Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ (TC) BƠNG HOA NIỀM VUI A-Mục đích yêu cầu: -Chép lại xác, trình bày đoạn “Bơng hoa Niềm Vui” -Làm BT: iê/yê, r/d -HS yếu: Chép lại xác, trình bày đoạn “Bông hoa Niềm Vui” B-Đồ dùng dạy học: Viết sẵn đoạn chép, BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: kiểm tra cũ: Cho HS viết: lặng yên, đêm khuya, gió, lời ru,… Bảng -Nhận xét – Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Tiết tả hơm em chép lại xác đoạn “Bơng hoa Niềm Vui”  Ghi 2-Hướng dẫn tập chép: -GV đọc đoạn chép bảng HS đọc lại +Những chữ viết hoa? Chữ đầu câu, tên riêng nhân +Cô giáo cho phép Chi hái thêm hoa cho ai? Cho mẹ cho Chi bố mẹ Vì sao? dạy dỗ Chi hiếu thảo Vì trái tim nhân hậu Chi vật -Hướng dẫn viết từ khó: hái, nữa, trái tim, nhân hậu, Bảng Nhận hiếu thảo,… xét -Hướng dẫn HS chép vào Viết vào *Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài: Cá nhân Hướng dẫn HS viết: yếu, kiến, khuyên Bảng Nhận xét -BT 2a: Hướng dẫn HS làm nhóm Đại diện nhóm làm Cuộn bị rối/Em khơng thích nói dối Mẹ lấy rạ đun bếp/Bé Lan tiếng rõ to Nhận xét, sửa vào III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò Bảng -Cho HS viết lại: nhân hậu, khuyên bảo -Về nhà luyện viết thêm – Nhận xét ... -Hướng dẫn HS chép vào Viết vào *Chấm bài: 5-7 3-Hướng dẫn làm tập: -BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài: Cá nhân Hướng dẫn HS viết: yếu, kiến, khuyên Bảng Nhận xét -BT 2a: Hướng dẫn HS làm nhóm Đại diện... Hướng dẫn HS làm nhóm Đại diện nhóm làm Cuộn bị rối/Em khơng thích nói dối Mẹ lấy rạ đun bếp/Bé Lan tiếng rõ to Nhận xét, sửa vào III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò Bảng -Cho HS viết lại: nhân hậu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay