Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

Giáo án Tiếng việt Mơn: Chính tả Bài: BƠNG HOA NIỀM VUI PHÂN BIỆT IÊ/ YÊ, R/ D/ GI, DẤU HỎI/ DẤU NGÃ I YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Chép xác CT, trình bày đoạn lời nói nhân vật -Làm BT2; BT3 a/b II CHUẨN BỊ - Viết sẵn đoạn tập chép Bông hoa Niềm Vui Viết sẵn BT3 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1) Giới thiệu ghi đề 2) Phát triển * Hoạt động 1: *Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép -Chính tả (tập chép) : Bơng hoa Niềm Vui *Mục tiêu: Chép lại xác trình bày đoạn : Bông hoa Niềm Vui -1-2 em nhìn bảng đọc lại *Cách tiến hành: -Cho em, cho mẹ Chi bé hiếu thảo, nhân hậu a/ Nội dung đoạn chép -Theo dõi -Trực quan : Bảng phụ -Viết hoa chữ đầu câu tên riêng nhân vật, tên riêng hoa -Giáo viên đọc mẫu tập chép -Cô giáo cho phép Chi hái thêm hai bơng hoa cho ?Vì sao? b/ Hướng dẫn trình bày -Dấu gạch gang, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu chấm -Những chữ tả viết hoa ? -HS nêu từ khó : hái, nữa, trái tim, nhân hậu, dạy dỗ,…… -Đoạn văn có dấu ? -Viết bảng -Truyền đạt : Trước lời giáo phải có dấu gạch ngang Chữ đầu câu tên riêng phải viết hoa Cuối câu phải có dấu chấm c/ Hướng dẫn viết từ khó Gợi ý cho HS nêu từ khó -Ghi bảng Hướng dẫn phân tích từ khó d/ Chép -Theo dõi, nhắc nhở cách viết trình bày -Soát lỗi Chấm vở, nhận xét *Hoạt động 2: Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê, r/ d, hỏi/ ngã *Cách tiến hành: Bài 2: Yêu cầu ? -Nhận xét chốt lại lời giải Bài 3: Yêu cầu ? -Hướng dẫn sửa -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 241) Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tập chép làm tập -Dặn dò – Sửa lỗi.-Về nhà xem lài -HS Trả lời -Làm bài, chữa -HS trả lời -Làm bài, chữa ... phân tích từ khó d/ Chép -Theo dõi, nhắc nhở cách viết trình bày -Sốt lỗi Chấm vở, nhận xét *Hoạt động 2: Bài tập *Mục tiêu: Luyện tập phân biệt iê/ yê, r/ d, hỏi/ ngã *Cách tiến hành: Bài 2: ... Bài 3: Yêu cầu ? -Hướng dẫn sửa -Nhận xét, chốt lời giải (SGV/ tr 24 1) Kết luận: -Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tập chép làm tập -Dặn dò – Sửa lỗi.-Về nhà xem lài -HS Trả lời -Làm bài, chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay