Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

101 1 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:42

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN MƠI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN THỊ THÚY TÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠCQUẢNĐẤT ĐAI NộiNăm 2019 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI NGUYỄN THỊ THÚY TÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠCQUẢNĐẤT ĐAI Chuyên ngành : QuảnĐất đai Mã số : 8850103 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ KHUY NộiNăm 2019 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Nguyễn Thị Khuy Cán chấm phản biện 1: TS Nguyễn Đình Bồng Cán chấm phản biện 2: TS Vũ Sỹ Kiên Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NỘI Ngày 19 tháng 01 năm 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực khơng trùng lặp với cơng trình khoa học công bố Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Tình iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quảnđất đai – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Thị Khuy, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn, anh chị UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Tài ngun Mơi trường - Văn phòng Đăng ký đất đai Nội chi nhánh Nam Từ Liêm, Phòng Thống kê quận Nam Từ Liêm cán địa phường địa bàn quận Nam Từ Liêm tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, liệu thực luận văn Cuối xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Thúy Tình iv THƠNG TIN LUẬN VĂN Họ tên học viên:Nguyễn Thị Thúy Tình 2.Lớp: CH3A.QĐ Khóa học: Cao học Tên đề tài luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, nhân địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Khuy Thông tin luận văn: Quận Nam Từ Liêm thành lập từ ngày 01/4/2014 sở toàn diện tích dân số xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; phần lớn diện tích dân số xã Xuân Phương phần diện tích thị trấn Cầu Diễn Quận có quy mơ diện tích đất 3.219,27 với dân số 236.700 người Theo quy hoạch chung Thủ đô Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, quận Nam Từ Liêm thị lõi, trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại Thủ đô Nội Nam Từ Liêm quận có nhiều cơng trình kiến trúc đại quan trọng thủ đô Nội Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Bảo tàng Nội, Đại lộ Thăng Long, Trung tâm đào tạo thể dục, thể thao, vận động viên Cấp cao Nội, Chính yếu tố thuận lợi thúc đẩy quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh, mạnh bền vững kinh tế - xã hội, quận đầu việc thực CNH HĐH thành phố.Trong năm qua,công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn vào nề nếp, ngày chặt chẽ hơn, quỹ đất giao cho tổ chức, hộ gia đình, nhân sử dụng ổn định, hợp lý, hiệu Giai đoạn từ năm 2015 - 6/2018 việc thực chuyển QSDĐ địa bàn quận Nam Từ Liêm diễn thường xuyên liên tục tổng số hồ sơ giao dịch 21.488 trường hợp có 6.240 trường hợp giao dịch chuyển nhượng QSDĐ; v 988 trường hợp giao dịch thừa kế QSDĐ; 4.388 trường hợp giao dịch tặng cho QSDĐ; 9.872 trường hợp giao dịch chấp QSDĐ Số lượng giao dịch chuyển QSDĐ có xu hướng tăng lên, nhiên tồn số giao dịch chuyển quyền chưa thực đăng ký với quan Nhà nước Để nâng cao hiệu thực QSDĐ địa bàn quận Nam Từ Liêm cần thực hiẹn đồng giải pháp bao gồm: Tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai liên quan đến công tác chuyển QSDĐ tới người dân; Tổ chức quản lý hoạt động thực QSDĐ; giải pháp sách giải pháp thủ tục hành vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt BHYT Bảo hiểm y tế BTNMT Bộ tài ngun Mơi trường CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa QSDĐ Quyền sử dụng đất QSD Quyền sử dụng GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất UBND Ủy ban nhân dân TMDV Thương mại dịch vụ CN-TTCN Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp NN Nông nghiệp NĐ-CP Nghị định-Chính phủ vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii THÔNG TIN LUẬN VĂN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH ẢNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận quyền sử dụng đất .4 1.1.1 Quyền sở hữu 1.1.2 Quyền sở hữu đất đai 1.1.3 Quyền sử dụng đất đai 1.1.4 Thị trường đất đai 10 1.2 Cơ sở phápquyền sử đất 12 1.2.1 Các văn pháp lý liên quan đến việc thực quyền người sử dụng đất .12 1.2.2 Một số quy định liên quan đến việc thực quyền người sử dụng đất 15 1.3 Quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số nước giới 18 1.3.1.Thụy Điển 18 1.3.2 Mỹ 20 1.3.3 Malaixia 20 1.3.4.Trung Quốc 21 1.3.5 Ôxtrâylia 22 vii 1.3.6 Bài học kinh nghiệm rút Việt Nam từ việc thực quyền sử dụng đất số nước 23 1.4 Cơ sở thực tiễn thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 25 1.4.1 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất Việt Nam 25 1.4.2 Kết thực quyền người sử dụng đất Việt Nam .29 1.4.3 Thực trạng thực quyền sử dụng đất thành phố Nội 34 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng nghiên cứu .35 Đối tượng nghiên cứu đề tài việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, nhân địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội 35 2.2 Phạm vi nghiên cứu 35 2.3 Nội dung nghiên cứu 35 2.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Nam Từ Liêm 35 2.3.2 Tình hình quảnsử dụng đất đai quận Nam Từ Liêm .35 2.3.3 Kết thực quyền người sử dụng đất địa bàn quận Nam Từ Liêm 35 3.4 Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất quận Nam Từ Liêm 36 2.3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thực QSDĐ địa bàn quận Nam Từ Liêm .36 2.4 Phương pháp nghiên cứu 36 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 36 2.4.2 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu 37 2.4.3 Phương pháp phân tích, so sánh .37 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Nam Từ Liêm 38 3.1.1.Điều kiện tự nhiên quận Nam Từ Liêm 38 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Nam Từ Liêm 40 74 Qua bảng 3.10, ta thấy ý kiến người dân giá đất khoản phí mức cao Tuy thủ tục hành thực quyền người sử dụng đất văn pháp luật ngày cải cách đơn giản hóa, chế cửa, cửa liên thông áp dụng quận Nam Từ Liêm, đội ngũ cán chun mơn nhiệt tình giúp đỡ chủ sử dụng đất thực việc kê khai, hoàn thiện hồđể thực quyền người sử dụng đất Nhưng số chủ sử dụng đất chưa nằm bắt sách pháp luật số cán tiếp nhận hồcửa gây khó khăn, phiền cho chủ sử dụng đất thực quyền Cụ thể sau: 3.4.2.1 Về giá chuyển nhượng QSDĐ thị trường Trong 150 hộ điều tra địa bàn phường quận Nam Từ Liêm, có ý kiến cho giá chuyển nhượng QSDĐ thị trường cao chiếm 5,33 %; có 54 ý kiến cho giá chuyển nhượng QSDĐ thị trường cao chiếm 36,0%, hộ chủ yếu cán quan nhà nước kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, họ mức giá vượt khả nộp tiền vào ngân sách nhà nước Có 84 ý kiến cho giá chuyển nhượng QSDĐ thị trường trung bình chiếm 56% lại 04 ý kiến cho giá chuyển nhượng QSDĐ thị trường thấp chiếm 2,67 % tổng số ý kiến hỏi 100 80 60 40 20 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp 54 5,33 36 84 56 2,67 Hình 3.1 Biểu đồ ý kiến đánh giá giá đất (giá quyền sử dụng đất thị trƣờng) 3.4.2.2 Về thủ tục thực QSDĐ Quận Nam Từ Liêm nhiều địa phương khác nước 75 cải cách để thực thủ tục hành liên quan quan đến đất đai đơn giản nhất, nhanh đảm bảo quản lý chặt chẽ, đảm bảo theo quy định pháp luật Trong 150 hộ điều tra, có 09 ý kiến cho việc thực thủ tục thực QSDĐ đơn giản chiếm 6,0 %; có 83 ý kiến cho biết việc thực thủ tục thực QSDĐ đơn giản chiếm 55,33 %; có 52 ý kiến cho biết việc thực thủ tục thực QSDĐ bình thường chiếm 34,67 %; lại 06 ý kiến cho biết việc thực thủ tục thực QSDĐ cho phức tạp chiếm 4,0 % tổng số ý kiến hỏi 100 80 60 40 20 Rất đơn giản Đơn giản Bình thường Phức tạp Rất phức tạp Số trường hợp 83 52 Tỷ lệ (%) 55,33 34,67 Hình 3.2 Biểu đồ ý kiến đánh giá thủ tục thực quyền sử dụng đất 3.4.2.3 Về thời gian để hoàn thành thủ tục thực QSDĐ Trong 150 hộ điều tra, có 14 ý kiến cho thời gian để hoàn thành thủ tục thực QSDĐ nhanh chiếm 9,33 %; có 67 ý kiến cho thời gian để hoàn thành thủ tục thực QSDĐ nhanh chiếm 44,67%; có 61 ý kiến cho thời gian để hoàn thành thủ tục thực QSDĐ bình thường chiếm 40,67 %; có 08 ý kiến cho thời gian để hoàn thành thủ tục thực QSDĐ chậm chiếm 5,33 %; 76 80 60 40 20 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất nhanh Nhanh Bình thường Chậm Rất chậm 11 52 77 7,33 34,67 51,33 0,67 Hình 3.3 Biểu đồ ý kiến đánh giá thời gian để hoàn thành thủ tục 3.4.2.4 Về văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ Trong 150 hộ điều tra, có 16 ý kiến đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ dễ hiểu chiếm 10,67 %; có 77 ý kiến đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ dễ hiểu chiếm 51,33 %; có 51 ý kiến đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ bình thường hiểu chiếm 34,00 %; lại 06 ý kiến đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ khó hiểu chiếm 4,00 % tổng số ý kiến hỏi 80 60 40 20 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất dễ hiểu Dễ hiểu Bình thường Khó hiểu Rất k hiểu 16 77 51 10,67 51,33 34 Hình 3.4 Biểu đồ ý kiến đánh giá văn pháp luật hướng dẫn thực QSDĐ 77 3.4.2.5 Về khả thực quy định Luật Đất đai QSDĐ Trong 150 hộ điều tra hỏi khả thực quy định Luật Đất đai, kết sau: có 14 ý kiến cho quy định Luật đất đai dễ thực chiếm 9,33 %; có 67 ý kiến cho quy định Luật đất đai dễ thực chiếm 44,67 %; có 61 ý kiến cho quy định Luật đất đai thực bình thường chiếm 40,67 %; lại 08 ý kiến cho quy định Luật đất đai khó thực chiếm 5,33 % tổng số ý kiến hỏi 70 60 50 40 30 20 10 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất dễ thực Dễ thực Bình thường Khó thực Rất khó thực 14 67 61 9,33 44,67 40,61 5,33 Hình 3.5 Biểu đồ ý kiến đánh giá khả thực quy định Luật Đất đai QSDĐ 3.4.2.6 Về loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ Trong 150 hộ điều tra, hỏi loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ, kết sau: Có ý kiến cho loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ cao chiếm 1,33 %; có 40 ý kiến cho loại phí, lệ phí,thuế chuyển QSDĐ cao chiếm 26,67 %; có 103 ý kiến cho biết loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ trung bình chiếm 68,67 %; lại 05 ý kiến cho biết loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ thấp chiếm 3,33 % tổng số ý kiến hỏi 78 120 100 80 60 40 20 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp 40 103 1,33 26,67 68,67 3,33 Hình 3.6 Biểu đồ ý kiến đánh giá các loại phí, lệ phí, thuế chuyển QSDĐ 3.4.2.7 Về thái độ thực cán Trong 150 hộ điều tra, hỏi thái độ cán làm việc có 19 ý kiến cho thái độ làm việc nhiệt tìnhchiếm 12,67 %; có 70 ý kiến cho thái độ làm việc nhiệt tình chiếm 46,67 %; có 54 ý kiến cho thái độ làm việc bình thườngchiếm 36,0 %; có ý kiến cho thái độ gây phiền chiếm 3,33 %; lại 02 ý kiến cho thái độ làm việc phiền chiếm 1,33 % tổng số ý kiến hỏi 70 60 50 40 30 20 10 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Rất nhiệt tình Phiền Rất phiền Nhiệt tình Trung bình 19 70 54 12,67 46,67 36 3,33 1,33 Hình 3.7 Biểu đồ ý kiến đánh giá thái độ thực cán 79 3.4.2.8 Về việc vay vốn từ tổ chức tín dụng Trong 150 hộ điều tra, hỏi khả vay vốn từ ngân hàng có 18 ý kiến cho dễ dàngchiếm 12,0 %; có 82 ý kiến cho vay dễ dàngchiếm 54,66 %; có 43 ý kiến cho bình thườngchiếm 28,67 %; có 06 ý kiến cho khó khăn chiếm 4,0 %; lại 01 ý kiến cho khả vay vốn từ ngân hàng khó khăn chiếm 0,67 % tổng số ý kiến hỏi 100 80 60 40 20 Rất dễ dàng Dễ dàng Bình thường Khó k hăn Rất k k hăn Số trường hợp 18 82 43 Tỷ lệ (%) 12 54,66 28,67 0,67 Hình 3.8 Biểu đồ ý kiến đánh giá việc vay vốn từ tổ chức tín dụng 3.4.2.9 Về khả tìm kiếm thông tin giao dịch vấn đề chuyển nhượng, thuê QSDĐ Trong 150 hộ diều tra hỏi khả tìm kiếm thơng tin giao dịch vấn đề chuyển nhượng thuê quyền sử dụng đất kết cụ thể sau: có 14 ý kiến cho dễ dàng chiếm 9,33 %; có 60 ý kiến cho tìm dễ dàng chiếm 40,0 %; có 69 ý kiến trả lời bình thường tìm chiếm 46,0 %; lại 07 ý kiến trả lời khó khăn tìm thơng tin chiếm 4,67 % tổng số ý kiến hỏi 80 70 60 50 40 30 20 10 Rất dễ dàng Dễ dàng Bình thường Khó k hăn Rất k k hăn 14 60 69 9,33 40 46 4,67 Số trường hợp Tỷ lệ (%) Hình 3.9 Biểu đồ ý kiến đánh giá khả tìm kiếm thơng tin giao dịch vấn đề chuyển nhƣợng, thuê QSDĐ 3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu thực quyền ngƣời sử dụng đất Quận Nam Từ Liêm 3.5.1 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật Tuyên truyền cho người sử dụng đất sách pháp luật đất đai liên quan đến công tác chuyển QSDĐ, giúp họ nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa công tác đăng ký giao dịch chuyển QSDĐ để hạn chế phát sinh rủi ro sau thực giao dịch 3.5.2 Giải pháp tổ chức quản lý hoạt động thực quyền sử dụng đất Theo quy định pháp luật, điều kiện để người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn QSDĐ phải có GCN Vì vậy, cần đẩy nhanh cơng tác giao đất, cho th đất sớm hồn thành cơng tác cấp GCN để người sử dụng đất dễ dàng thực QSDĐ Chính quyền địa phương cần thường xuyên thực công tác, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật người sử dụng đất Đồng thời, quan quản lý Nhà nước đất đai cần xây dựng chế tài đủ mạnh để xử phạt trường hợp không đăng ký thực giao dịch quyền người sử dụng đất Cần có phối hợp chặt chẽ quan địa quan chuyên trách 81 cấp Quận Tiếp tục chấn chỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ kỷ luật, kỷ cương hành thi hành cơng vụ, nâng cao bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực quảnđất đai Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán địa sở Ổn định đội ngũ cán địa cấp phường để thuận tiện việc quản lý, theo dõi cách liên tục trình sử dụng, chuyển dịch đất đai 3.5.3 Giải pháp sách Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất dài hạn, có tính khả thi cao để người dân yên tâm sử dụng đất đai theo quy hoạch, kích thích “cầu” đất đai phát triển Xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý, tạo minh bạch, đảm bảo công tránh vướng mắc việc thực thủ tục thuế 3.5.4 Giải pháp thủ tục hành Thực quy định chế quản lý, trình tự, thủ tục hành việc thực quyền người sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho thị trường QSDĐ thị trường bất động sản địa bàn Quận Nam Từ Liêm phát triển lành mạnh Tiếp nhận hồ sơ hành theo nguyên tắc cửa liên thông nhằm giảm phiền cho người dân thực QSDĐ Song song với xây dựng đội ngũ cán tiếp nhận hồ sơ với chun mơn cao, phận trực tiếp hướng dẫn làm việc với công dân nên cán tiếp nhận yếu khiến việc thực thủ tục hành khơng đạt kết cao 82 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Nam Từ Liêm quận thành lập từ ngày 01/4/2014 nằm phía Tây Thủ Nội, códiện tích đất tự nhiên 3.219,27 ha, gồm 10 phường Cơ sở hạ tầng quan tâm thực đồng Nơi có tuyến đường giao thông huyết mạch Thủ Đô như: tuyến đường trục Bắc-Nam, tuyến đường sắt cao Nhổn - Ga Nội gấp rút hoàn thiện chạy dọc theo quốc lộ 32 Chính yếu tố thuận lợi thúc đẩy Quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh, mạnh bền vững kinh tế - xã hội.Trong năm qua,công tác quản lý Nhà nước đất đaitrên địa bàn vào nề nếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng ổn định, hợp lý, hiệu quả,quỹ đất giao cho tổ chức, hộ gia đình, nhân sử dụng ổn định, hợp lý, hiệu Trong giai đoạn 2015–6/2018 giao dịch chuyển QSDĐ địa bàn quận diễn sôi động, có 6.240 trường hợp giao dịch chuyển nhượng QSDĐ; 988 trường hợp giao dịch thừa kế quyền SDĐ; 4.388 trường hợp giao dịch tặng cho QSDĐ; 9.872 trường hợp giao dịch chấp QSDĐ, số lượng giao dịch chuyển QSDĐ có xu hướng tăng lên, năm sau cao năm trước, số lượng giao dịch quyền tăng lên đáng kể Bên cạnh trường hợp chuyển quyền SDĐ đăng ký với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nội quận Nam Từ Liêm tồn số giao dịch khơng thực đăng ký với quan Nhà nước quyền cho thuê, cho thuê lại, chuyển đổi Việc thực quyền thừa kế, tặng cho QSDĐ chủ sử dụng đất chủ yếu nguồn gốc đất ông cha để lại, chủ sử dụng đất thực có nhu cầu cần thiết Các trường hợp chưa đăng ký kê khai, hoàn thiện thủ tục theo quy định chủ yếu thuộc trường hợp thừa kế, tặng cho QSDĐ Qua trình điều tra giai đoạn 2015–6/2018, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật địa bàn quậnđược phổ biến rộng rãi, tạo niềm tin người sử dụng đất Ý thức người dân dần nâng cao hệ thống pháp luật quy định việc thực QSDĐ ban hành chi tiết cụ thể nên tình trạng thực thủ tục giao dịch QSDĐ không khai báo địa bàn quận giảm đáng kể Kết thể qua kết điều tra, vấn số hộ gia đình, nhân thực giao dịch quyền cho thấy, số người hỏi đánh 83 giá văn hướng dẫn mức dễ hiểu, dễ hiểu hiểu thực được: 96,0%, khó hiểu: 4,0% Để nâng cao hiệu thực QSDĐ địa bàn quận Nam Từ Liêm cần thực hiẹn đồng giải pháp bao gồm: Tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai liên quan đến công tác chuyển QSDĐ tới người dân; Tổ chức quản lý hoạt động thực QSDĐ; giải pháp sách giải pháp thủ tục hành Kiến nghị Từ kết nghiên cứu tơi có số kiến nghị sau: - UBND Quận cần quan tâm, tiếp tục thay đổi hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hoạt động phận cửa liên thông, trung tâm hành cơng để đơn giản hóa, giảm bớt thủ tục,thực công khai minh bạch thủ tục đất đaimang lại hiệu cao người dân doanh nghiệp việc đăng ký đất đai, cấp GCN thủ tục chuyển QSDĐ - UBND Quận cần có giải pháp sớm hồn thiện cơng tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất để người sử dụng đất dễ dàng thực QSDĐ; bố trí kinh phí phục vụ cơng tác lập quảnhồđịa chính, liệu địa phục vụ yêu cầu quản lý ngày cao - Các quan thuế cần có sách thuế hợp lý phù hợp với thu nhập người sử dụng đất để người sử dụng đất thực tốt quyền theo quy định pháp luật - Hồn thiện nâng cao chất lượng máy quảnđất đai, lực cán từ quận đến sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật từ họ thực làm theo pháp luật 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Huy Biều (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Nguyễn Đình Bồng tác giả (2007) Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu đổi hệ thống quảnđất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Tháng 12/2007 Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường, Nội Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Nội Bộ Tài nguyên Mơi trường (2012) Báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sử đổi Luật đất đai, Nội Bộ Tài nguyên Mơi trường (2014) Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên môi trường Bộ pháp Bộ Tài nguyên Môi trường(2005) Thông liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/06/2005 Bộ pháp Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất Bộ pháp Bộ Tài nguyên Môi trường (2006) Thông liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01 tháng 03 năm 2010 Bộ pháp Bộ Tài nguyên &Môi trường hướng dẫn đăng ký chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất Bộ pháp Bộ Tài nguyên Môi trường(2011) Thông liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 Bộ pháp Bộ Tài nguyên &Môi trường hướng dẫn việc đăng ký chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng (2014) Mơ hình quảnđất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam 85 10 Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Đức Minh, Lê Kim Sơn, Nguyễn Dũng Tiến, Nguyễn Khải, Phùng Văn Nghệ, Đỗ Đức Đôi, Lê Tiến Vương, Lê Thanh Khuyễn, Lê Anh Dũng, Chu An Trường (2006).Một số vấn đề thị trường QSDĐ nước ta giai đoạn Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Nội 11 Đào Trung Chính (2007) Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản Tạp chí Tài ngun Mơi trường, (5/2007) tr 48 – 51, Nội 12 Trần Cường trần Quang Lâm, Nguyễn Thị Túy, Đồn Xn Thủy, Ngơ Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Lý, Lưu Đức Dũng trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Sỹ Linh Đinh Thu Trang (2012) Nghiên cứu sở lý luận qui định QSH, QSDĐ đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam Đề tài cấp Bộ Bộ Tài Nguyên Môi trường 13 Đinh Sỹ Dũng (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (10/2003) tr 55 – 64, Nội 14.Trần Thị Minh (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai Ôxtrâylia Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Công nghệ, Nội 15 Nguyễn Thị Thu Hồng (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thụy Điển Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Công nghệ, Nội 16 Tơn Gia Hun Nguyễn Đình Bồng (2007) Quảnđất đai thị trường bất động sản NXB Bản đồ 9-2007, Nội 17 Nguyễn Thị Mai (2002) Hướng hoàn thiện pháp luật đất đai Hội thảo Chính sách pháp Luật Đất đai thị trường bất động sản, 11/2002, Nội 18 Phòng Tài nguyên môi trường quận Nam Từ Liêm (2015) Kiểm kê đất đai (tính đến hết ngày 31/12/2014) 86 19 Quốc hội nước CHXHCNVN (1993) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 20 Quốc hội nước CHXHCNVN (2003) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 21 Quốc hội nước CHXHCNVN (2013) Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia 22 Quốc hội nước CHXHCNVN (1992) Hiến Pháp, Nxb Chính trị Quốc gia 23 Quốc hội nước CHXHCNVN (2013) Hiến Pháp, Nxb Chính trị Quốc gia 24 Quốc hội nước CHXHCNVN (2015) Bộ Luật Dân sự, Nxb Chính trị Quốc gia 25 Lưu Quốc Thái (2006) Pháp Luật Đất đai vấn đề đầu nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc Tạp chí Tài ngun & Mơi trường, (8/2006) tr 43-44 26 Hồ Thị Lam Trà Hoàng Xuân Phương (2014) Giải pháp việc nơng dân góp cổ phần giá trị quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông lâm nghiệp NXB Nông Nghiệp 27 Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp tr 26 - 27; tr.33 - 34, Nội 28 Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Thị Minh Hạnh (2007) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng n Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn số 113(14-17) 29 Lưu Quốc Thái (2006) Pháp luật đất đai vấn đề đầu nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc Tạp chí Tài ngun Mơi trường 30 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo trình định giá đất, Trường Đại học Nơng nghiệp Nội 31 Chu Tuấn (2000) Chính sách tình hình sử dụng đất đai liên bang Malaixia Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 32 UBND quận Nam Từ Liêm (2013) Đề án chia tách huyện Từ Liêm thành 02 quận 23 phường 33 UBND Quận Nam Từ Liêm (2017a) Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch kinh tế xã hội cuối năm 2017, phương hướng 2018 87 34 UBND Quận Nam Từ Liêm (2017b) Số liệu phòng đăng ký thống kê quận Nam Từ Liêm năm 2017 35 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Nam Từ Liêm (2017) Báo cáo thực đăng ký biến động đất đai 2017 sáu tháng đầu năm 2018 36 Báo cáo QH-KHSDĐ giai đoạn 2016-2020 UBND quận Nam Từ Liêm 37 Báo cáo kết thực kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội UBND quận Nam Từ Liêm năm 2017 38 Báo cáo kết thống kê giáo dục UBND quận Nam Từ Liêm ... địa bàn quận NamTừ Liêm, thành phố Hà Nội - Làm rõ nguyên nhân bất cập việc thực quyền Từ đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn Nam Từ Liêm, thành phố Hà. .. nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu thực trạng việc thực quyền hộ gia đình, cá nhân. .. học Tên đề tài luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Cán hướng dẫn khoa học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay