Cấu trúc rẽ nhánh – Tin học lớp 11

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:21

Để máy tính có thể giải được các bài toán xuất phát từ thực tế cuộc sống thì con người cần phải học cách giao tiếp với máy tính.Việc giao tiếp đó được thực hiện thông qua ngôn ngữ lập trình. Trong chương trình tin học lớp 11 học sinh được làm quen với ngôn ngữ lập trình và lập trình giải quyết các bài toán đơn giản. Tuy nhiên để có thể sử dụng đúng cấu trúc cú pháp câu lệnh vào các trường hợp cụ thể trong từng bài toán đòi hỏi học sinh phải sử dụng các cấu trúc câu lệnh phù hợp. Một trong những cấu trúc được sử dụng để giải quyết những công việc chỉ được thực hiện khi thoả mãn một điều kiện cho trước là cấu trúc rẽ nhánh. - Tác giả: ……………………………… - Chức vụ: Giáo viên Tin học - Đơn vị công tác: Trường THPT ……………………… CHUYÊN ĐỀ: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (Bài Cấu trúc rẽ nhánh Tin học lớp 11) PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Lý chọn chuyên đề: Để máy tính giải tốn xuất phát từ thực tế sống người cần phải học cách giao tiếp với máy tính.Việc giao tiếp thực thơng qua ngơn ngữ lập trình Trong chương trình tin học lớp 11 học sinh làm quen với ngơn ngữ lập trình lập trình giải tốn đơn giản Tuy nhiên để sử dụng cấu trúc cú pháp câu lệnh vào trường hợp cụ thể toán đòi hỏi học sinh phải sử dụng cấu trúc câu lệnh phù hợp Một cấu trúc sử dụng để giải công việc thực thoả mãn điều kiện cho trước cấu trúc rẽ nhánh Đối tượng dạy học - Học sinh khối 11 trường THPT Tam Dương II Thiết bị dạy học học liệu bổ trợ - Máy tính, máy chiếu, giấy A3, bút - SGK, sách giáo viên, tài liệu liên quan cấu trúc rẽ nhánh ngơn ngữ lập trình Pascal Nội dung chuyên đề 4.1 Rẽ nhánh - Cấu trúc Nếu… thì… gọi rẽ nhánh dạng thiếu - Cấu trúc Nếu… thì…, khơng thì… gọi rẽ nhánh dạng đủ 4.2 Câu lệnh IF THEN a Dạng thiếu if then ; b Dạng đủ if then else ; 4.3 Câu lệnh ghép - Chức lệnh ghép: Ghép hai hay nhiều câu lệnh thành nhóm lệnh - Cấu trúc: Begin End; PHẦN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Thời lượng (2 tiết) Giáo án Tiết 11 CÂU LỆNH RẼ NHÁNH I Mục tiêu học: Kiến thức: - Giới thiệu tổ chức rẽ nhánh, cú pháp chức câu lệnh rẽ nhánh (dạnh thiếu dạng đầy đủ) Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ sử dụng câu lệnh rẽ nhánh để viết chương trình có sử dụng câu lệnh Thái độ: - Học tập tích cực, nghiêm túc, u thích mơn học đặc biệt lập trình II Chuẩn bị Giáo viên - Phiếu trả lời, chương trình mẫu - Giáo án 2 Học sinh - Sách III Tiến trình lên lớp Hoạt động Khởi động Hình thành kiến thức Luyện tập Mở rộng Nội dung - Nghe hát Tự nguyện tình xuất phát từ thực tế để tìm hiểu rẽ nhánh - Thực chương trình giải phương trình bậc hai với liệu khác - Rẽ nhánh: dạng thiếu dạng đủ - Câu lệnh if then: cấu trúc, hoạt động - Áp dụng câu lệnh if then vào thể rẽ nhánh với ví dụ giải phương trình bậc hai - Áp dụng câu lệnh if then vào viết chương trình tìm số lớn ba số IV Hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học Tình xuất phát (1) Mục tiêu: - Tạo tinh thần thỏa mái, môi trường thân thiện cho học sinh trước vào học - Tạo động để học sinh có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu câu lệnh rẽ nhánh (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (3) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (4) Sản phẩm: Học sinh có nhu cầu tìm hiểu câu lệnh rẽ nhánh Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên GV chia lớp thành nhóm GV cho Hs nghe đoạn nhạc hát “Tự nguyện” GV dẫn dắt sống có nhiều cơng việc muốn thực phải thoả mãn điều kiện cho trước GV Đưa tình xuất phát thực tế đoạn hội thoại hai bạn mèo chó ? yêu cầu nhóm lấy ví dụ có sử dụng cấu trúc Nếu thì… Nếu… thì….Nếu khơng thì… GV chốt lại Rẽ nhánh - Cấu trúc Nếu gọi rẽ nhánh dạng thiếu - Cấu trúc Nếu… khơng thì… gọi rẽ nhánh dạng đủ GV: Chiếu chương trình giải phương trình bậc hai (Phụ lục 1) làm tiết trước gọi hs lên bảng thử với liệu TH1: -5 (x1 = 2.00 x2 = 3.00) TH2: (x1= x2) TH3: 1 chương trình báo lỗi (? ) Tại chương trình báo lỗi Hoạt động học sinh Các nhóm cử đại diện phát biểu Học sinh ghi HS thực máy tính Câu trả lời mong đợi Do Delta < nên không thực tính bậc hai delta Giáo viên: Như để xử lý cho Hs nghe giảng trường hợp xảy thoả mãn điều kiện cho trước ngơn ngữ lập trình cung cấp cho câu lệnh if then để mơ tả cấu trúc rẽ nhánh Hình thành kiến thức (1) Mục tiêu: - Học sinh hiểu cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ - Hiểu cấu trúc, hoạt động câu lệnh IF THEN dạng thiếu dạng đủ (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: Thuyết trình, Hoạt động nhóm (3) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu, máy ảnh (4) Sản phẩm: Học sinh hiểu cấu trúc, hoạt động cẩu câu lệnh IF - THEN Hoạt động giáo viên Giáo viên trình bày câu lệnh if - then Câu lệnh if then a Dạng thiếu if then ; b Dạng đủ if then else ; Trong đó: - điều kiện: biểu thức logic - câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh câu lệnh Pascal Hoạt động: - Dạng thiếu: Nếu điều kiện câu lệnh thực điều kiện sai câu lệnh bị bỏ qua - Dạng đủ: Nếu điều kiện câu lệnh thực điều kiện sai câu lệnh thực Hoạt động học sinh Hs ghi chép Hs ghi chép Hs ghi chép Sơ đồ hoạt động: Hs ghi chép Hs ghi chép Luyện tập vận dụng (1) Mục tiêu: Học sinh vận dụng câu lệnh IF Then viết đoạn lệnh cho toán cụ thể (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân (3) Phương tiện: Máy tính, máy chiếu, giấy A3 (4) Sản phẩm: Báo cáo kết hoạt động nhóm Hoạt động giáo viên Giáo viên cho nhóm viết câu lệnh if then thể ví dụ: - Nếu delta >= thơng báo phương trình có nghiệm - Nếu delta=a c lớn Cách 2: dùng biến Max Max:=a; Nếu max =c) then max:=a; If (b>=a) and (b>=c) then max:=b; If (c>=a) and (c>=b) then max:=c; GV yêu cầu viết chương trình thời Cách Max:=a; gian if max =c) then max:=a; if (b>=a) and (b>=c) then max:=b; if (c>=a) and (c>=b) then max:=c; writeln('Gia tri lon nhat la ', max); readln end V Củng cố dặn dò - Câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ, - BTVN: HS hoàn thiện chương trình tìm Max ba số; Làm tập SGK tr51 Tiết 12 CÂU LỆNH RẼ NHÁNH I Mục tiêu học: Kiến thức: - Giới thiệu cú pháp chức câu lệnh ghép Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ sử dụng câu lệnh rẽ nhánh câu lệnh ghép để viết chương trình có sử dụng câu lệnh Thái độ: - Học tập tích cực, nghiêm túc II Chuẩn bị Giáo viên - Phiếu học tập - Giáo án Học sinh - Sách III Tiến trình lên lớp Hoạt động Khởi động Nội dung - Đưa ví dụ trường hợp delta >0 trường hợp delta = cần tính giá trị nghiệm phải thực nhiều lệnh sau từ khoá then câu lệnh if - then Hình thành kiến thức - Cấu trúc câu lệnh ghép - Áp dụng câu lệnh if then, câu lệnh ghép Luyện tập vào thể rẽ nhánh với ví dụ giải phương trình bậc hai - Áp dụng câu lệnh if then, câu lệnh ghép Mở rộng vào viết đoạn chương trình kiểm tra ba số có tạo thành số đo ba cạnh tam giác hay khơng? IV Hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học Tình xuất phát (1) Mục tiêu: Tạo mâu thuẫn dẫn đến việc cần có câu lệnh ghép Tạo nhu cầu cần tìm hiểu kiến thức học sinh (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: Thuyết trình, nêu giải vấn đề (3) Phương tiện: máy tính, máy chiếu (4) Sản phẩm: Học sinh có nhu cầu tìm hiểu kiến thức để giải quyến vấn đề gặp phải Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Sau học sinh tìm hiểu cấu Câu trả lời mong đợi: trúc if-then GV chia lớp thành bốn nhóm với yêu cầu sau Nhóm 1: Nhóm 1,3 If delta>0 then Yêu cầu: viết đoạn lệnh thực writeIn(‘Phuong trinh co hai yêu câu sau Nghiem’); Nếu delta > x1:= (-b+sqrt(delta))/(2*a); - Thơng báo phương trình có hai x2:= (-b-sqrt(delta))/(2*a); nghiệm write(‘x1=‘,x1,’x2=‘,x2); - Tính nghiệm x1 - Tính nghiệm x2 - Thơng báo giá trị x1,x2 Nhóm 2: hình If delta=0 then writeIn(‘Phuong trinh co Nhóm 2,4 Nghiem kep’); Yêu cầu: viết đoạn lệnh thực x:= -b+/(2*a); yêu câu sau write(‘x=‘,x); Nếu delta = - Thơng báo phương trình có nghiệm kép - Tính nghiệm x - Thông báo giá trị x hình 10 Giáo viên đặt câu hỏi: cấu trúc Hs có câu trả lời tuỳ ý câu lệnh if- then câu lệnh hiểu câu lệnh Nhưng thực tế với yêu cầu phải xử lý nhiều câu lệnh Vậy làm để không bị lỗi cú pháp đảm bảo tính đắn HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (1) Mục tiêu: Học sinh nắm chức năng, cấu trúc câu lệnh ghép (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: thuyết trình, phát vấn (3) Phương tiện: máy tính, máy chiếu (4) Sản phẩm: học sinh hiểu chức câu lệnh ghép Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo viên trình bày câu lệnh ghép Hs ghi chép Câu lệnh ghép - Chức lệnh ghép: Ghép hai hay nhiều câu lệnh thành nhóm lệnh - Cấu trúc: Begin End; LUYỆN TẬP VẬN DỤNG (1) Mục tiêu: Học sinh vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, câu lệnh ghép để viết chương trình cho số tốn đơn giản (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: hoạt động nhóm/ cá nhân 11 (3) Phương tiện: máy tính, máy chiếu, máy ảnh (4) Sản phẩm: Các chương trình sản phẩm hoạt động nhóm học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên cho hs hai nhóm điền begin Hs làm việc theo nhóm để hồn thiện end vào vị trí ví dụ tìm hiểu hoạt động Nhóm 1,3: If delta>0 then Begin writeIn(‘Phuong trinh co hai Nghiem’); x1:= (-b+sqrt(delta))/(2*a); x2:= (-b-sqrt(delta))/(2*a); write(‘x1=‘,x1,’x2=‘,x2); End; Nhóm 2, 4: If delta=0 then Begin writeIn(‘Phuong trinh co Nghiem kep’); x:= -b+/(2*a); write(‘x=‘,x); End; - Giáo viên chiếu chương trình giải phương trình bậc hai (Phụ lục 2) Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả, nhóm lại nghe nhận xét Nhóm cử đại diện báo cáo kết quả, nhóm lại nghe nhận xét HS quan sát trình thực chương trình đặc biệt q trình rẽ nhánh thuật tốn ax2 + bx +c = (a0) với liệu TH1 -6 TH2 TH3 1 12 Với trường hợp hs quan sát kết nhận biết trình rẽ nhánh câu lệnh HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG (1) Mục tiêu: Giúp học sinh giỏi luyện tập sâu câu lệnh IF THEN, câu lệnh ghép (2) Phương pháp/ kỹ thuật dạy học: Hoạt động cá nhân nhà (3) Phương tiện: SGK (4) Sản phẩm: học sinh sử dụng câu lệnh IF THEN để giải toán Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo viên cho hs hai nhóm thực ví Hs làm việc theo nhóm để hoàn thiện dụ: Với a, b, c ba số nguyên dương nhập vào từ bàn phím Kiểm tra xem ba số theo thứ tự nhập vào có tạo thành số đo ba cạnh tam giác không? Nếu tam giác tính chu vi tam giác hơng báo kết hình Câu trả lời mong đợi - Input: a, b, c Viết đoạn chương trình thực yêu - Output: số đo ba cạnh tam cầu giác giá trị chu vi không số (?) Xác định toán đo ba cạnh tam giác Trả lời: Nếu a < b + c b< a + c c < a + b 13 thơng báo tạo thành số đo ba cạnh (?) Ý tưởng giải tốn tam giác tình chu vi, khơng thơng báo khơng tạo thành số đo ba cạnh tam giác Hs làm việc theo nhóm để hồn thiện Chương trình program tamgiac; uses crt; var a, b, c: real; cv : real; Hs làm việc theo nhóm để hồn thiện begin clrscr; write('Nhap canh A: '); Hs làm việc theo nhóm để hồn thiện readln(a); write('Nhap canh B: '); cử đại diện báo cáo readln(b); write('Nhap canh C: '); readln(c); if (a 1) and ( b > 1) and ( c > 1) then write(1); b if (a > 1) or (b > 1) or (c > 1) then write(1); c if a > and b > and c > then write(1); d if a, b , c > then write(1); Câu 3: Cho hàm số: Nhóm lệnh tính y : a if x > then y:=x ; b if x -1 then y:=Sin(x) else else if x ) then S:= * + ( - i ) * else if ( i > ) then S:= * i else S:= 0; End Giá trị sau S : a b 19 c 40 d 15 Câu 5: Hãy chọn phương án ghép Để mơ tả cấu trúc rẽ nhánh thuật tốn, nhiều ngơn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF THEN, sau IF Điều kiện a biểu thức lôgic; (*) b biểu thức số học; c biểu thức quan hệ; d câu lệnh; 18 ... cho câu lệnh if – then để mơ tả cấu trúc rẽ nhánh Hình thành kiến thức (1) Mục tiêu: - Học sinh hiểu cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu dạng đủ - Hiểu cấu trúc, hoạt động câu lệnh IF – THEN dạng thiếu... cầu nhóm lấy ví dụ có sử dụng cấu trúc Nếu thì… Nếu… thì….Nếu khơng thì… GV chốt lại Rẽ nhánh - Cấu trúc Nếu gọi rẽ nhánh dạng thiếu - Cấu trúc Nếu… khơng thì… gọi rẽ nhánh dạng đủ GV: Chiếu chương... nhóm lệnh - Cấu trúc: Begin End; PHẦN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Thời lượng (2 tiết) Giáo án Tiết 11 CÂU LỆNH RẼ NHÁNH I Mục tiêu học: Kiến thức: - Giới thiệu tổ chức rẽ nhánh, cú pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc rẽ nhánh – Tin học lớp 11, Cấu trúc rẽ nhánh – Tin học lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay