Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

Tuần: 13 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP BÔNG HOA NIỀM VUI I – MỤC TIÊU 1) Chép lại xác, trình bày đoạn “Bông hoa niềm vui” 2) Làm tập phân biệt: iê/yê ; r/d ; ?/ ngã II - ĐỒ DÙNG Bảng lớp viết đoạn chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Giáo viên đọc- Cả lớp viết vào nháp; Hs lên bảng viết: lặng yên, tiếng nói, đêm khuya,ngọn gió, lời ru B, Bài mới: 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn tập chép a)Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Giáo viên đọc đoạn chép lên bảng, hai học sinh đọc lại - Hỏi nội dung: Cô giáo cho phép Chi hái thêm hai hoa cho ai? Vì sao? - Hướng dẫn học sinh nhận xét: Những chữ bảng viết hoa - Hướng dẫn học sinh luyện viết số từ ngữ: hái, trái tim, nhân hậu, dạy dỗ, hiếu thảo b) Giáo viên cho học sinh viết vào c)Chấm, chữa Giáo viên chấm 5,7 nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: Hs đọc yêu cầu Cả lớp đọc thầm- tìm từ chứa tiếng có iê/yê- viết vào nháp Giáo viên sửa sai chép lại lời giải - Bài 3a: Giáo viên nêu yêu cầu: Gọi 1,2 học sinh đặt câu phân biệt cặp từ làm mẫu Cả lớp làm vào nháp Gọi đọc kết Cả lớp giáo viên nhận xét sửa sai 4, Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn nhà xem lại ... thảo b) Giáo viên cho học sinh viết vào c)Chấm, chữa Giáo viên chấm 5,7 nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả: - Bài 2: Hs đọc yêu cầu Cả lớp đọc thầm- tìm từ chứa tiếng có iê/- viết vào nháp Giáo viên... viên sửa sai chép lại lời giải - Bài 3a: Giáo viên nêu yêu cầu: Gọi 1 ,2 học sinh đặt câu phân biệt cặp từ làm mẫu Cả lớp làm vào nháp Gọi đọc kết Cả lớp giáo viên nhận xét sửa sai 4, Củng cố dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay