Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (TC) BƠNG HOA NIỀM VUI I.Mục tiêu: -Chép xác, trình bày đoạn lời nói nhân vật “Bơng hoa niềm vui” -Làm tập phân biệt iê/ye, dấu hỏi/ dấu ngã -H(TB-Y): …luyện viết quy trình chữ lỗi tả hỏi/ ngã -H có ý thức viết đúng, viết đẹp II.Đồ dùng dạy - học Chép sẵn chép,vở tập chép, BTTV, bảng con, bảng phụ… III.Các hoạt động dạy - học NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1.Bàicũ -T đọc: gió,giấc,suốt đời -H viết bảng (5phút) -Nhận xét - đánh giá -H nhận xét 2.Bài -Dẫn dắt ghi tên học -Nhắc lại tên học *HĐ 1: HD tập chép(7phút) -Treo viết -2 - HS đọc viết -Cô giáo cho phép cho Chi hái thêm hoa cho ai? -Cho Chi cho mẹ Vì sao? -Nêu -Trong chữ viết hoa? -Chữ đầu câu tên riêng viết hoa -yêu cầu H tìm từ khó -Tìm đọc phân tích từ khó -Viết bảng *HĐ 2: H -Nhắc HS tư ngồi viết chép vào (1720phút) HĐ3: HD làm tập -Đọc lại -Viết vào -Chấm - 12 -Đổi soát lỗi -Nhận xét Bài 2: Nêu yêu cầu -2HS đọc yêu cầu đề -Trái nghĩa với khoẻ? -HS làm bảng -Chỉ vật nhỏ sống thành đàn chăm chỉ? -Yếu -Kiến -Cùng nghĩa với bảo ban? Bài3(b): -Khuyên -Bài tập yêu cầu gì? -2HS đọc yêu cầu đề -HD làm miệng -Đặt câu để phân biệt cặp từ sau: Mỡ - mở; – nửa 3.Củng cố dặn dò (1phút) -Nhận xét tiết học -Nối tiếp đặt câu -Dặn H nhà luyện viết -H nhận xét, bổ sung ...chép vào (1 720 phút) HĐ3: HD làm tập -Đọc lại -Viết vào -Chấm - 12 -Đổi soát lỗi -Nhận xét Bài 2: Nêu yêu cầu -2HS đọc yêu cầu đề -Trái nghĩa với khoẻ? -HS làm... chỉ? -Yếu -Kiến -Cùng nghĩa với bảo ban? Bài3(b): -Khuyên -Bài tập yêu cầu gì? -2HS đọc yêu cầu đề -HD làm miệng -Đặt câu để phân biệt cặp từ sau: Mỡ - mở; – nửa 3.Củng cố dặn dò (1phút) -Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay