giữ cành với có, lẫy bỏ hết chồi phụ cành rẻ quạt để tập trung dinh dưỡng ni đạt kích thước quy định Bấm đỉnh: Các cành rẻ quạt leo lên đến đỉnh rủ ngược xuống đất; chấm đất thu hoạch cuối đỉnh tiến hành bấm cành rẻ quạt đỉnh dây thép cùng; cành nẩy cho nhiều chồi mới, chọn lại 2÷3 cành khỏe cành rũ xuống cho thu hoạch Sau cành chấm đất thu cành xong tiến hành bấm lại cành rẻ quạt đỉnh dây thép cao nhất, lúc cành nẩy mầm lần giữ lại 1÷2 cành khỏe cành cũ rũ xuống thu Khi cành chấm đất thu xong ta tiến hành cắt sát gốc nho chừa lại 1÷2 mắt cành rẻ quạt Cách cắt tạm gọi cắt tạo tán cho lần thu họach Cắt tạo tán nho: Sau vụ thu tháng tiến hành cắt tạo tán nho sau: cắt gốc cành rẻ quạt chừa lại 1÷2 mắt/1 cành rẻ quạt Sau cắt cành 10÷15 ngày mắt nẩy mầm, chọn lại 6÷8 cành khỏe để tạo thân rẻ quạt để lấy Cách chăm sóc, quản tán nho thực lại lần trước 7) Chăm sóc trồng Thực tốt khâu định đến suất, chất lượng nho thu hoạch PL137  Bón phân: + Bón phân thời kỳ kiến thiết (từ trồng đến thu xong 1vụ từ 4÷5 tháng gọi thời kỳ kiến thiết bản): bón phân lần/mùa vụ, lần cách 15 ngày Lượng phân cho lần bón sau: 50g NPK (20-20-15)/gốc tương đương 160kg/ha/1 lần Rạch hàng sâu 5÷10cm, cách gốc 10÷15cm, rải phân rãnh lấp đất lại Sau lần bón phân cần tưới đủ nước (đất bão hòa nước) để phân hòa tan giúp rễ hút phân nuôi phát triển, tránh tượng phân khơng tan gây lãng phí + Bón phân từ mùa vụ thứ trở (từ cắt gốc chừa lại 2÷3 mắt thu hoạch xong sản phẩm tháng): bón phân lần/mùa vụ, lần cách 15 ngày Lượng phân cho lần bón sau: 15g NPK (20-20-15)/gốc tương đương 50kg/ha/1 lần, sau lần bón phân cần tưới đủ nước để phân hòa tan  Tưới nước: + Sau trồng xong nho cần tưới nước quanh gốc để đảm bảo độ ẩm cho lèn chặt đất quanh gốc Sau đó, tùy vào độ ẩm đất để xác định cần thiết phải tưới cho nho Đối với loại đất có đặc điểm giới nặng (sét hay thịt pha cát) thơng thường 3÷4 ngày/1 lần, đất cát pha hay cát mịn có độ rỗng lớn thấm nước chu kỳ tưới ngắn để đảm bảo trồng không bị thiếu nước giúp sinh trưởng phát triển tốt + Tùy vào mùa vụ, đặc điểm thổ nhưỡng khu vực canh tác giai đoạn sinh trưởng - phát triển trồng, để thiết lập chế độ tưới phù hợp Cần ý tới độ thoát nước đất hay nói cách khác tùy vào độ ẩm đất để tưới cho giúp hút đủ nước không héo vào lúc trời nắng, không bị ngập úng trời mưa Đặt biệt sau bón phân cần tưới đủ nước để giúp phân tan vào đất trước thu hoạch đêm nên tưới đủ nước để giúp tươi mướt + Hệ thống tưới thiết lập cách làm rãnh dọc theo hàng nho kéo dây dẫn đến tưới gốc nho, hay dùng hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa tùy vào khả đầu tư nguồn nước tưới  Phòng trừ sâu bệnh bổ sung phân bón qua lá: Phải đảm bảo sản phẩm nho an toàn nên cần lưu ý sử dụng loại chất hóa học khâu phòng trừ sâu bệnh, tốt nên dùng loại thuốc sinh học Khi sử dụng cần tham vấn cán kỹ thuật hướng dẫn cụ thể, không tùy tiện sử dụng thuốc hóa học sản phẩm sau thu hoạch để lại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không thu mua 8) Thu hoạch Độ tuổi, kích thước độ nguyên vẹn đạt yêu cầu để thu hoạch: Thường sau mọc 15÷25 ngày đạt kích thước nêu lúc non, mềm, dai, mượt, xanh đọt chuối thời điểm thu hoạch tốt Chiều ngang chỗ rộng phải đạt tối thiểu 13cm nho đủ tiêu chuẩn thu hoạch khơng có vết thủng PL138 An tồn thực phẩm: nho khơng có dư lượng loại thuốc bảo vệ thực vật khơng có dư lượng nitrat Vật dụng để thu lá: Dùng móng tay giả gắn vào ngón có độ sắc cao hay gắn mảnh dao vào ngón trỏ có quấn băng keo để giữ chặt mảnh dao lam để ngắt cuống nho Thùng carton để chứa sau hái loại thùng chắn (có thể tận dụng loại thùng mà trước chứa loại thực phẩm) có làm dây đeo để đeo vào cổ người hái thùng chứa nhẹ xách, bê chứa nặng, thùng không rách Cách hái lá: Chọn quy định thu Ngắt cuống chừa lại đoạn cuống 1cm gắn liền với Đặt nằm úp lên nhau, cuống sát vào đặt mặt quay lên trời theo hàng dài cánh tay, dùng ngón tay lại giữ lấy xấp lá, xấp đầy bỏ vào thùng carton theo hàng ngang thùng quay mặt xấp lên Xếp hàng liền chồng lên đầy thùng mang điểm tập trung đổ úp ngược thùng chứa vào khay chứa lớn Thời gian từ thu đến điểm thu mua: không sau hái Do vậy, hái cần tập trung nhiều người có đủ phương tiện vận chuyển để chuyển đến điểm thu mua gần khoảng thời gian quy định Trong trường hợp lượng thu hoạch chưa đủ nhiều để chuyển tới nhà máy, dùng thùng lớn để bảo quản sau: xếp theo lớp vào thùng, đổ nước muối nhẹ nhàng vào thùng với lượng nước nhiều dùng phên nhựa đè lên để đảm bảo tất ngâm nước muối (tương tự cách muối rau dưa) Khi vận chuyển sản phẩm chuyển thùng tới nhà máy để giao hàng Khoảng cách lần thu lá: Có thể ngày thu lần hay ngày thu lần tùy theo số lượng cần thu, tuổi lá, cơng lao động thu hoạch có hay lịch thu mua điểm thu mua mà bố trí cho phù hợp Yêu cầu nhân cơng chăm sóc thu hoạch lá: Người dân chăm sóc thu hoạch khơng cần phải có trình độ học vấn cao Khi th mướn nhân cơng cán kỹ thuật khuyến nông cần hướng dẫn cụ thể cho người dân cách trồng, bón phân theo đợt, tưới nước, ngắt già cành nhánh chồi phụ xuất hiện, cách thu hoạch bảo quản Đặc biệt người nông dân cần hướng dẫn khuyến cáo cẩn thận việc không sử dụng loại hóa chất phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ trồng mà cần dùng loại chế phẩm sinh học an toàn PL139 PHỤ LỤC 6: HÌNH ẢNH MINH HỌA THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VÀ TRONG PHỊNG Hình PL6.1: Thí nghiệm kiểm tra tiêu hóa học nước sinh viên Thụy Điển Hình PL6.2: Cùng chuyên gia Hà Lan khảo sát thực địa lấy mẫu đất vườn trồng nho, thôn Cà Đú, Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận PL140 Hình PL6.3: Khảo sát trường lấy mẫu đất mơ hình thực nghiệm, T Bình Thuận Hình PL6.4: Kiểm tra tiêu mẫu đất sinh viên Thụy Điển Hình PL6.5: Thí nghiệm thấm ổn định trường phòng sinh viên Thụy Điển PL141 Hình PL6.6: Đo đạc yếu tố khí tượng phục vụ nghiên cứu xác định chế độ tưới Hình PL6.7: Thiết lập mơ hình thực nghiệm nghiên cứu chế độ tưới PL142 Hình PL6.8: Lấy mẫu kiểm tra độ ẩm đất trường phòng thí nghiệm Hình PL6.9: Chọn mẫu quan trắc trồng PL143 Hình PL6.10: Đo đạc tiêu trồng Hình PL6.11: Thu hoạch bảo quản sản phẩm nho PL144 Hình PL6.12: Kiểm tra sinh khối thân nho PL145 ... học chế độ tưới cho nho lấy cần nghiên cứu xác định cụ thể, đặc biệt kỹ thuật tưới nhỏ giọt vùng khan nước Đề tài Luận án: Nghiên cứu động thái ẩm đất kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới. .. TRẦN THÁI HÙNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI ẨM CỦA ĐẤT TRONG KỸ THUẬT TƯỚI NHỎ GIỌT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CÂY NHO LẤY LÁ TRÊN VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ... NGHIÊN CỨU a) Mục tiêu nghiên cứu Xác định diễn biến lan truyền nước động thái ẩm đất kỹ thuật tưới nhỏ giọt; Xác định chế độ tưới tiết kiệm nước hợp lý cho nho lấy canh tác vùng khan nước (vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay