Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:51

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I Mục tiêu 1Kiến thức: Chép lại xác đoạn từ Em hái … bé hiếu thảo tập đọc Bông hoa Niềm Vui 2Kỹ năng: Tìm từ có tiếng chứa iê/yê - Nói câu phân biệt hỏi/ngã; phụ âm r/d 3Thái độ: Trình bày đẹp, II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần chép tập 2, - HS: SGK, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Mẹ - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng tìm tiếng bắt đầu d, r, gi - Nhận xét HS lớp - Nhận xét, cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh tập đọc hỏi: - Cô giáo bạn Chi nói với chuyện bơng hoa - Bức tranh vẽ cảnh gì? - Giờ tả hơm nay, em chép câu nói giáo làm tập tả phân biệt hỏi/ngã; r/d, iê/yê Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp  ĐDDH: Bảng phụ, từ - HS đọc a / Ghi nhớ nội dung - Treo bảng phụ yêu cầu HS đọc - Lời cô giáo Chi đoạn cần chép - Em hái thêm … hiếu - Đoạn văn lời ai? thảo - Cơ giáo nói với Chi? b/ Hướng dẫn cách trình bày - câu - Đoạn văn có câu? - Em, Chi, Một - Những chữ viết - Chi tên riêng hoa? - dấu gạch ngang, dấu chấm - Tại sau dấu phẩy chữ Chi lại viết cảm, dấu phẩy, dấu chấm hoa? - Đoạn văn có dấu gì? - Kết luận: Trước lời giáo phải có dấu gạch ngang Chữ đầu câu tên riêng phải viết hoa Cuối câu phải - Đọc từ: hái, nữa, trái tim, nhân hậu, dạy dỗ, hiếu có dấu chấm thảo c/ Hướng dẫn viết từ khó - HS lên bảng, HS lớp - Yêu cầu HS đọc từ khó, dễ lẫn viết bảng - Yêu cầu HS viết từ khó - Chỉnh, sửa lỗi cho HS d/ Chép - Chép - Yêu cầu HS tự nhìn bảng chép vào e/ Sốt lỗi g/ Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi  ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - Đọc thành tiếng - HS chia làm nhóm, tìm từ viết vào giấy - Gọi HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành nhóm, bên đặt - Miếng thịt mở câu theo yêu cầu Gọi HS đặt câu - Tơi cho bé nửa bánh nói tiếp - Cậu bé hay nói dối - HS lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt - Gọi HS lên bảng, phát giấy bút - Lời giải: yếu, kiến, khuyên - Nhận xét HS làm bảng Tuyên - Đọc to yêu cầu SGK dương nhóm làm nhanh VD lời giải: - Chữa - Mẹ cho em xem múa rối Bài 3: nước - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi bảo - Rạ để đun bếp - Em mở cửa sổ - Cậu ăn - Nhận xét, sửa chữa cho HS Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết đẹp, - Dặn HS nhà làm tập 2, tập - Chuẩn bị: ... viết - Chi tên riêng hoa? - dấu gạch ngang, dấu chấm - Tại sau dấu phẩy chữ Chi lại viết cảm, dấu phẩy, dấu chấm hoa? - Đoạn văn có dấu gì? - Kết luận: Trước lời giáo phải có dấu gạch ngang Chữ...bài tập tả phân biệt hỏi /ngã; r/d, iê/yê Phát triển hoạt động (27 ’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp  ĐDDH:... bảng chép vào e/ Sốt lỗi g/ Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả  Phương pháp: Thực hành, trò chơi  ĐDDH: Bảng phụ, bút Bài 2: - Đọc thành tiếng - HS chia làm nhóm, tìm từ viết vào giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 13 bài: Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui. Phân biệt iêyê, rdgi, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay