Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) BƠNG HOA NIỀM VUI PHÂN BIỆT: IÊ/YÊ; R/GI HOẶC THANH NGÃ/ THANH HỎI I.Mục đích yêu cầu: - Chép lại xác, trình bày đoạn tả: Bông hoa niềm vui Làm tập phân biệt iê/yê; r/d ( hỏi, ngã) - Trình bày viết đẹp, viết tốc độ - Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ II.Đồ dùng dạy – học: G: Bảng phụ viết qui tắc tả Phiếu viết nội dung BT H: Bảng con.Vở ô li, III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: Cách thức tiến hành 3P - Viết: lặng yên, tiếng nói, đêm khuya, gió, lời ru H: Viết bảng H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 1P G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn tập chép: 23P a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị - Đọc + Tìm hiểu nội dung G: Đọc (1 lần) H: Đọc + TLCH tìm hiểu ND đoạn viết - Nhận xét tượng tả G: HD học sinh nhận xét tượng tả cần lưu ý H: Phát biểu, cách trình bày, tiếng cần viết hoa, từ khó, ) - Luyện viết tiếng khó: hái, nữa, dạy dỗ, hiếu thảo, H: Viết bảng (cả lớp) G: Quan sát nhận xét uốn nắn H: Nêu cách trình bày (1H) G: Nhắc lại cách viết G: Đọc tồn viết cho HS nghe b-Viết tả: H: Chép vào (cả lớp) G: Đi bàn quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm G: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm điểm nhận xét số (7 bài) 3,Hướng dẫn làm tập 10P Bài 1: H: Nêu yêu cầu tập (1H) a) khoẻ > < yếu G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập b) H: Nêu miệng kết kiến H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá Bài tập 2: Điền vào chỗ trống H: Nêu yêu cầu tập (1H) rối – dối – rạ - G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập H: Làm vào VBT - Đọc kết trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 4,Củng cố – dặn dò: 3P G: Lơgíc kiến thức học, - Nhận xét học, H: Về viết lại nhà hoàn chỉnh tập ... H: Nêu yêu cầu tập (1H) a) khoẻ > < yếu G: Giúp học sinh nắm yêu cầu tập b) H: Nêu miệng kết kiến H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá Bài tập 2: Điền vào chỗ trống H: Nêu yêu cầu tập (1H) rối –...- Nhận xét tượng tả G: HD học sinh nhận xét tượng tả cần lưu ý H: Phát biểu, cách trình bày, tiếng cần viết hoa, từ khó, ) - Luyện viết tiếng khó: hái, nữa, dạy dỗ, hiếu thảo,... b-Viết tả: H: Chép vào (cả lớp) G: Đi bàn quan sát uốn nắn c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm G: Đọc cho học sinh soát lỗi (2 lần) H: Tự soát lỗi G: Chấm điểm nhận xét số (7 bài) 3,Hướng dẫn làm tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay